View More View Less
 • 1 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai Osztály Szombathely Markusovszky u. 5. 9700
 • | 2 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztály Szombathely
 • | 3 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály Szombathely
 • | 4 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Neurológiai Osztály Szombathely
 • | 5 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Bőrgyógyászati Osztály Szombathely
 • | 6 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály Szombathely
 • | 7 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Kutatási és Oktatási Centrum Szombathely
 • | 8 Pécsi Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar Pécs
Restricted access

Bevezetés: A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Neuropatológiai Laboratóriumában az elmúlt 50 évben közel 6000 esetben történt autopsziás vizsgálat. Célkitűzés: A szerzők célja azon korábban gyakori, magas mortalitású betegségek bemutatása, amelyek ma már megelőzhetőek vagy kezelhetőek. Módszer: A neuropatológiai dokumentáció retrospektív áttekintése. Eredmények: A morbilli vírusa okozta szubakut szklerotizáló panencephalitis miatt 13 beteg halt meg, az utolsó haláleset 1991-ben volt. A kötelező védőoltás bevezetése vetett véget a halálos megbetegedésnek. Herpes simplex encephalitis miatt 14-en vesztették életüket, az utolsó 1999-ben. A korai diagnosztizálás feltételeinek javulása és az aciclovirkezelés tette lehetővé a halálesetek elkerülését. Meningitis basilaris tuberculosa szórványosan, de az utóbbi években is előfordult. Felismerése nem könnyű, ritkasága miatt kikerült a rutindiagnosztika gondolatmenetből. Kullancsencephalitisben a védőoltások elérhetővé válása folyamatosan tovább csökkentette a különben is ritka, összesen 8 esetben dokumentált halálos esetek számát. Fatális kimenetelű neuroluessel az 1990-es években találkoztak utoljára, de a syphilis nem tűnt el, sőt a friss fertőzések száma emelkedik. A meningiosis leukaemica kivédését az intrathecalis methotrexat adása és radioterápia tette lehetővé, amelyek alkalmazása azonban óvatosságot igényel, a szerzők esetei között is jegyzett disszeminált nekrotizáló leukoencephalopathia kialakulásának lehetősége miatt. Következtetések: A Neuropatológiai Laboratórium 50 éves dokumentációja tükrözi a betegségek előfordulásának változásait, és felhívja a figyelmet azokra a kórképekre, amelyek ma már megelőzhetők vagy kezelhetők, de diagnosztikus kihívást is jelenthetnek. Orv. Hetil., 2014, 155(43), 1722–1728.

 • Garzuly, F.: Black water, turbulent times – 1920–1956. [Fekete víz, örvénylő idő – 1920–1956.] Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2006. [Hungarian]

 • Kuntár, L.: Atypical panencephalitis. [Atypusos panencephalitis.] Ideggyógy. Szle, 1991, 44(3), 124–129. [Hungarian]

 • Tariska, I.: Neurological consequences of slow virus infections. In: Lapis, K. (ed.): Current questions in medical virology. [A lassú vírusfertőzések idegrendszeri következményei. In: Az orvosi virológia aktuális kérdései.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1978. [Hungarian]

 • Edlich, R. F., Winters, K. L., Long, W. B. 3rd., et al.: Rubella and congenital rubella (German measles). J. Long. Term. Eff. Med. Implants, 2005, 15(3), 319–328.

 • Nyuli, L., Garzuly, F., Andits, M., et al.: Observations regarding the clinical and pathological presentations of encephalitis associated with rubella infection. [Adatok a rubeolához társuló encephalitis klinikumához és pathologiájához.] Orv. Hetil., 1981, 122(27), 1635–1639. [Hungarian]

 • Jagtap, S. A., Nair, M. D., Kambale, H. J.: Subacute sclerosing panencephalitis: A clinical appraisal. Ann. Indian Acad. Neurol., 2013, 16(4), 631–633.

 • Csonka, T. S., Szepesi, R., Bidiga, L., et al.: Diagnostics of herpes simplex encephalitis highlighted by a case discussion. [A herpesencephalitis diagnosztikájáról egy esetismertetés kapcsán.] Ideggyógy. Szle, 2013, 66(9–10), 337–342. [Hungarian]

 • Gelpi, E., Preusser, M., Garzuly, F., et al.: Visualization of Central European tick-borne encephalitis infection in fatal human cases. J. Neuropathol. Exp. Neurol., 2005, 64(6), 506–512.

 • Gelpi, E., Preusser, M., Laggner, U., et al.: Inflammatory response in human tick-borne encephalitis: analysis of postmortem brain tissue. J. Neurovirol., 2006, 12(4), 322–327.

 • Sexually transmitted infectious diseases. – Hungary, 2013, I–II–III. [Szexuális úton terjedő fertőzések – Magyarország, 2013. I–II–III. negyedév. Epinfo, 2013, 20, 301–307. [Hungarian]

 • Garzuly, F., Baltavári, L., Ruzsa, Á., et al.: Histopathological classification of neuroleukemia. [A neuroleukaemia histopathologiai osztályozása.] Orvosképzés, 1982, 57(Suppl. 5), 63–75. [Hungarian]

 • Garzuly, F., Brittig, F., Baltavári, L., et al.: Occurrence of certain subtypes of neuroleukemia in our five-year autoptic documentation. [A neuroleukaemia egyes típusainak előfordulása 5 éves sectiós anyagunkban.] Orv. Hetil., 1984, 125(28), 1685–1690. [Hungarian]

 • Garzuly, F., Brittig, F., Gyenes, É., et al.: Clinical and pathological characteristics of the disseminated necrotizing leukoencephalopathy („methotrexate encephalopathy”). [A disszeminált nekrotizáló leukoencephalopathia. („Methotrexat encephalopathia”) klinikai és patológiai jellemzői.] Idggyógy Szle, 1988, 41, 173–180. [Hungarian]

 • Kim, J. Y., Kim, S. T., Nam, D. H., et al.: Leukoencephalopathy and disseminated necrotizing leukoencephalopathy following intrathecal methotrexate chemotherapy and radiation therapy for central nerve system lymphoma or leukemia. J. Korean Neurosurg. Soc., 2011, 50(4), 304–310.

 • Matsubayashi, J., Tsuchiya, K., Matsunaga, T., et al.: Methotrexate-related leukoencephalopathy without radiation therapy: distribution of brain lesions and pathological heterogeneity on two autopsy cases. Neuropathology, 2009, 29(2), 105–115.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 17 0 0
Mar 2021 9 0 0
Apr 2021 6 0 0
May 2021 4 0 0
Jun 2021 14 0 0
Jul 2021 0 0 0