View More View Less
 • 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest Gyáli út 2–6. 1097
 • | 2 Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest
Restricted access

Az Európai Unió Tanácsának ajánlása nyomán csaknem minden országban született kormányzati szándéknyilatkozat a citológiai vizsgálatot alkalmazó méhnyakszűrés bevezetéséről, a végrehajtásban azonban jelentős különbségek vannak. A fejlett országok többsége a nemzetközi szakmai szervezetek által ajánlott szervezett szűrési modellt országosan alkalmazza. Némely országban az alkalomszerű szűrést végzik. A szűrési stratégia (életkor, szűrések közötti intervallum), valamint a céllakosság lefedettsége és a részvétel mutatói országonként változóak. Számos kesvésbé fejlett kelet-közép- és dél-európai osrszágban a szűrőtevékenység a tervezés szakaszában van. Magyarországon az átmenet a hagyományos „nőgyógyászati rákszűrésből” az ajánlott szervezett méhnyakszűrésbe folyamatos. A védőnők bevonásától további javulás várható. Orv. Hetil., 2014, 155(50), 1975–1988.

 • Papanicolaou, G. N.: Atlas of exfoliative cytology. Massachusetts Commonwealth Fund, University Press, Boston, 1954.

 • Hutchinson, M. L., Zahniser, D. J., Sherman, M. E., et al.: Utility of liquid-based cytology for cervical carcinoma screening. Cancer, 1999, 87(2), 48–55.

 • Döbrőssy, L., Kovács, A., Budai, A.: Biological basis of screening: natural history of malignant tumours. [A szűrővizsgálatok daganatbiológiai alapja: a rosszindulatú daganatok fejlődéstörténete.]. Lege Artis Med., 2012, 22(10–11), 569–574. [Hungarian]

 • Hakama, M.: Trends in incidence of cervical cancer in the Nordic countries. In: Magnus, K. (ed.): Trends in cancer incidence. Causes and practical application. Hemisphere, New York, 1982.

 • Läärä, E., Day, N. E., Hakama, M.: Trends in mortality from cervical cancer in the Nordic Countries: association with organised screening programmes. Lancet, 1987, 1(8544), 1247–1249.

 • Cancer of the cervix: death by incompetence. Lancet, 1985, 2(8451), 363–364.

 • Moyer, V. A., U.S. Preventive Services Task Force: Screening for cervical cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann. Int. Med., 2012, 156(12), 880–891.

 • Saslow, D., Runowicz, C. D., Solomon, D., et al.: American Cancer Society guideline for the early detection of cervical neoplasia and cancer. CA Cancer J. Clin., 2002, 52(6), 342–362.

 • ACOG Practice Bulletin. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Number 45, August 2003. Cervical Cytology Screening. Obstet. Gynecol. 2003, 102(2), 417–427.

 • Nieminen, P., Kallio, M., Anttila, A., et al.: Organised versus spontaneous pap-smear screening for cervical cancer, a case control study. Int. J. Cancer, 1999, 83(1), 55–58.

 • Cervical cytology practice gudeline. American Society of Cytopathology. Diagn. Cytopathol., 2001, 25(1), 3–24.

 • Hakama, M., Miller, A. B., Day, N. E. (eds.): Screening for cancer of uterin cervix. IARC Sci. Publ. No 76. Lyon., 1986.

 • European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. 1st edition. European Communities, Luxenburg, 1993.

 • Council of the European Union: Council recommendation of 2 December on Cancer Screening. (2003(878/EC.) Off. J. Eur. Union, 2003, 46(L327), 34–38.

 • Arbyn, M., Autier, P., Ferlay, J.: Burden of cervical cancer in the 27 member states of the European Union: estimates for 2004. Ann. Oncol., 2007, 18(8), 1423–1425.

 • Anttila, A., Ronco, G., Clifford, G., et al.: Cervical cancer screening programmes and policies in 18 European countries. Br. J. Cancer, 2004, 91(5), 935–941.

 • Anttila, A., Ronco, G.: Description of the national situation of cervical cancer screening in the member states of the European Union. Eur. J. Cancer, 2009, 45(15), 2685–2708.

 • Maver, P. J., Seme, K., Korać, T., et al.: Cervical cancer screening practices in Central and Eastern Europe in 2012. Acta Dermatovenerol. Alp. Pannonica Adriat., 2013, 22(1), 7–19.

 • Anttila, A., Arbyn, M., Veerus, P., et al.: Barriers in cervical cancer screening programs in new European Union member states. Tumori, 2010, 96(4), 515–516.

 • Arbyn, M., Antoine, J., Valerianova, Z., et al.: Trends in cervical cancer incidence and mortality in Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania and Romania. Tumori, 2010, 96(4), 517–523.

 • Arbyn, M., Primic-Zakelj, M., Raifu, A. O., et al.: The burden of cervical cancer in South-East Europe at the beginning of the 21st century. Coll. Antropol. 2007, 31(Suppl. 2), 7–10.

 • European Commission: Cancer screening in the European Union. Report on the implementation of the Council recommendation on cancer screening. IARC, Lyon, 2007.

 • Patnick, J.: Cervical cancer screening in England. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2205–2208.

 • Rebolj, M., van Ballegooijen, M., Berkers, L. M., et al.: Monitoring a national cancer prevention program: successful changes in cervical cancer screening in the Netherlands. Int. J. Cancer, 2007, 120(4), 806–812.

 • O’Neill, W.: Cervical cancer screening in Ireland. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2233–2234.

 • Oliveira, M., Peleteiro, B., Lunet, N.: Cytology use for cervical cancer screening in Portugal: results from the 2005/2006 National Health Survey. Eur. J. Public Health, 2014, 24(2), 253–258.

 • Veerus, P., Arbyn, M., Amati, C., Baili, P., EUROCHIP Working Group: Impact of implementing a nationwide cervical cancer screening program on female population coverage by Pap-tests in Estonia. Tumori, 2010, 96(4), 524–528.

 • Ronco, G., Giubilato, P., Naldoni, C., et al.: Extension of organised cervical cancer screening programmes in Italy and their process indicators. Epidemiol. Prev., 2008, 32(2 Suppl. 1), 37–54.

 • Ascunce, N., Salas, D., Zubizarreta, R., et al., and representatives of the Network of Spanish Cancer Screening Programmes: Cancer screening in Spain. Ann. Oncol., 2010, 21(Suppl. 3), iii43–iii51.

 • Döbrőssy, L.: Five decades of cervical screening in Hungary. [A méhnyakrákszűrés öt évtizede Magyarországon.] Nőgyógy. Onkol., 2007, 12(1), 5–9. [Hungarian]

 • Primic-Zakelj, M., Repse-Fokter, A.: Cervical cancer screening: A Slovenian experience. Coll. Antropol., 2007, 31(Suppl. 2), 23–26.

 • Januszek-Michalecka, L., Nowak-Markwitz, E., Banach, P., et al.: Effectiveness of the national population-based cervical cancer screening programme in Poland − outcomes, problems and possible solutions 7 years after implementation. Ann. Agric. Environ. Med., 2013, 20(4), 859–864.

 • Breitenecker, G., Dinges, H. P., Regitnig, P., et al.: Cytopathology in Austria. Cytopathology, 2004, 15(2), 113–118.

 • Schrenck, U., von Karsa, L.: Cervical cancer screening in Germany. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2221–2226.

 • Tachezy, R., Rob, L.: Cervical cancer screening in the Czech Republic. Coll. Antropol., 2007, 31(Suppl. 2), 27–29.

 • Scheiden, R., Knolle, U., Wagener, C., et al.: Cervical cancer screening in Luxembourg: 1990–1999. Cytopathology, 2003, 14(5), 235–240.

 • Arbyn, M., van Oyen, H.: Cervical cancer screening in Belgium. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2191–2197.

 • Belot, A., Grosclaude, P., Bossard, N., et al.: Cancer incidence and mortality in France over the period 1980–2005. Rev. Epidemiol. Sante Publique, 2008, 56(3), 159–175.

 • Riza, E., Kyriakogianni-Psaropoulou, P., Koumantakis, E., et al.: Cervical cancer screening in Greece. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2227–2232.

 • Plesko, I., Severi, G., Boyle, P., et al.: Dominant position of colorectal cancer in Slovakia: The old-new problem for cancer control. Neoplasma, 2008, 55(1), 10–15.

 • Vrdoljak-Mozetic, D., Ostojić, D., V., Stemberger-Papić, S., et al.: Cervical cancer screening programme in Primorsko-Goranska county, Croatia. The results of the pilot study. Coll. Antropol., 2010, 34(1), 225–232.

 • Valerianova, Z., Panayotova, Y., Amati, C., et al., and the EUROCHIP Working Group: Cervical cancer screening in Bulgaria – past and present experience. Tumori, 2010, 96(4), 538–544.

 • Apostol, I., Baban, A., Nicula, F., et al.: Cervical cancer assessment in Romania under EUROCHIP-2. Tumori, 2010, 96(4), 545–552.

 • Report: Screening for cervical cancer. In: Hakama, M., Miller, A. B., Day, N. E. (eds.): Screening for cancer of uterin cervix. IARC Sci. Publ. No 76. Lyon, 1986.

 • Day, N. E.: The epidemiological basis for evaluating different screening policies. In: Hakama, M., Miller, A. B., Day, N. E. (eds.): Screening for cancer of uterin cervix. IARC Sci. Publ. No 76. Lyon, 1986.

 • Kovács, A., Döbrőssy, L., Budai, A., et al.: Cervical cancer in Hungary: why does the “English model” work but the “Hungarian model” does not? Eur. J. Gynaecol. Oncol., 2008, 29(1), 5–9.

 • Döbrőssy, L., Kovács, A., Budai, A., et al.: Gynaecological cancer screening or cervical screening? Conflicts between clinical and public health viewpoints. [Nőgyógyászati rákszűrés vagy méhnyakszűrés? Klinikai és népegészségügyi nézőpontok ütközése.] Orv. Hetil., 2012, 153(33), 1302–1313. [Hungarian]

 • Papp, Z. (ed.): Textbook of obstetrics and gynaecology. [A szülészet-nőgyógyászat tankönyve.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

 • Bodó, M., Cseh, I., Bősze, P.: Alarm-situation in the cervix programme: questions and tasks. [Alarm helyzet a cervixprogramban: kérdések és feladatok.] Magy. Nőorv. L., 1991, 54(5), 373–375. [Hungarian]

 • Institute for Quality Assurance and Hospital-technology in Health-field: System of quality development for health promotion: analysis of population screening for cervical cancer; system planning and proposal for action. [Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet: Az egészségfejlesztés minőségügyi rendszerének kialakítása: a szervezett lakossági cervixszűrés vizsgálata, rendszertervelemek és intézkedési javaslatok.] EMKI, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • National Audit Office: Report on use of financial resources spent for some screening programmes in oncology. [Állami Számvevőszék: Jelentés az egyes onkológiai szűrési programokra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről.] 2008. http://www.asz.hu/jelentes/0805/jelentes-az-egyes-onkologiai-szuresi-programokra-forditott-penzeszkozok-hasznosulasanak-ellenorzeserol/0805j000.pdf [Hungarian]

 • Döbrőssy, L., Kovács, A., Budai, A., et al.: Screening for cervical cancer in Hungary: new role for health visitors. Clin. Nurs. Stud., 2013, 1(3), 32–38.

 • Lynge, E., Antilla, A., Arbyn, M., et al.: What’s next? Perspectives and future needs of cervical screening in Europe in the era of molecular testing and vaccination. Eur. J. Cancer, 2009, 45(15), 2714–2721.

 • Döbrőssy, L., Kovács, A., Budai, A.: Cervical screening in HPV-era. [Méhnyakszűrés stratégiája a HPV-érában.] Orvostovábbképző Szemle, 2012, 19(12), 49–56. [Hungarian]

 • Xhani, A., Filipi, K.: Evaluation of cervical cytological abnormalities in the Albanian population. Alban. Med. J., 2013, 4, 58–63.

 • Iljazović, E.: Cervical cancer incidence and HPV status in Bosnia and Herzegovina: current situation. In: Abstract book. Proceedings of the 2nd Congress of Pathologists in Bosnia and Herzegovina with international participation, 2012 May 10–12. Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2012.

 • National Cancer Control Strategy. Ministry of Health of the Republic of Cyprus, 2009.

 • Kirschner, B., Poll, S., Rygaard, C., et al.: Screening history in women with cervical cancer in a Danish population-based screening program. Gynecol. Oncol., 2011, 120(1), 68–72.

 • Anttila, A., Nieminen, P.: Cervical cancer screening programme in Finland. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2209–2214.

 • Sigurdsson, K.: Effect of organized screening on the risk of cervical cancer. Evaluation of screening activity in Iceland, 1964–1991. Int. J. Cancer, 1993, 54(4), 563–570.

 • OECD „Screening, survival and mortality for cervical cancer”. In: Health at a Glance 2011: OECD Indicators. OECD Publishing, 2011.

 • Busuttil, R., Dalmas, M., Vincenti, A. C.: Effectiveness of opportunistic screening for cancer of the cervix uteri. Malta Med. J., 2006, 18(3), 15–20.

 • Government of the Republic of Macedonia: Program for early detection of malignant diseases in Republic of Macedonia for 2012. http://www.fzo.org.mk

 • Cook, G. A., Draper, G. J.: Trends in cervical cancer and carcinoma in situ in Great Britain. Br. J. Cancer, 1984, 50(3), 367–375.

 • Peto, J., Gilham, C., Flechter, O., et al.: The cervical cancer epidemic that screening has prevented in the UK. Lancet, 2004, 364(9430), 249–256.

 • Nygård, J. F., Skare, G. B., Thoresen, S. Ø.: The cervical cancer screening programme in Norway, 1992–2000: changes in Pap smear coverage and incidence of cervical cancer. J. Med. Screen., 2002, 9(2), 86–91.

 • Dillner, J.: Cervical cancer screening in Sweden. Eur. J. Cancer, 2000, 36(17), 2255–2259.

 • Andrae, B., Kemetli, L., Sparén, P., et al.: Screening-preventable cervical cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden. J. Natl. Cancer Inst., 2008, 100(9), 622–629.

 • Kesić, V., Jovićević-Bekić, A., Vujnović, M.: Cervical cancer screening in Serbia. Coll. Antropol., 2007, 31(Suppl. 2), 31–36.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 7 0 1
Feb 2022 10 0 0
Mar 2022 7 0 1
Apr 2022 7 1 1
May 2022 20 7 6
Jun 2022 5 0 0
Jul 2022 4 0 0