View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Szeged Semmelweis u. 1. 6725
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Patológiai Intézet Szeged
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmáciai és Gyógyszerhatástani Intézet Szeged
Restricted access

Bevezetés: Évi 100 ezer szülésre számítva hazánkban 4–5 ezer intrauterin növekedésben visszamaradt újszülöttel kell számolnunk, akik jelentős perinatalis morbiditást képviselnek. Célkitűzés: Kórosan kis súlyú újszülöttek köldökzsinórereinek és méhlepényének patológiai és gyógyszerhatástani összehasonlítása kontrollterhességekével. Módszer: A Szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán vett köldökzsinórmintákat eset- és kontrollcsoportra osztották. A méhlepényeredésnél a köldökzsinórból két darab 10 cm-es mintából egyet 24 órán belül tápoldatban tárolva szervfürdőben dolgoztak fel. A méhlepény és a zsinór további darabjának jellemzőit a Royal College of Pathologists 2011-es protokollja alapján rögzítették. Eredmények: Az érgyűrűk standard alaptónusának beállítását követően oxitocin és dezmopresszin hatására, a várttól eltérően, egyik csoportban sem történt érösszehúzódás. A patomorfológiai és ultrahangvizsgálat adatai az eset- és normál kontrollcsoportban szignifikáns eltérést mutattak. Következtetések: Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a köldökerek sem oxitocin-, sem vazopresszinreceptort nem tartalmaznak. A kis születési súly hátterében a placenta elöregedése, a zsinór csökkent kanyarulatossága és a benne lévő kóros áramlás állhat. Orv. Hetil., 2014, 155(50), 1989–1995.

 • Pál, A.: Clinical textbook of obstetrics and gynaecology. [A szülészet-nőgyógyászat egyetemi tankönyve.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Hungarian Society of Gynecologists: Intrauterine retardation of the fetus. [Magyar Nőorvos Társaság: A magzat intrauterin retardációja.] www.iranyelvek.hu/iranyelvek/old/all/nogyogyaszat/A%20magzat%20intrauterin%20retardacioja.pdf [Hungarian]

 • Papp, Z.: Textbook of obstetrics and gynaecology. [A szülészet-nőgyógyászat tankönyve.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • Hadlock, F. P., Harrist, R. B., Sharman, R., S. et al.: Estimation of fetal weight with the use of head, body and femur measurements: a prospective study. Am. J. Obstet. Gynecol., 1985, 151(3), 333–337.

 • Tuuli, M. G., Houser, M., Odibo, L., et al.: Validation of placental vascular sonobiopsy for obtaining representative placental vascular indices by three-dimensional power Doppler ultrasonography. Placenta, 2010, 31(3), 192–196.

 • Tóth, Z., Papp, Z.: Diagnostic ultrasonography in obstetrics and gynaecology. [Szülészet-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika.] White Golden Book Kft., Budapest, 2006. [Hungarian]

 • Ferrazzi, E., Rigano, S., Padoan, A., et al.: Uterine artery blood flow volume in pregnant women with an abnormal pulsatility index of the uterine arteries delivering normal or intrauterine growth restricted newborns. Placenta, 2011, 32(7), 487–492.

 • Romani, F., Lanzone, A., Tropea, A., et al.: Nicotine and cotinine affect the release of vasoactive factors by trophoblast cells and human umbilical vein endothelial cells. Placenta, 2010, 32(2), 153–160.

 • Ray, J. G., Boskovic, R., Knie, B.: In vitro analysis of human transplacental transport of desmopressin. Clin. Biochem., 2004, 37(1), 10–13.

 • Holcberg, G., Sapir, O., Huleihel, M., et al.: Vasoconstrictive activity of oxytocin in meconium impregnated human placentas. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2002, 101(2), 139–142.

 • Ernst, L. M., Minturn, L., Huang, M. H., et al.: Gross patterns of umbilical cord coiling: Correlations with placental histology and stillbirth. Placenta, 2013, 34(7), 583–588.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 46 46 0
Full Text Views 17 12 0
PDF Downloads 9 7 0