View More View Less
 • 1 Szent György Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati Osztály Székesfehérvár Cserkész u. 11–13. 8000
 • | 2 Szent György Egyetemi Oktató Kórház Foglalkozásegészségügyi Orvosi Rendelő Székesfehérvár
Restricted access

Bevezetés: Az egészségügy veszélyes üzem, a benne dolgozók számára is. A rosszabb egészségi állapotot számos részvizsgálat állapította meg anélkül, hogy feltárták volna a hátterét. Célkitűzés: A szerzők helyzetképet kívánnak adni az egészségügyben dolgozók egészségi állapotáról és megpróbálják az ide vezető okokat kideríteni. Módszer: 2004-ben 276, ágy mellett dolgozó nővér, majd 2009-ben 1250 kórházi dolgozó adatait dolgozták fel. A székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktató Kórházban 1979–2010 között osztályvezető főorvosi feladatokat ellátó kollégák sorsát is követték és hasonlították össze egy negyedakkora budapesti kórház osztályvezető főorvosainak sorsával. Eredmények: A betegágy mellett dolgozó nővérek többsége 30–35 éves korára elérte a testtömegindex tartományának felső határát (7 évvel korábban, mint az átlaglakosság), ami a kor előrehaladtával tovább emelkedett, az országos átlag fölé. A kórházi dolgozók körében a testtömegindex-érték emelkedésével a krónikus betegségek száma is jelentősen növekedett; vezető helyen a magas vérnyomás, allergia, pajzsmirigy- és mozgásszervi betegségek mellett a cukorbetegség, fekélybetegség, daganatok és depresszió álltak. Az osztályvezető főorvosoknál az elhalálozást és annak okát követték. A halálokok között Magyarországon a rákhalálozás 2011-ben 25,4% volt, míg a vizsgált időszak alatt a székesfehérvári kórházban a főorvosok 77%-a, a budapesti kórházban pedig a főorvosok 82%-a hunyt el rákbetegségben. Következtetések: A rosszabb egészségi állapot hátterében a pszicho-neuro-immunológiai kutatások eredményei alapján a feldolgozatlan sorozatos stresszhelyzetek, az éjszakai műszak, az állandó készenlét okozta immunelnyomás tehetők felelőssé. A megoldás a prevenció lenne, ennek része a stresszkontroll oktatása lehet. Orv. Hetil., 2014, 155(52), 2082–2092.

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz., Harmatta, J., et al.: Health status and health quality of medical doctors working in the field of psychiatry. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian spiritual state. [A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Szabó, N., Hegedűs, K., Szabó, G.: Stress in the workplace among employees in healthcare. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian spiritual state. [Munkahelyi stressz az egészségügyi dolgozók körében. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Korpás, A.: General statistics, II. [Általános statisztika II.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. [Hungarian]

 • Bode, L., Ludwig, H.: Borna disease virus infection, a human mental-health risk. Clin. Microbiol. Rev., 2003, 16(3), 534–545.

 • Bode, L.: Gesundheitsrisiko Bornavirus. Ein unterschätztes Gefahrenpotential. In: Klug, V., Krusewitz, K., Lutz, J. (eds.): Perspektiven fortschrittlicher und klinischer Wissenschaft und Kultur. 5. Offene Akademie, 2008.

 • Gosztonyi, G.: Natural and experimental Borna disease virus infections – Neuropathology and pathogenetic considerations. APMIS, 2008, 116(Supp. s124), 53–57.

 • Hegedűs, K., Szabó, N., Szabó G.: The quality of life of employes in healthcare and their somatic and psychic status. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian spiritual state. [Az egészségügyi dolgozók életminősége, testi és lelki állapota. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Kovács, M., Hegedűs, K.: Emotional burden in healthcare – chances, dangers, and possibilities. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian spiritual state. [Érzelmi megterhelődés az egészségügyben – esélyek, veszélyek, lehetőségek. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Pikó, B.: Behavioral science approach to nursing profession: psychosomatic symptoms – job related stress – social support. [A nővéri munka magatartás-tudományi vizsgálata. A pszichoszomatikus tünetek – munkahelyi stressz – társas támogatás.] Lege Artis Med., 2001, 11(4), 318–325. [Hungarian]

 • Niiyama, E., Okamura, H., Kohama, I. A., et al.: A survey of nurses who experienced trauma in the workplace: influence of coping strategies on traumatic stress. Stress Health, 2009, 25, 3–9.

 • Szumska, I.: The prevalence and effect of overweight on qualitiy of life. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (eds.): Quality of life of the Hungarian population at the millenary. [Az elhízás gyakorisága és hatása az életminőségre. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (szerk): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • Tislér, A.: The high blood pressure of doctors. [Az orvos hipertóniája.] Praxis, 2006, 15(3), 25–28. [Hungarian]

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz.: The conformation of quality of life in the profession of medical lady doctors. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (eds.): Quality of life of the Hungarian population at the millenary. [Az életminőség alakulása az orvosnői hivatásban. In: Kopp, M., Kovács, M. E. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón.] Semmelweis Kiadó, Budapest 2006. [Hungarian]

 • Goshen, I., Yirmiya, R.: Interleukin-1 (IL-1): a central regulator of stress responses. Front. Neuroendocrinol., 2009, 30(1), 30–45.

 • Watkins, L. R., Maier, S. F., Goehler, L. E.: Cytokine-to-brain communication: a review and analysis of alternative mechanisms. Life Sci., 1995, 57(11), 1011–1026

 • Gaykema, R. P., Goehler, L. E., Hansen, M. K., et al.: Subdiaphragmatic vagotomy blocks interleukin 1-beta-induced fever, but does not reduce IL-1-beta levels in the circulation. Auton. Neurosci., 2000, 85(1–3), 72–77.

 • Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K.: Stress-induced immune dysfunction: implications for health. Nat. Rev. Immunol., 2005, 5(3), 243–251.

 • Harris, T. B., Ferrucci, L., Tracy, R. P., et al.: Associations of elevated interleukin-6 and C-reactive protein levels in mortality in the elderly. Am. J. Med., 1999, 106(5), 506–512.

 • Gouin, J. P., Hantsoo, L., Kiecolt-Glaser, J. K.: Immune dysregulation and chronic stress among older adults: a review. Neuroimmunomodulation, 2008, 15(4–6), 251–259.

 • Weik, U., Herforth, A., Kolb-Bachofen, V., et al.: Acute stress induces proinflammatory signaling at chronic inflammation sites. Psychosom. Med., 2008, 70(8), 906–912.

 • Segerstrom, S. C., Miller, G. E.: Psychological stress and the human immune system: a meta analytic study of 30 years of inquiry. Psychol. Bull., 2004, 130(4), 601–630.

 • Rosenkranz, M. A., Jackson, D. C., Dalton, K. M., et al.: Affective style and in vivo immune response. Neurobehavioral Mechanisms. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2003, 100(19), 11148–11152.

 • Anisman, H.: Cascading effects of stressors and inflammatory immune system activation: implications for major depressive disorder. J. Psychiatry Neurosci., 2009, 34(1), 4–20.

 • Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., et al.: Neurogenesis in the adult hippocampus. Nat. Med., 1998, 4(11), 1313–1317.

 • Perlmutter, D., Villoldo, A.: Power up your brain. The neuroscience of enlightenment. Hay House Inc., Carlsbad, 2011.

 • Ishimori, K.: True cause of sleep: a hypnogenic substance as evidenced in the brain of sleep-deprived animals. Tokyo Igakkai Zasshi, 1909, 23, 429–459.

 • Legendre, R., Piéron, H.: Le probléme des facteurs du sommeil. Resultats d’injections vasculaires et intracérébrales de liquides insomniques. C R Soc. Biol., 1910, 68, 1077–1079.

 • Pappenheimer, J. R., Miller, T. B., Goodrich, C. A.: Sleep-promoting effects of cerebrospinal fluid from sleep-deprived goats. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1967, 58(2), 513–517.

 • Krueger, J. M., Dinarello, C. A., Chedid, L.: Promotion of slow wave sleep (SWS) by a purified interleukin-1 (IL-1) preparation. Fed. Proc., 1983, 42, 356.

 • Krueger, J. M., Walter, J., Dinarello, C. A., et al.: Sleep-promoting effects of endogenous pyrogen (interleukin-1). Am. J. Physiol., 1984, 246(6 Pt 2), R994–R999.

 • Krueger, J. M., Obál, F. Jr., Fang, J., et al.: The role of cytokines in physiological sleep regulation. Ann. N. Y. Acad. Sci., 2001, 933, 211–221.

 • Opp, M. R.: Sleep and psychoneuroimmunology. Neurol. Clin., 2006, 24, 493–506.

 • Neckelmann, D., Mykletun, A., Dahl, A. A.: Chronic insomnia as a risk factor for developing anxiety and depression. Sleep, 2007, 30(7), 873–880.

 • Buysse, D. J., Angst, J., Gamma, A., et al.: Prevalence, course and comorbidity of insomnia and depression in young adults. Sleep, 2008, 31(4), 473–480.

 • Irwin, M. R., Wang, M., Ribeiro, D., et al.: Sleep loss activates cellular inflammatory signaling. Biol. Psychiatry, 2008, 64(6), 538–540.

 • Naiman, R.: Healing night: The science and spirit of sleeping, dreaming and awakening. Syren Book Company, Minneapolis, 2006.

 • Scott-Mumby, K.: Diet Wise. Mother Wale Inc., Reno, Nevada, 2012.

 • Scott-Mumby, K.: Fire in the Belly. The surprising cause of most diseases, states of mind and aging processes. Mother Wale Inc., Reno, Nevada, 2012.

 • Leppanen, R. A., Olkinuora M. A.: Psychological stress experienced by health care personnel. Scand. J. Work Environ. Health, 1987, 13(1), 1–8.

 • Manning, C. L.: Treating doctor’s distress. BMJ, 2008, 337, a2810.

 • Molnár, L., Mezey, M.: Morbidity and mortality of doctors. [Az orvosok megbetegedéséről és halandóságáról.] Lege Artis Med., 1991, 1(8), 524–528. [Hungarian]

 • Balog, J.: Mortality of Hungarian doctors between 1960 and 1964. [A magyarországi orvosok halálozása 1960–1964 években.] Népegészségügy, 1978, 59(5), 250–259. [Hungarian]

 • Fekete, S.: The risk of helper profession – Helper syndrome and burnout syndrome. [Segítő foglalkozások kockázatai – Helfer -szindróma és Burnout jelenség.] Psych. Hung., 1991, 6(1), 17–29. [Hungarian]

 • Győrffy, Zs., Ádám, Sz.: Health status, work stress and burnout syndrome in medical profession. [Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban.] Szociológiai Szemle, 2004, 3, 107–127. [Hungarian]

 • Major, J., Ress, K., Hulesh, B., et al.: Burnout syndrome in medical profession. [A kiégés jelensége az orvosi hivatásban.] Lege Artis Med., 2006, 16(4), 367–373. [Hungarian]

 • Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., et al.: Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosom. Med., 2003, 65(4), 564–570.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 21 0 1
Sep 2021 33 0 1
Oct 2021 17 0 0
Nov 2021 15 1 2
Dec 2021 15 0 0
Jan 2022 8 1 3
Feb 2022 0 0 0