View More View Less
 • 1 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Budapest Herman Ottó út 15. 1022
 • | 2 International Life Sciences Institute Europe Brüsszel
Restricted access

Bevezetés: Napjainkban a civilizációs betegségekben szenvedők száma folyamatosan nő, de ezen betegségek előfordulásának kockázata jelentősen csökkenthető a helyesen megtervezett, kiegyensúlyozott és egészséges életvitellel. Célkitűzés: A kutatás fő célja a magyar fogyasztók egészséges táplálkozással kapcsolatos attitűdjének megismerése volt. Módszer: A kérdőíves vizsgálatot 473 résztvevővel végezték. Eredmények: A résztvevők, bevallásuk szerint, nehezen igazodnak el az egészséges táplálkozással kapcsolatos információk között, és leggyakrabban az „internetet” használják tájékozódásra. Klaszterelemzés segítségével a szerzők 3 szignifikánsan elkülönülő fogyasztói csoportot azonosítottak: a „törekvőket”, akik pozitív hozzáállást mutatnak; az „egészségtudatosokat”, akik aktívan cselekednek táplálkozásuk egészségessé tételének érdekében; valamint a „közömbösöket”, akik kevésbé érdeklődőek és nem tesznek jelentős lépéseket az egészséges táplálkozás érdekében. Következtetések: A kérdőíves felmérés eredményei rámutattak a fogyasztók célzott és a célcsoporthoz alkalmazkodó tájékoztatásának fontosságára, valamint a hiteles információs források népszerűsítésének jelentőségére. Az egészséges táplálkozás költséghatékony megoldásainak bemutatása és népszerűsítése, főként az arra rászoruló fogyasztói csoportok esetén (például idősek, alacsony jövedelemmel rendelkezők), kiemelt fontosságú feladat. Orv. Hetil., 2015, 156(16), 636–643.

 • WHO/FAO: Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. World Health Organization, Geneva, 2003, 5. http://www.fao.org/docrep/005/AC911E/AC911E00.HTM

 • National Statistical Office: Population, vital statistics. [Népesség, népmozgalom.] KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2012. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html [Hungarian]

 • Eurostat: European Health Interview Survey. Between 8% and 25% of adults are obese across member states. 2011. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5032782/3-24112011-BP-EN.PDF/831f0ca4-7105-4045-9e25-604141ef5108?version=1.0

 • Mullaney, L.: Top 10 food trends of tomorrow. 2012. http://www.foodmanufacture.co.uk/NPD/Top-10-food-trends-of-tomorrow

 • Buda, B., Kopp, M. (ed.): Behaviour sciences. [Magatartástudományok.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • WHO: Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.

 • Kozák, Á.: Nourishment, consumption and lifestyle in Hungary after the political transformation. [Táplálkozás, fogyasztás és életmód a rendszerváltás utáni Magyarországon.] Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 2009, 6(1–2), 19–23. [Hungarian]

 • GfK: People own health status judgement is deteriorating. [Egyre romlik a lakosság saját egészségi állapotának megítélése.] GfK Piaci Trend Hírlevél, 2012, March 6. [Hungarian]

 • Lantos, Z.: How healthy are the Hungarians? Beliefs: Hungarians do not pay attention to their health. [Mennyire egészségtudatosak a magyarok? Hiedelem: A magyar fiatalok nem figyelnek oda az egészségükre.] Trade Magazin, 2011, June–July, 88–89. [Hungarian]

 • Füzesi, Zs.: Health behaviour. In: Bakacs, M., Vitrai, J. (ed.): National Health Report 2003. [Egészségmagatartás. In: Bakacs, M., Vitrai, J. (szerk.): Népegészségügyi Jelentés 2003.] Országos Epidemiológiai Központ, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • Urbán, R.: Toward behavioral healthy psychology: Models and approaches to health behaviors. [Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése.] Magyar Pszichológiai Szemle, 2001, 56(4), 593–622. [Hungarian]

 • Gergely, É., Szabó, B., Balázs, K.: The effects of health and environmental consciousness and values on consuming bio foods. [Az egészség- és környezettudatosság, valamint az értékrend hatása a bioélelmiszer-fogyasztásra.] Marketing & Menedzsment, 2014, 48(4), 27–37. [Hungarian]

 • Eurobarometer: Health and food. Special Eurobarometer Nº 246. 2006, 105–106. http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf

 • Marián, A., Molnár, Zs., Erdey, J., et al.: Healthy eating in consumers’ consciousness, I. [Egészséges étkezés a fogyasztói tudatban I.] Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 2011, 8(1–2), 25–30. [Hungarian]

 • Szakály, Z.: Nutrition Marketing. [Táplálkozásmarketing.] Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Grunert, K. G., Wills, J., Celemín, L. F., et al.: Socio-demographic and attitudinal determinants of nutrition knowledge of food shoppers in six European countries. Food Qual. Pref., 2012, 26, 166–177.

 • GfK: Stress and smoking are the most harmful for the health according to the patients. [A betegek szerint a stressz és a dohányzás a legártalmasabb az egészségre.] GfK Piaci Trend Hírlevél, 2009, September–October. [Hungarian]

 • GfK: Most of the Hungarians do not buy organic food. [A magyarok többsége nem vásárol bioélelmiszert.] GfK Piaci Trend Hírlevél, 2007, March–April. [Hungarian]

 • Kovács, I., Lelovics, Zs.: With screening for life programme – Picture from the nutritional habits. [Szűréssel az Életért Program (Sz.É.P.) – A táplálkozási szokásokról alkotott kép.] Új Diéta, 2008, 3–4, 12–14. [Hungarian]

 • National Statistical Office: European Health Interview Survey – Hungary, 2009. Summary results 1. [Európai Lakossági Egészségfelmérés – Magyarország, 2009. Összefoglaló eredmények 1.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Szakály, Z.: Health behaviour and functional foods: What Hungarian consumers think of them? [Egészségmagatartás és funkcionális élelmiszerek: Hogyan vélekednek a hazai fogyasztók?] Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 2009, 6(1–2), 9–18. [Hungarian]

 • Dallongville, J., Marécaux, N., Cottel, D., et al.: Association between nutrition knowledge and nutritional intake in middle-aged men from Northern France. Public Health Nutr., 2001, 4(1), 27–33.

 • GfK: Consumption habits, 2005. [Étkezési szokások, 2005.] http://www.tetplatform.hu/letoltes/tetplatform.pdf [Hungarian]

 • GfK: Good quality is the most important for the consumers. [A vásárlóknak legfontosabb az élelmiszer jó minősége.] GfK Piaci Trend Hírlevél, 2007, November–December. [Hungarian]

 • Grunert, K. G., Wills, J. M., Fernández-Celemín, L.: Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK. Appetite, 2010, 55(2), 177–189.

 • Márton, M.: Our health consciousness is improving – GDA gives a good direction. [Fejlődik egészségtudatosságunk – jó irányt ad az INBÉ.] 2008. http://www.elelmiszerallergia.hu/hirek/1/hirek_erdekessegek/2069/fejlodik_egeszsegtudatossagunk_-_jo_iranyt_ad_az_inbe/ [Hungarian]

 • Blaylock, J., Smallwood, D., Kassel, K., et al.: Economics, food choices, and nutrition. Food Policy, 1999, 24(2–3), 269–286.

 • Kovács, I., Burai, B., Dobák, Z., et al.: Tell, what are you doing/eating? Nutrition and health consciousness among the visitors of the 16th Sziget Festival. [Mondd, mit (t)eszel? Táplálkozás és egészségtudat a 16. Sziget Fesztivál látogatóinak körében.] Új Diéta, 2008, 5, 10–11. [Hungarian]

 • Szűcs, V., Fülöp, Á., Juhász, R.: Impact of media on the risk perception of food additives: Results of focus group interviews. International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research, Szeged, Hungary, 25 April, 2014.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 190 190 12
Full Text Views 27 17 1
PDF Downloads 41 28 1