View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Szentháromság u. 5., 6722
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A vallásfüggőség újfajta függőség a viselkedési addikciók sorában, ami a vallásgyakorlás patológiássá válását jelenti. Célkitűzés: A szerzők választ kerestek az alábbi kérdésekre: A vallásfüggőség megjelenik-e serdülőkorban, együtt járhat-e más addikciókkal, illetve hogyan hat az egyén pszichés jóllétére? Módszer: A vallási addikcióra egy rövid szűrő kérdőívet vettek fel serdülők (N = 656; átlagéletkor = 16,5 év; 49,2%-uk lány) körében. A szerhasználat (havi és életprevalencia) mellett mérték a pszichés jóllét (például depresszió, agresszió, optimizmus) változóit is. Eredmények: A serdülők körében a vallásosság szintje viszonylag alacsony volt. A minta közel 1%-a jellemezhető vallásfüggőként, valamint további 16,2% tartozott a veszélyeztetett szimptomatikus csoportba, míg 83% tünetmentes volt. A vallásfüggők szignifikánsan vallásosabbnak tartják magukat, a vallás szerepét fontosabbnak tartják, többször imádkoznak és járnak templomba. A vallásfüggőség főként az amfetamin használatával függ össze; alacsonyabb körükben az agresszió szintje, emellett pedig magasabb a vallási jóllét. Következtetések: A vallásosság kiváltképpen bonyolult jelenség, ezért fontos feltárni, hogy a vallásosság mely szintjei funkcionálnak egészségvédő, és melyek egészségkárosító módon. Orv. Hetil., 2015, 156(18), 731–740.

 • 1

  Kopp, M., Székely, A., Skrabski, Á.: Religion and health in a changing society. [Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban.] Mentálhig. Pszichoszom., 2004, 5(2), 103–125. [Hungarian]

 • 2

  Kézdy, A., Martos, T., Urbán, Sz., et al.: The relationship between religious attitudes, coping strategies and mental health in adolescence and young adulthood. [A vallásos attitűdök, a megküzdési módok és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban.] Mentálhig. Pszichoszom., 2010, 11(1), 1–16. [Hungarian]

 • 3

  Kovács, E., Pikó, B., Fitzpatrick, K. M.: Religiosity as a protective factor against substance use among Hungarian high school students. Subst. Use Misuse, 2011, 46(10), 1346–1357.

 • 4

  Pikó, B., Kovács, E.: Is religiosity a protective factor? Social epidemiological study of adolescent psychological health. [Vallásosság mint védőfaktor? Serdülők pszichikai egészségének szociális epidemiológiai vizsgálata.] Orv. Hetil., 2009, 150(41), 1903–1908. [Hungarian]

 • 5

  Koenig, H.: Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. ISRN Psychiatry, 2012, 2012, 278730.

 • 6

  Rácz, J.: Chemical and behavioural addictions. In: Buda, B., Kopp, M. (eds.): Behavioural Sciences.) [Kémiai és viselkedéses addikciók. In: Buda, B., Kopp, M. (szerk.): Magatartástudományok.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • 7

  Kun, B., Demetrovics, Zs. (eds.): Fundamentals of addictology, IV. [Az addiktológia alapjai IV.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 8

  Dell’Osso, B., Altamura, A. C., Allen, A., et al.: Epidemiologic and clinical updates on impulse control disorders: a critical review. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci., 2006, 256(8), 464–475.

 • 9

  Griffiths, M.: Behavioural addiction: an issue for everybody? Emp. Couns. Today, 1996, 8(3), 19–25.

 • 10

  Adamovova, L.: Implicit theories of religious fundamentalism among Slovak young adults. Stud. Psychol., 2005, 47(3), 235–246.

 • 11

  Iannaccone, L. R., Berman, E.: Religious extremism: The good, the bad, and the deadly. Public Choice, 2006, 128, 109–129.

 • 12

  Knauer, S.: Recovering from sexual abuse, addictions, and compulsive behaviors. “Numb” survivors. Haworth Social Work Practice Press, Routledge, 2002.

 • 13

  Painter, B.: The new atheism: Denying God and history. Convers. Rel. Theol., 2008, 6(1), 89–99.

 • 14

  Kun, B., Demetrovics, Zs.: Religious addiction. In: Kun, B., Demetrovics, Zs. (eds.): Fundamentals of addictology, IV. [Vallásfüggőség. In: Az addiktológia alapjai IV.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 15

  Blue, K.: Healing spiritual abuse. Intervarsity Press, Illinois, 1993.

 • 16

  Vanderheyden, P. A.: Religious addiction: the subtle destruction of the soul. Pastoral Psychology, 1999, 47(4), 293–302.

 • 17

  Sussman, S., Reynaud, M., Aubin, H. J., et al.: Drug addiction, love, and the higher power. Eval. Health Prof., 2011, 34(3), 362–370.

 • 18

  Egorov, A. Y.: New classification and psychopathology of nonchemical addictions. 1st International Conference on Behavioral Addictions. J. Behav. Addict., 2013, 2(Suppl. 1), 14.

 • 19

  Kovács, E., Pikó, B. F.: Religious addiction: The new behavioral addiction in adolescents. 1st International Conference on Behavioral Addictions. J. Behav. Addict., 2013, 2(Suppl. 1), 19–20.

 • 20

  Booth, L.: When God becomes a drug: Breaking the chains of religious addiction and abuse. Jeremy P. Tarcher/Putnam, New York, 1991.

 • 21

  Booth, L.: When God becomes a drug: Understanding religious addiction and religious abuse. SCP Limited, California, 1998.

 • 22

  Johnson, D., Van Vonderen, J.: The subtle power of spiritual abuse. Bethany House Publishers, Minneapolis, 1991.

 • 23

  Taylor, C. Z.: Religious addiction: Obsession with spirituality. Pastoral Psychology, 2002, 50(4), 291–315.

 • 24

  Slobodzien, J.: Hawaii and Christian religious addiction. A survey of attitudes toward healthy spirituality and religious addiction within christianity. Dissertation, USA, Hawaii, 2004.

 • 25

  Porterfield, K.: Blind faith. CompCare Publishers, Minneapolis, 1993.

 • 26

  Paloutzian, R. F., Park, C. L. (eds.): Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (2nd ed.) The Guilford Press, New York, 2013.

 • 27

  McNamaraBarry, C., Nelson, L. J.: The role of religion in the transition to adulthood for young emerging adults. J. Youth Adolesc., 2005, 34(3), 245–255.

 • 28

  Pikó, B. F., Fitzpatrick, K. M.: Substance use, religiosity, and other protective factors among Hungarian adolescents. Addict. Behav., 2004, 29(6), 1095–1107.

 • 29

  Terry, A., Szabó, A., Griffiths, M.: The exercise addiction inventory: A new brief screening tool. Addict. Res. Theory, 2004, 12(5), 489–499.

 • 30

  Buford, R., Paloutzian, R., Ellison, C.: Norms for the Spiritual Well-Being Scale. J. Psychol. Theol., 1991, 19, 56–70.

 • 31

  Boivin, M. J., Kirby, A. L., Underwood, L. K., et al.: Spiritual Well-Being Scale. In: Hill, P., Hood, R. (eds.): Measures of Religiosity. Religious Education Press, Birmingham, 1999.

 • 32

  Kovacs, M.: Children’s Depression Inventory. Multi-Health Systems, Toronto, 1992.

 • 33

  Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., et al.: The satisfaction with life scale. J. Pers. Assess., 1985, 49(1), 71–75.

 • 34

  Scheier, M. F., Carver, C. S.: Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychol., 1985, 4(3), 219–247.

 • 35

  Buss, A. H., Perry, M.: The aggression questionnaire. J. Pers. Soc. Psychol., 1992, 63(3), 452–459.

 • 36

  Székely, A.: Changes in religiosity in Hungary between 1995 and 2006. Relationship between religiosity and the number of children. Religiosity and mental health. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian mental health 2008. [A vallásosság alakulása Magyarországon 1995–2006 között. A vallásosság összefüggései a gyermekszámmal. Vallásosság és lelki-egészségi állapot. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 37

  Bácskai, E., Gerevich, J.: Youth and drog use. [Ifjúság és drogfogyasztás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian]

 • 38

  Hollander, E.: Obsessive-compulsive spectrum disorders: an overview. Psychiatric Annals, 1993, 23(7), 355–358.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 18 0 0
Mar 2021 15 0 0
Apr 2021 14 1 1
May 2021 10 2 1
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 0 0 0