Author: László Endre1
View More View Less
 • 1 Budapest, Podmaniczky u. 109., 1062
Restricted access

Absztrakt

A foglalkozási asztma hazánkban is kötelező jelleggel bejelentendő betegség; az 1990 januárjától 2013. december végéig terjedő időszakban hazánkban 180 foglalkozási asztmát jelentettek be: 1990 és 1995 vége között 52, 1996 és 2000 között 83, 2001 és 2006 között 40, 2007 és 2013 vége között 5 esetet. Ezek az adatok azért meglepőek, mert az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet évkönyve szerint 2000 és 2012 között egyetlen olyan év sem volt, amikor ne lett volna legalább 14 000 új asztmás felnőtt beteg. Nemzetközi adatokból az is ismert, hogy a felnőttkori asztmások legkevesebb 2%-a foglalkozási asztmában szenved, és 1 millió dolgozó közül minimálisan 50-nek lesz foglalkozási asztmája évente. 2003-ban az Egyesült Királyságban 631, foglalkozási asztmában szenvedő beteget regisztráltak, nálunk ugyanebben az évben 7-et. Mivel nem feltételezhető, hogy hazánkban nagyságrendekkel jobb a munka-egészségügyi környezet, mint bárhol máshol a világon, talán még sincs minden eset regisztrálva. Az itthon bejelentett esetek legnagyobb része pék vagy malomipari munkás volt (55 fő). Őket követik a fémmegmunkálók (11 fő) és a szakasszisztensek (10 fő). A textillel dolgozók körében (szabók, varrónők, textilipari munkások) a foglalkozási asztmások száma 9 fő, és ugyanígy 9 fő foglalkozott bőrrel, illetve szőrrel. Nemzetközi adatok szerint a foglalkozási asztma kialakulása szempontjából az egyik legveszélyeztetettebb szakma az állatgondozóké, nálunk a 24 év alatt mindössze 4 ilyen beteget találtak. Érdekes, hogy 2003-ban 3 muzeológusról derült ki, hogy foglalkozási asztmában szenvednek. (Ebben a szakmában se előtte, se utána nem volt bejelentés.) A szerző a foglalkozási asztma hazai irodalmának áttekintése után ismerteti a foglalkozási asztma osztályozását, patomechanizmusát és klinikai megjelenését, a hajlamosító betegségeket, valamint a diagnosztika és terápia lehetőségeit. Bemutatja a hazai felnőttkori asztma epidemiológiai adatait és a foglalkozási asztma gyakoriságára vonatkozó nemzetközi eredményeket. Végül a foglalkozási asztma hazai adatainak elemzésével a szerző felhívja a figyelmet az esetek bejelentésének gyakori elmulasztására és számba veszi ennek lehetséges okait. Orv. Hetil., 2015, 156(19), 769–778.

 • 1

  Endre, L.: The history of occupational asthma in Hungary. [A foglalkozási asztma története Magyarországon.] AMEGA, 2014, 21(2), 16–19. [Hungarian]

 • 2

  Karasek, S. R., Karasek, M.: A case of hypersensitivity to potassium chloroplatinite. Rep. III State Commission Occ. Dis., 1911, 97.

 • 3

  Bernton, H. S.: On occupational sensitisation to the castor bean. Am. J. Med. Sci., 1923, 165, 196–202.

 • 4

  Clarke, J. A., Meyer, G. P.: A case of hypersensitivity to silk. JAMA, 1923, 80, 11–12.

 • 5

  Nagy, L., Orosz, M., Hordós, A., et al.: One case of occupational asthma. [Foglalkozási asthma bronchiale esete.] Orv. Hetil., 1978, 119(26), 1611–1612. [Hungarian]

 • 6

  Galambos, É., Gombosi, K.: Occupational asthma in cosmetic industry. [Foglalkozási asztma a kozmetikai iparban.] Pneumol. Hung., 1980, 33, 416–417. [Hungarian]

 • 7

  Falus, F., Herjavecz, I.: Occupation asthma of a dental technician. [Fogtechnikus foglalkozási asztmája.] Pneumol. Hung., 1981, 34, 503–504. [Hungarian]

 • 8

  Zsiray, M., Magyar, P., Nagy, L., et al.: Occupational asthma of bakers. [Pékek foglalkozási asthma bronchiáléja.] Pneumol. Hung., 1981, 34, 92–94. [Hungarian]

 • 9

  Orosz, M., Galambos, É., Zsiray, M., et al.: Etiopathology of occupational bronchial asthma. [A foglalkozási asthma bronchiale etiopatogenezise.] Magyar Belorv. Arch., 1983, 36, 208–213. [Hungarian]

 • 10

  Orosz, M., Nagy, L., Galambos, É.: Investigations in occupational asthma due to hexachlorophene. [Immunológiai és fiziológiai vizsgálatok hexachlorophen okozta foglalkozási tüdőasztmában.] Orv. Hetil., 1983, 124(46), 2793–2796. [Hungarian]

 • 11

  Orosz, M., Nagy, L., Falus, F.: Electronics-workers asthma due to colophony. [Forrasztók foglalkozási eredetű gyantafüst asztmája.] Orv. Hetil., 1984, 125(23), 1395–1398. [Hungarian]

 • 12

  Fawcett, I. W., Taylor, A. J., Pepys, J.: Asthma due to inhaled chemical agents – fumes from ‘Multicore’ soldering flux and colophony resin. Clin. Allergy, 1976, 6(6), 577–585.

 • 13

  Orosz, M., Nagy, L., Galambos, É.: Occupational asthma due to isocyanate (TDI). [Foglalkozási izocyanát asztma.] Orv. Hetil., 1984, 125(32), 1931–1934. [Hungarian]

 • 14

  Nagy, L., Orosz, M.: Immunological and physiological investigations in flour induced occupational asthma. [Immunológiai és fiziológiai vizsgálatok liszt asthmában.] Orv. Hetil., 1984, 125(43), 2607–2610. [Hungarian]

 • 15

  Orosz, M., Nagy, L., Deák, Zs., et al.: Occupational asthma with double etiology. [Kettős etiológiájú foglalkozási tüdőasztma.] Pneumol. Hung., 1984, 37, 229–234. [Hungarian]

 • 16

  Nagy, L., Orosz, M., Galambos, É., et al.: Pathogenetic investigations in occupational asthma caused by low molecular weight chemical agents. [Patogenetikai vizsgálatok kis molekulasúlyú kémiai anyagok okozta foglalkozási tüdőasztmában.] Magyar Belorv. Arch., 1985, 38, 129–134. [Hungarian]

 • 17

  Orosz, M., Nagy, L., Galambos, É., et al.: Allergic-immunological examinations in occupational bronchial asthma. [Allergo-immunológiai vizsgálatok foglalkozási tüdőasztmában.] Pneumol. Hung., 1985, 38, 379–383. [Hungarian]

 • 18

  Orosz, M., Nagy, L., Galambos, É.: Bronchial hyper-reactivity in occupational asthma – a longitudinal study. [Hörgi hyperreaktivitás foglalkozási tüdőasztmában – longitudinális vizsgálat.] Orv. Hetil., 1986, 127(14), 819–821. [Hungarian]

 • 19

  Orosz, M., Nagy, L., Galambos, É.: Laboratory animal allergy. [Laboratóriumi kisállatokkal kapcsolatos foglalkozási allergia.] Orv. Hetil., 1986, 127(23), 1395–1397. [Hungarian]

 • 20

  Nagy, L., Orosz, M.: Pharmacologic examinations with ketotifen in occupational asthma. [Farmakológiai vizsgálatok ketotifennel foglalkozási tüdőasztmában.] Pneumol. Hung., 1986, 39, 569–672. [Hungarian]

 • 21

  Orosz, M., Nagy, L.: The effect of cromolyn natrium (IntalR) on the bronchoconstriction, induced by occupational allergens. [Dinátrium cromoglykat (IntalR) hatása foglalkozási allergének által indukált hörgőgörcsben.] Med. Thor., 1990, 43(8), 327–330. [Hungarian]

 • 22

  Orosz, M., Nagy, L., Galambos, É.: Occupational asthma due to formaldehyde. [Foglalkozási formaldehid asthma.] Orv. Hetil., 1987, 128(29), 1523–1525. [Hungarian]

 • 23

  Nagy, L., Terék, K., Szentpály, O., et al.: Eosinophil activation in a low-molecular weight substance induced occupational type asthma (Case report). [Eozinofil aktiváció kis molekulasúlyú kémiai anyag indukálta hörgi-asztmában (Esettanulmány).] Med. Thor., 1995, 48(7), 263–267. [Hungarian]

 • 24

  Orosz, M., Nagy, L., Bártfai, Z.: Inflammatory cells and mediators in occupational asthma. [Gyulladásos sejtek és mediátorok foglalkozási tüdőasztmában.] Med. Thor., 1995, 48(2), 59–64. [Hungarian]

 • 25

  Orosz, M., Nagy, L.: Occupational bronchial asthma. [Foglalkozási tüdőasthma.] Orvosképzés, 1988, 63, 146–159. [Hungarian]

 • 26

  Orosz, M.: Occupational asthma. [Foglalkozási asztma.] Háziorvos Továbbképző Szemle, 1996, 1(3), 148–150. [Hungarian]

 • 27

  Orosz, M.: Diagnostics of professional bronchial asthma. [A foglalkozási tüdőasztma diagnosztikája.] Med. Thor., 1996, 49(7), 275–284. [Hungarian]

 • 28

  Bánsági, J., Pálinkás, L.: Labour hygiene. [Munkaegészségtan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1970. [Hungarian]

 • 29

  Mándi, A.: Occupational asthma. In: Tímár, M. (ed.): Labour hygiene. [Foglalkozási asthma. In: Tímár, M. (szerk.): Munkaegészségtan, üzemegészségtan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1981. [Hungarian]

 • 30

  Mándi, A., Tátrai, E.: Occupational asthma. In: Ungváry, Gy. (ed.): Labour hygiene. [Foglalkozási asthma. In: Ungváry, Gy. (szerk.): Munkaegészségtan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 31

  Endre, L.: Occupational rhinitis. [A foglalkozási nátha.] Orv. Hetil., 2010, 151(23), 941–945. [Hungarian]

 • 32

  Nagy, I.: Occupational diseases in Hungary. [Foglalkozási megbetegedések alakulása Magyarországon.] Foglalkozás-egészségügy, 2013, 17(4), 134–138. [Hungarian]

 • 33

  Kenyon, N. J., Morrissey, B. M., Schivo, M., et al.: Occupational asthma. Clin. Rev. Allergy Immunol., 2012, 43(1–2), 3–13.

 • 34

  Radon, K., Büsching, K., Heinrich, J., et al.: Passive smoking exposure: a risk factor for chronic bronchitis and asthma in adults? Chest, 2002, 122(3), 1086–1090.

 • 35

  Calverley, A. E., Rees, D., Dowdeswell, R. J., et al.: Platinum salt sensitivity in refinery workers: incidence and effects of smoking and exposure. Occup. Environ. Med., 1995, 52(10), 661–666.

 • 36

  Moscato, G.: Focus on work-related asthma. Eur. Ann. Allergy Clin. Immunol., 2013, 45(3), 67–73.

 • 37

  Brooks, S. M., Weiss, M. A., Bernstein, I. L.: Reactive airways dysfunction syndrome (RADS). Persistent asthma syndrome after high level irritant exposures. Chest, 1985, 88(3), 376–384.

 • 38

  Brooks, S. M., Hammad, Y., Richards, I., et al.: The spectrum of irritant-induced asthma: sudden and not-so-sudden onset and the role of allergy. Chest, 1998, 113(1), 42–49.

 • 39

  Tarlo, S. M., Broder, I.: Irritant-induced occupational asthma. Chest, 1989, 96(2), 297–300.

 • 40

  Endre, L.: Is it an occupational disease the asthma of leading sportsmen? [Foglalkozási ártalom-e az élsportolók asztmája?] AMEGA, 2014, 21(1), 9–13. [Hungarian]

 • 41

  Raemodonck, K., de Alba, J., Birrell, M. A., et al.: A role for sensory nerves in the late asthmatic response. Thorax, 2012, 67(1), 19–25.

 • 42

  Raulf-Heimsoth, M., Pesch, B., Schott, K., et al.: Irritative effects of fumes and aerosols of bitumen on the airways: results of a cross-shift study. Arch. Toxicol., 2007, 81(1), 35–44.

 • 43

  Moscato, G., Pala, G., Barnig, C., et al.: EAACI consensus statement for investigation of work-related asthma in non-specialized centers. Allergy, 2012, 67(4), 491–501.

 • 44

  Tarlo, S. M., Balmes, J., Balkissoon, R., et al.: Diagnosis and management of work-related asthma: American College of Chest Physicians Consensus Statement. Chest, 2008, 134(3 Suppl.), 1S–41S.

 • 45

  Vandenplas, O., D’Alpaos, V., Heymans, J., et al.: Sputum eosinophilia: an early marker of bronchial response to occupational agents. Allergy, 2009, 64(5), 754–761.

 • 46

  Jares, E. J., Baena-Cagnani, C. E., Gómez, R. M.: Diagnosis of occupational asthma: an update. Curr. Allergy Asthma Rep., 2012, 12(3), 221–231.

 • 47

  Burge, S., Hoyle, J.: Current topics in occupational asthma. Expert Rev. Respir. Med., 2012, 6(6), 615–627.

 • 48

  Baur, X., Aasen, T. B., Burge, P. S., et al.: The management of work-related asthma guidelines: a broader perspective. Eur. Respir. Rev., 2012, 21(124), 125–139.

 • 49

  McDonald, J. C., Keynes, H. L., Meredith, S. K.: Reported incidence of occupational asthma in the United Kingdom, 1989–1997. Occup. Environ. Med., 2000, 57(12), 823–829.

 • 50

  Meyer, J. D., Holt, D. L., Chen, Y., et al.: SWORD’99: surveillance of work-related and occupational respiratory disease in the UK. Occup. Med. (Lond.), 2001, 51(3), 204–208.

 • 51

  Ayres, J. G., Boyd, R., Cowie, H., et al.: Costs of occupational asthma in the UK. Thorax, 2011, 66(2), 128–133.

 • 52

  De Bono, J., Hudsmith, L.: Occupational asthma: a community based study. Occup. Med. (Lond.), 1999, 49(4), 217–219.

 • 53

  Reijula, K., Haahtela, T., Klaukka, T., et al.: Incidence of occupational asthma and persistent asthma in young adults has increased in Finland. Chest, 1996, 110(1), 58–61.

 • 54

  Meredith, S., Nordman, H.: Occupational asthma: measures of frequency from four countries. Thorax, 1996, 51(4), 435–440.

 • 55

  Torén, K., Blanc, P. D.: Asthma caused by occupational exposures is common – A systemic analysis of estimates of the population-attributable fraction. BMC Pulm. Med., 2009, 9, 7.

 • 56

  Johnson, A. R., Dimich-Ward, H. D., Manfreda, J., et al.: Occupational asthma in adults in six Canadian communities. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2000, 162(6), 2058–2062.

 • 57

  Kogevinas, M., Antó, J. M., Sunyer J., et al.: Occupational asthma in Europe and other industrialised areas: a population-based study. Lancet, 1999, 353(9166), 1750–1754.

 • 58

  Gautrin, D., Ghezzo, H., Infante-Rivard, C., et al.: Incidence and determinants of IgE-mediated sensitization in apprentices. A prospective study. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2000, 162(4), 1222–1228.

 • 59

  Kogevinas, M., Zock, J. P., Jarvis, D., et al.: Exposure to substances in the workplace and new-onset asthma: an international prospective population-based study (ECRHS-II). Lancet, 2007, 370(9584), 336–341.

 • 60

  Tarlo, S.: Workplace interventions for management of occupational asthma. EAACI Congress, Copenhagen, 2014.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 9 0 0
Feb 2021 10 0 0
Mar 2021 8 0 0
Apr 2021 10 0 0
May 2021 19 0 1
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0