View More View Less
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

A tanulmány elsődleges célja az informed consent fogalmának rövid bemutatása a hazai jogi és gyakorlati környezet alapján az adatvédelmi biztos, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság döntései alapján. A szerző a hazai jogszabályi alapok bemutatásával indít, majd rátér az “informed consent”, mint angolszász jogintézmény dogmatikai hátterének bevezetésébe.