View More View Less
 • 1 Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest, Gyáli út 5–7., 1097
 • | 2 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Absztrakt

A hepatitis C-vírus-fertőzés a Föld lakosságának 2–3%-át érinti és a betegséghez társuló egyéni következmények mellett igen jelentős össztársadalmi gazdasági problémát jelent. A kiadások elsősorban a nagyszámú fel nem ismert vagy előrehaladott stádiumban felismert betegnél kialakuló májcirrhosis szövődményeihez, a hepaticus encephalopathia, az ascites, a varixvérzés és a hepatocellularis carcinoma ellátásához, valamint a májátültetéshez kapcsolódnak. Nem elhanyagolhatók ugyanakkor a munkában töltött minőségi életévek számának csökkenése miatti veszteségek, valamint a fertőzés kezelésének költségei sem. Utóbbiak az új, interferonmentes terápiák megjelenésével némiképp megemelkedtek a korábbi, proteázgátlóval együtt vagy a nélkül alkalmazott pegilált interferon plusz ribavirin terápiákhoz képest, ugyanakkor komoly megtakarítást jelenthet, hogy lényegesen kevesebb mellékhatással és ehhez kapcsolódó költséggel kell számolni. A témakörben megjelent közlemények szerint a fertőzöttek szűrőprogramokkal történő megtalálása és hatékony készítményekkel történő kezelése rövid távon jelentős többletforrást igényel, de – túl azon, hogy a legtöbbször iatrogén úton okozott betegség meggyógyítása morális társadalmi kötelesség – hosszú távon egyértelműen megtakarítást eredményez. Orv. Hetil., 2015, 156(21), 862–868.

 • 1

  European Parliament: Written declaration, under Rule 123 of Parliament’s Rules of Procedure, on hepatitis B and C. 18/02/2014. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P7-DCL-2013-0023&language=EN&format=PDF

 • 2

  World Health Organisation: WHO viral hepatitis resolution. 23/01/2010. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R16-en.pdf

 • 3

  Ulmer, T., Hughes, S.: Implementation guide on viral hepatitis policies for the European Union Member States. An expert group chaired by Dr. Thomas Ulmer MEP and Staphen Hughes MEP. 6/11/2013. http://www.spg.pt/wp-content/uploads/2014/03/Implementation-Guide-on-Viral-Hepatitis-Policies-for-the-European-Union-Members-States.pdf

 • 4

  Boesecke, C., Wasmuth, J. C.: Hepatitis C. In: Mauss, S., Berg, T., Rockstroh, J., et al. (eds.): Hepatology – A Clinical Textbook. Fifth edition. Flying Publisher, 2014. www.hepatologytextbook.com

 • 5

  Lozano, R., Naghavi, M., Foreman, K., et al.: Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2012, 380(9859), 2095–2128.

 • 6

  Mennini, F. S., Marcellusi, A., Andreoni, M., et al.: Health policy model: long-term predictive results associated with the management of hepatitis C virus-induced diseases in Italy. Clinicoecon. Outcomes Res., 2014, 6, 303–310.

 • 7

  Vietri, J., Prajapati, G., El Khoury, A. C.: The burden of hepatitis C in Europe from the patients’ perspective: a survey in 5 countries. BMC Gastroenterol., 2013, 13, 16.

 • 8

  Wong, J. B., McQuillan, G. M., McHutchison, J. G., et al.: Estimating future hepatitis C morbidity, mortality, and costs in the United States. Am. J. Public Health, 2000, 90(10), 1562–1569.

 • 9

  Razavi, H., Waked, I., Sarrazin, C., et al: The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today’s treatment paradigm. J. Viral Hepat., 2014, 21(Suppl. 1), 34–59.

 • 10

  Razavi, H., Elkhoury, A. C., Elbasha, E., et al.: Chronic hepatitis C virus (HCV) disease burden and cost in the United States. Hepatology, 2013, 57(6), 2164–2170.

 • 11

  Myers, R. P., Krajden, M., Bilodeau, M., et al.: Burden of disease and cost of chronic hepatitis C infection in Canada. Can. J. Gastroenterol. Hepatol., 2014, 28(5), 243–250.

 • 12

  European Medicines Agency: Pegasys. Instructions for use. [Pegasys. Alkalmazási előírás.] 23/06/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000395/WC500039195.pdf [Hungarian]

 • 13

  European Medicines Agency: PegIntron. Instructions for use. [PegIntron. Alkalmazási előírás.] 11/06/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000280/WC500039388.pdf [Hungarian]

 • 14

  European Medicines Agency: Incivo. Instructions for use. [Incivo. Alkalmazási előírás.] 22/09/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002313/WC500115529.pdf [Hungarian]

 • 15

  European Medicines Agency: Victrelis. Instructions for use. [Victrelis. Alkalmazási előírás.] 27/08/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002332/WC500109786.pdf [Hungarian]

 • 16

  Cammà, C., Petta, S., Enea, M., et al.: Cost-effectiveness of boceprevir or telaprevir for untreated patients with genotype 1 chronic hepatitis C. Hepatology, 2012, 56(3), 850–860.

 • 17

  European Medicines Agency: Olysio. Instructions for use. [Olysio. Alkalmazási előírás.] 04/06/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002777/WC500167867.pdf [Hungarian]

 • 18

  Kuwabara, H., Westerhout, K., Treur, M., et al.: Cost-effectiveness analysis of simeprevir in combination with peginterferon and ribavirin for treatment-naïve chronic hepatitis C genotype 1 patients in Japan. J. Med. Econ., 2015 March 31. doi:10.3111/13696998.2015.1029492 [Epub ahead of print]

 • 19

  European Medicines Agency: Sovaldi. Instructions for use. [Sovaldi. Alkalmazási előírás.] 26/08/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002798/WC500160597.pdf [Hungarian]

 • 20

  European Medicines Agency: Daklinza. Instructions for use. [Daklinza. Alkalmazási előírás.] 15/09/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003768/WC500172848.pdf [Hungarian]

 • 21

  European Medicines Agency: Harvoni. Instructions for use. [Harvoni. Alkalmazási előírás.] 04/12/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003850/WC500177995.pdf [Hungarian]

 • 22

  Bristol-Myers Squibb: Japan approves first all-oral, interferon- and ribavirin-free hepatitis C treatment, Daklinza® (daclatasvir) and Sunvepra® (asunaprevir) dual regimen. Press release. 07/07/2014. news.bms.com/press-release/japan-approves-first-all-oral-interferon-and-ribavirin-free-hepatitis-c-treatment-dakl

 • 23

  European Medicines Agency: Exviera. Instructions for use. [Exviera. Alkalmazási előírás.] 12/02/2015. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003837/WC500182233.pdf [Hungarian]

 • 24

  European Medicines Agency: Viekirax. Instructions for use. [Viekirax. Alkalmazási előírás.] 09/03/2015. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003839/WC500183997.pdf [Hungarian]

 • 25

  Liu, S., Watcha, D., Holodniy, M., et al.: Sofosbuvir-based treatment regimens for chronic, genotype 1 hepatitis C virus infection in U.S. incarcerated populations: a cost-effectiveness analysis. Ann. Intern. Med., 2014, 161(8), 546–553.

 • 26

  Rein, D. B., Wittenborn, J. S., Smith, B. D., et al.: The cost-effectiveness, health benefits, and financial costs of new antiviral treatments for hepatitis C virus. Clin. Infect. Dis., 2015 March 16. pii: civ220. [Epub ahead of print]

 • 27

  Najafzadeh, M., Andersson, K., Shrank, W. H., et al.: Cost-effectiveness of novel regimens for the treatment of hepatitis C virus. Ann. Intern. Med., 2015, 162(6), 407–419.

 • 28

  Chhatwal, J., Kanwal, F., Roberts, M. S., et al.: Cost-effectiveness and budget impact of hepatitis C virus treatment with sofosbuvir and ledipasvir in the United States. Ann. Intern. Med., 2015, 162(6), 397–406.

 • 29

  Younossi, Z. M., Park, H., Saab, S., et al.: Cost-effectiveness of all-oral ledipasvir/sofosbuvir regimens in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection. Aliment. Pharmacol. Ther., 2015, 41(6), 544–563.

 • 30

  Messori, A., Fadda, V., Maratea, D., et al.: Effect of discounting on estimation of benefits determined by hepatitis C treatment. World J. Gastroenterol., 2012, 18(23), 3032–3034.

 • 31

  Leidner, A. J., Chesson, H. W., Xu, F., et al.: Cost-effectiveness of hepatitis C treatment for patients in early stages of liver disease. Hepatology, 2015 March 16. [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 32

  National Institute for Health and Care Excellence: Ledipasvir–sofosbuvir for treating chronic hepatitis C. Appraisal consultation document. http://www.nice.org.uk/guidance/gid-tag484/documents/hepatitis-c-chronic-ledipasvirsofosbuvir-id742-appraisal-consultation-document2

 • 33

  Wong, W. W., Tu, H. A., Feld, J. J., et al.: Cost-effectiveness of screening for hepatitis C in Canada. CMAJ, 2015, 187(3), E110–E121.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 98 98 10
Full Text Views 12 6 0
PDF Downloads 8 2 0