Author: András Láng1
View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs, Ifjúság útja 6., 7624
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A machiavellista személyiségvonással kifejezett formában rendelkező személyek egyik kiemelkedő jellemzője, hogy önös érdekeik elérésére manipulatív személyközi taktikákat alkalmaznak. Számos nemzetközi és hazai vizsgálat mutatott ki már összefüggést felnőttmintán machiavellizmus és pszichológiai nehézségek között. Célkitűzés: A nemzetközi szakirodalomban serdülők esetében is kimutattak már ilyen összefüggéseket, de hazai vizsgálat még nem született a témában. Módszer: Vizsgálatunkban 502 középiskolás (356 lány) töltötte ki a machiavellizmust és pszichológiai, illetve viselkedéses problémákat mérő kérdőíveket. Eredmények: A machiavellista serdülőket magasabb összesített problémapontszám jellemezte. Ez a viselkedéses és érzelmi problémák jelenlétéből adódott, de ezenkívül a túlmozgásosság is megjelent a machiavellistákra jellemző problémák között. A proszociális viselkedés kevésbé jellemezte őket, ugyanakkor nem számoltak be nagyobb fokú magányosságról, mint kortársaik. Következtetések: Az eredményeket a korábbi kutatási eredmények, az érzelem- és viselkedésszabályozás tükrében vitatjuk meg. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából kiemeljük a prevenció lehetőségeit. Orv. Hetil., 2015, 156(26), 1054–1058.

 • 1

  Christie, R., Geis, F. L.: Studies in Machiavellianism. Academic Press, New York, 1970.

 • 2

  Lee, K., Ashton, M. C.: Psychopathy, Machiavellianism, and narcissism in the five-factor model and the HEXACO model of personality structure. Pers. Individ. Differ., 2005, 38, 1571–1582.

 • 3

  Paulhus, D. L., Williams, K. M.: The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. J. Res. Pers., 2002, 36, 556–563.

 • 4

  Wilson, D. S., Near, D., Miller, R. R.: Machiavellianism: a synthesis of the evolutionary and psychological literatures. Psychol. Bull., 1996, 119(2), 285–299.

 • 5

  Ináncsi, T., Láng, A., Bereczkei, T.: Machiavellianism and adult attachment in general interpersonal relationships and close relationships. Eur. J. Psychol., 2015, 11(1), 139–154.

 • 6

  Chabrol, H., Van Leeuwen, N., Rodgers, R. et al.: Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic personality traits to juvenile delinquency. Pers. Individ. Differ., 2009, 47, 734–739.

 • 7

  Sutton, J., Keogh, E.: Components of Machiavellian beliefs in children: Relationships with personality. Pers. Individ. Differ., 2001, 30, 137–148.

 • 8

  Rauthmann, J. F.: The dark triad and interpersonal perception: Similarities and differences in the social consequences of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Soc. Psychol. Person. Sci., 2012, 3(4), 487–496.

 • 9

  Lau, K. S., Marsee, M. A.: Exploring narcissism, psychopathy, and Machiavellianism in youth: Examination of associations with antisocial behavior and aggression. J. Child Fam. Stud., 2013, 22(3), 355–367.

 • 10

  Andreou, E.: Bully/victim problems and their association with Machiavellianism and self-efficacy in Greek primary school children. Br. J. Educ. Psychol., 2004, 74(2), 297–309.

 • 11

  McIlwain, D.: Bypassing empathy: A Machiavellian theory of mind and sneaky power. In: Repacholi, B., Slaughter, V. (eds.): Individual differences in theory of mind. Psychology Press, New York, 2003, 39–66.

 • 12

  Repacholi, B., Slaughter, V., Pritchard, M., et al.: Theory of mind, Machiavellianism, and social functioning in childhood. In: Repacholi, B., Slaughter, V. (eds.): Individual differences in theory of mind. Psychology Press, New York, 2003, 67–98.

 • 13

  Wastell, C., Booth, A.: Machiavellianism: An alexithymic perspective. J. Soc. Clin. Psychol., 2003, 22(6), 730–744.

 • 14

  Birkás, B., Csathó, Á., Gács, B., et al.: Nothing ventured nothing gained: Strong associations between reward sensitivity and two measures of Machiavellianism. Pers. Individ. Differ., 2014, 74, 112–115.

 • 15

  Jonason, P. K., Tost, J.: I just cannot control myself: The dark triad and self-control. Pers. Individ. Differ., 2010, 49, 611–615.

 • 16

  Bakir, B., Yilmaz, U. R., Yavas, I.: Relating depressive symptoms to Machiavellianism in a Turkish sample. Psychol. Rep., 1996, 78(3 Pt 1), 1011–1014.

 • 17

  Douglas, H., Bore, M., Munro, D.: Distinguishing the dark triad: Evidence from the five-factor model and the Hogan development survey. Psychology, 2012, 3, 237–242.

 • 18

  McHoskey, J. W.: Machiavellianism and personality dysfunction. Pers. Individ. Differ., 2001, 31, 791–798.

 • 19

  Láng, A.: Machiavellianism and personality disorder: their relationship in the mirror of interpersonal attitudes. [Machiavellizmus és személyiségzavar összefüggései az interperszonális kapcsolatok tükrében.] Orv. Hetil., 2014, 155(40), 1584–1588. [Hungarian]

 • 20

  Láng, A.: Borderline personality organization predicts Machiavellian interpersonal tactics. Pers. Individ. Differ., 2015, 80, 28–31.

 • 21

  Ali, F., Chamorro-Premuzic, T.: The dark side of love and life satisfaction: Associations with intimate relationships, psychopathy and Machiavellianism. Pers. Individ. Differ., 2010, 48, 228–233.

 • 22

  Barlow, A., Qualter, P., Stylianou, M.: Relationships between Machiavellianism, emotional intelligence and theory of mind in children. Pers. Individ. Differ., 2010, 48, 78–82.

 • 23

  Muris, P., Meesters, C., Timmermans, A.: Some youths have a gloomy side: Correlates of the dark triad personality traits in non-clinical adolescents. Child Psychiatry Hum. Dev., 2013, 44(5), 658–665.

 • 24

  Muris, P., Meesters, C., Diederen, R.: Psychometric properties of the Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C) in a Dutch sample of young adolescents. Pers. Individ. Differ., 2005, 38(8), 1757–1769.

 • 25

  Birkás, E., Lakatos, K., Tóth, I., et al.: Screening childhood behavior problems using short questionnaires I.: The Hungarian version of the Strengths and Difficulties Questionnaire. [Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetőségei rövid kérdőívekkel I.: A Strengths and Difficulties Questionnaire magyar változata.] Psychiatr. Hung., 2008, 23(5), 358–365. [Hungarian]

 • 26

  Turi, E., Tóth, I., Gevai, J.: Further examination of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Magy) in a community sample of young adolescents. [A Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) további vizsgálata nem-klinikai mintán, fiatal serdülők körében.] Psychiatr. Hung., 2011, 26(6), 415–426.

 • 27

  Trapnell, P. D., Paulhus, D. L.: Agentic and communal values: Their scope and measurement. J. Pers. Assess., 2012, 94(1), 39–52.

 • 28

  De Bruyn, E. H., Cillessen, A. H.: Popularity in early adolescence: Prosocial and antisocial subtypes. J. Adolescent. Res., 2006, 21(6), 607–627.

 • 29

  Laufer, M., Laufer, M. E.: Adolescence and developmental breakdown. Yale University Press, London, 1984.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 5 0 0
Feb 2021 13 1 1
Mar 2021 14 1 2
Apr 2021 9 0 0
May 2021 7 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 0 0 0