View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Az orvos, az ápoló és a többi, gyógyítással foglalkozó szakember egyre több időt tölt a számítógép előtt, használja a háziorvosi, szakellátási vagy integrált kórházi rendszereket. A gyógyító-betegellátó munka során kezelt adatok nagyrészt a különleges adat kategóriába tartoznak, amelyek kezelésére szigorú szabályok vonatkoznak. A jogszabályok, rendeletek, szabályzatok és útmutatók dzsungelében nem könnyű eligazodni. Az ismerethiány azonban nem mentesít a felelősség alól. Jelen tanulmány a szakterülethez tartozó nemzetközi ajánlások, szabványok és jogszabályok legfontosabb tudnivalóit foglalja össze, majd az egészségügyi adatok biztonságos és jogszerű kezelésének megvalósításához ad hasznos gyakorlati tanácsokat. Orv. Hetil., 2015, 156(27), 1075–1080.

 • 1

  Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, Council of Europe, Strasbourg, 1981.

 • 2

  Act VI of 1998 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, the promulgation of the Convention, dated Strasbourg the 28th day of January 1981. [1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.] [Hungarian]

 • 3

  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Strasbourg, 1995.

 • 4

  Recommendation No. R (97) 5 on the Protection of Medical Data, Council of Europe, Committee of Ministers, Strasbourg, 1997.

 • 5

  COM (2012) 11: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), Strasbourg, 2012.

 • 6

  The Recommendation of the OECD Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 2013.

 • 7

  MSZ ISO/IEC 27001:2014 Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements. [Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények] [Hungarian]

 • 8

  Guba, T., Lampé, Zs. T.: Information security aspects at a county hospital – system configuration and certification experiences. [Információbiztonsági kérdések egy megyei kórházban – rendszerkiépítési és tanúsítási tapasztalatok.] IME, 2013, 12(7), 16–20. [Hungarian]

 • 9

  MSZ 22800:2008 Health informatics. Reference Information Model. [Egészségügyi informatika. Közös adatmodell.] [Hungarian]

 • 10

  BS EN 13606-1:2007 Health informatics. Electronic health record communication. Reference model.

 • 11

  BS ISO/IEC 27002:2013 Information technology. Security techniques. Code of practice for information security controls.

 • 12

  BS ISO/IEC 27005:2011 Information technology. Security techniques. Information security risk management.

 • 13

  Act CXII of 2011 on information self-determination and freedom of information. [2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.]

 • 14

  Act XLVII of 1997 on processing and protection of the health care and related personal data. [1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.] [Hungarian]

 • 15

  The Password Meter. http://www.passwordmeter.com

 • 16

  Password Safe. http://www.passwordsafe.sourceforge.net

 • 17

  Schneier on Security. http://www.schneier.com

 • 18

  Király, Gy.: Modernization projects in the public health insurance system. [Az egészségbiztosítás közigazgatási rendszerének korszerűsítési projektjei.] IME, 2006, 5(2) 40–42. [Hungarian]

 • 19

  Digital Renewal Action Plan 2010–2014. [Digitális megújulás cselekvési terv 2010–2014.] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2013. [Hungarian]

 • 20

  National ICT Strategy 2014–2020. [Nemzeti infokommunikációs stratégia 2014–2020.] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2014. [Hungarian]

 • 21

  Ködmön, J., Bodnár, K.: Safer user authentication in health care. [Biztonságosabb felhasználóazonosítás az egészségügyben.] IME, 2007, 6(9), 46–51. [Hungarian]