View More View Less
 • 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest, Fogaskerekű u. 10., 1125
 • | 2 Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Magyarországon hosszas előkészítés után, 1993-ban vezették be az egészségügy finanszírozásának új rendszerét, amelynek egyik központi eleme a Homogén Betegségcsoportok elvén nyugvó módszer volt az aktív fekvőbeteg-ellátás tekintetében. A módszer egy átfogó rendszermodellbe illeszkedett, amelyet a Gyógyinfok szakemberei dolgoztak ki és publikáltak a rendszerváltás környékén. A végül bevezetett rendszer sokban tükrözte ezt az elméleti modellt, mai változata ugyanakkor több jelentős ponton is eltér attól. A cikk célja ezen eltérési pontok azonosítása. Orv. Hetil., 2015, 156(29), 1155–1164.

 • 1

  Prónai, B.: Social security in Hungary, 1891–2005. [Társadalombiztosítás Magyarországon 1891–2005.] JATEPRESS, Szeged, 2011. [Hungarian]

 • 2

  Kornai, J.: On healthcare reform. [Az egészségügy reformjáról.] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 3

  Saltman, R. B., Durán, A., Dubois, H. F. (eds.).: Governing Public Hospitals, Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen, 2011.

 • 4

  Busse, R., Geissler, A., Quentin, W., et al. (eds.): Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. McGraw-Hill, Maidenhead & Two Penn Plaza, New York, 2011.

 • 5

  GYEMSZI Database of Health Systems. [GYEMSZI Egészségügyi Rendszerek Adattára.] http://www.irf.gyemszi.hu/HolOrszag/tablazat.php [Hungarian]

 • 6

  Bryndová, L., Pavloková, K., Roubal, T., et al.: Czech Republic: Health system review. Health Systems in Transition, 2009, 11(1), 1–122. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen.

 • 7

  European Observatory on Health Care Systems: Health Systems in Transition: Czech Republic. WHO, Copenhagen, 2000.

 • 8

  Kuszewski, K., Gericke, C., Busse, R.: Health care systems in transition – Poland. Vol. 7, No. 5. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen, 2005.

 • 9

  Nagy, J., Bordás, I.: Adaptation attempt of diagnosis-related groups in Hungary. [Adaptációs kísérletek a homogén betegségcsoportok kialakítására Magyarországon.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1991, 29(2), 90–120. [Hungarian]

 • 10

  Forgács, A., Jávor, A., Nagy, J., et al.: Concepts on healthcare reform. [Elgondolások az egészségügy reformjáról.] Szociális és Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Reformtitkárság, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • 11

  Bordás, I.: The new system of healthcare provision. [Az egészségügyi ellátás új rendszere.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1990, 28(5–6), 323–342. [Hungarian]

 • 12

  Orosz, É.: Halfway or the wrong way? The Near Past of our Healthcare System, and Options for Health Policy. [Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái.] Egészséges Magyarországért Egyesület, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • 13

  Ajkai, Z., Bordás, I., Demes, I., et al.: On the financing differences of inpatient care providers. [A fekvőbeteg-intézmények finanszírozási különbségeiről.] Kórház, 1994, 1(3), 2–8. [Hungarian]

 • 14

  Boncz, I., Nagy, J.: 10 years of DRGs: The experience of the payer with Diagnosis Related Groups. [10 éves a HBCS! A Homogén Betegségcsoportok (HBCs) rendszerének tapasztalatai finanszírozói oldalról.] Egészségügyi Menedzsment, 2003, 5(2), 21–27. [Hungarian]

 • 15

  Government decree no 43/1999 on the detailed rules of financing healthcare providers from the National Health Insurance Fund. [43/1999. sz. Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.KOR [Hungarian]

 • 16

  Endrei, D., Zemplényi, A., Molics, B., et al.: The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy, 2014, 115(2–3), 152–156.

 • 17

  Várhelyi, K., Nagy, J., Bordás, I., et al.: On the question of depreciation: A proposed model to develop the resource allocation of healthcare. [Az amortizációról. Modelljavaslat az egészségügyi forrásallokáció rendszerének fejlesztésére.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2000, 38(1), 47–66. [Hungarian]

 • 18

  Bordás, I.: Financing reform in the Hungarian healthcare system (hospital financing). [Finanszírozási reform a magyar egészségügyben (kórház-finanszírozás).] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998, 36(3), 225–239. [Hungarian]

 • 19

  Várhelyi, K., Nagy, J., Mikola, I., et al.: Sources of funding and macro-level relationships in the healthcare system. [Az egészségügyi rendszer finanszírozásának forrásai és makroösszefüggései.] Kórház, 2000, 7(5), 17–30. [Hungarian]

 • 20

  Bordás, I.: Do we need a privatisation of hospitals? [Kell-e nekünk kórházprivatizáció?] Kórház, 2005, 11(1–2), 45–48. [Hungarian]

 • 21

  Ministry of National Resources – Secretary of State for Healthcare: Reanimated healthcare, healing Hungary – Semmelweis Plan for saveguarding healthcare. [Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Egészségügyért Felelős Államtitkárság: Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország – Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére.] Szakmai Koncepció, 2011. http://www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=2650 [Hungarian]

 • 22

  Dankó, D., Kiss, N., Molnár, M. P., et al.: The impact of the performance-volume cap on hospital behaviour, in the context of DRG-based financing I–II. [A teljesítményvolumen-korlát hatásai a kórházak magatartására a HBCs alapú finanszírozás kontextusában I–II.] IME, 2006, 5(8), 20–28; 2006, 5(9), 5–12. [Hungarian]

 • 23

  Bordás, I.: The impact study of “HBCs” version 4.3. [A HBCs 4.3 hatástanulmánya.] Egészségügyi Menedzsment, 2001, 3(2), 26–28. [Hungarian]

 • 24

  Bordás, I.: What do DRG case weights mean? [Mit fejeznek ki a HBCs súlyszámok?] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1999, 37(1), 44–52. [Hungarian]

 • 25

  Bordás, I.: The question of indirect cost split from a hospital point of view. [A közvetett költségek felosztásának vizsgálata kórházi szempontból.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2001, 39(2), 124–128. [Hungarian]

 • 26

  Bordás, I.: The informatical tasks of healthcare reform. [Az egészségügyi reform informatikai feladatai.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1993, 31(2), 178–183. [Hungarian]

 • 27

  Bordás, I.: Waiting lists in hospitals. [Várakozási sorok (várólisták) a kórházakban.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2006, 44(4–5–6), 65–72. [Hungarian]

 • 28

  The King’s Fund: Clinical commissioning: what can we learn from previous commissioning models? http://www.kingsfund.org.uk/topics/nhs-reform/white-paper/gp-commissioning

 • 29

  Dózsa, C.: The experiences and incentive effects of financing techniques in the public reimbursement of healthcare services in Hungary. [A finanszírozási technikák alkalmazásának tapasztalatai és ösztönző hatásai a hazai egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásában.] IME, 2005, 4(4), 18–22. [Hungarian]

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 10 0 0
Mar 2021 11 0 0
Apr 2021 9 0 0
May 2021 8 0 1
Jun 2021 9 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0