View More View Less
 • 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest, Fogaskerekű u. 10., 1125
 • | 2 Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Magyarországon hosszas előkészítés után, 1993-ban vezették be az egészségügy finanszírozásának új rendszerét, amelynek egyik központi eleme a Homogén Betegségcsoportok elvén nyugvó módszer volt az aktív fekvőbeteg-ellátás tekintetében. A módszer egy átfogó rendszermodellbe illeszkedett, amelyet a Gyógyinfok szakemberei dolgoztak ki és publikáltak a rendszerváltás környékén. A végül bevezetett rendszer sokban tükrözte ezt az elméleti modellt, mai változata ugyanakkor több jelentős ponton is eltér attól. A cikk célja ezen eltérési pontok azonosítása. Orv. Hetil., 2015, 156(29), 1155–1164.

 • 1

  Prónai, B.: Social security in Hungary, 1891–2005. [Társadalombiztosítás Magyarországon 1891–2005.] JATEPRESS, Szeged, 2011. [Hungarian]

 • 2

  Kornai, J.: On healthcare reform. [Az egészségügy reformjáról.] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 3

  Saltman, R. B., Durán, A., Dubois, H. F. (eds.).: Governing Public Hospitals, Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen, 2011.

 • 4

  Busse, R., Geissler, A., Quentin, W., et al. (eds.): Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals. McGraw-Hill, Maidenhead & Two Penn Plaza, New York, 2011.

 • 5

  GYEMSZI Database of Health Systems. [GYEMSZI Egészségügyi Rendszerek Adattára.] http://www.irf.gyemszi.hu/HolOrszag/tablazat.php [Hungarian]

 • 6

  Bryndová, L., Pavloková, K., Roubal, T., et al.: Czech Republic: Health system review. Health Systems in Transition, 2009, 11(1), 1–122. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen.

 • 7

  European Observatory on Health Care Systems: Health Systems in Transition: Czech Republic. WHO, Copenhagen, 2000.

 • 8

  Kuszewski, K., Gericke, C., Busse, R.: Health care systems in transition – Poland. Vol. 7, No. 5. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen, 2005.

 • 9

  Nagy, J., Bordás, I.: Adaptation attempt of diagnosis-related groups in Hungary. [Adaptációs kísérletek a homogén betegségcsoportok kialakítására Magyarországon.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1991, 29(2), 90–120. [Hungarian]

 • 10

  Forgács, A., Jávor, A., Nagy, J., et al.: Concepts on healthcare reform. [Elgondolások az egészségügy reformjáról.] Szociális és Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Reformtitkárság, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • 11

  Bordás, I.: The new system of healthcare provision. [Az egészségügyi ellátás új rendszere.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1990, 28(5–6), 323–342. [Hungarian]

 • 12

  Orosz, É.: Halfway or the wrong way? The Near Past of our Healthcare System, and Options for Health Policy. [Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái.] Egészséges Magyarországért Egyesület, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • 13

  Ajkai, Z., Bordás, I., Demes, I., et al.: On the financing differences of inpatient care providers. [A fekvőbeteg-intézmények finanszírozási különbségeiről.] Kórház, 1994, 1(3), 2–8. [Hungarian]

 • 14

  Boncz, I., Nagy, J.: 10 years of DRGs: The experience of the payer with Diagnosis Related Groups. [10 éves a HBCS! A Homogén Betegségcsoportok (HBCs) rendszerének tapasztalatai finanszírozói oldalról.] Egészségügyi Menedzsment, 2003, 5(2), 21–27. [Hungarian]

 • 15

  Government decree no 43/1999 on the detailed rules of financing healthcare providers from the National Health Insurance Fund. [43/1999. sz. Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.KOR [Hungarian]

 • 16

  Endrei, D., Zemplényi, A., Molics, B., et al.: The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy, 2014, 115(2–3), 152–156.

 • 17

  Várhelyi, K., Nagy, J., Bordás, I., et al.: On the question of depreciation: A proposed model to develop the resource allocation of healthcare. [Az amortizációról. Modelljavaslat az egészségügyi forrásallokáció rendszerének fejlesztésére.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2000, 38(1), 47–66. [Hungarian]

 • 18

  Bordás, I.: Financing reform in the Hungarian healthcare system (hospital financing). [Finanszírozási reform a magyar egészségügyben (kórház-finanszírozás).] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998, 36(3), 225–239. [Hungarian]

 • 19

  Várhelyi, K., Nagy, J., Mikola, I., et al.: Sources of funding and macro-level relationships in the healthcare system. [Az egészségügyi rendszer finanszírozásának forrásai és makroösszefüggései.] Kórház, 2000, 7(5), 17–30. [Hungarian]

 • 20

  Bordás, I.: Do we need a privatisation of hospitals? [Kell-e nekünk kórházprivatizáció?] Kórház, 2005, 11(1–2), 45–48. [Hungarian]

 • 21

  Ministry of National Resources – Secretary of State for Healthcare: Reanimated healthcare, healing Hungary – Semmelweis Plan for saveguarding healthcare. [Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Egészségügyért Felelős Államtitkárság: Újraélesztett egészségügy, Gyógyuló Magyarország – Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére.] Szakmai Koncepció, 2011. http://www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=2650 [Hungarian]

 • 22

  Dankó, D., Kiss, N., Molnár, M. P., et al.: The impact of the performance-volume cap on hospital behaviour, in the context of DRG-based financing I–II. [A teljesítményvolumen-korlát hatásai a kórházak magatartására a HBCs alapú finanszírozás kontextusában I–II.] IME, 2006, 5(8), 20–28; 2006, 5(9), 5–12. [Hungarian]

 • 23

  Bordás, I.: The impact study of “HBCs” version 4.3. [A HBCs 4.3 hatástanulmánya.] Egészségügyi Menedzsment, 2001, 3(2), 26–28. [Hungarian]

 • 24

  Bordás, I.: What do DRG case weights mean? [Mit fejeznek ki a HBCs súlyszámok?] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1999, 37(1), 44–52. [Hungarian]

 • 25

  Bordás, I.: The question of indirect cost split from a hospital point of view. [A közvetett költségek felosztásának vizsgálata kórházi szempontból.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2001, 39(2), 124–128. [Hungarian]

 • 26

  Bordás, I.: The informatical tasks of healthcare reform. [Az egészségügyi reform informatikai feladatai.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1993, 31(2), 178–183. [Hungarian]

 • 27

  Bordás, I.: Waiting lists in hospitals. [Várakozási sorok (várólisták) a kórházakban.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2006, 44(4–5–6), 65–72. [Hungarian]

 • 28

  The King’s Fund: Clinical commissioning: what can we learn from previous commissioning models? http://www.kingsfund.org.uk/topics/nhs-reform/white-paper/gp-commissioning

 • 29

  Dózsa, C.: The experiences and incentive effects of financing techniques in the public reimbursement of healthcare services in Hungary. [A finanszírozási technikák alkalmazásának tapasztalatai és ösztönző hatásai a hazai egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásában.] IME, 2005, 4(4), 18–22. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 15 0 0
Feb 2021 10 0 0
Mar 2021 11 0 0
Apr 2021 9 0 0
May 2021 8 0 1
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 0 0 0