View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Központ Kardiológiai Központ, Szívsebészeti Osztály Szeged Pécsi út 6. 6720
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Központ II. Belgyógyászati Klinika Szeged
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Szeged
 • | 4 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Központ Gyermekklinika Szeged
Restricted access

A szívsebészet fejlődésének köszönhetően folyamatosan emelkedik azon veleszületett szívbetegek száma, akik megérik a felnőttkort. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülni e betegek ellátásában. A közleményben a szerzők áttekintik a hazai és nemzetközi adatok alapján a felnőttkorban előforduló, veleszületetten szívhibás betegek kezelésének problémáit. A felnőttkorban felismert egyszerű szívhibák, a műtéti beavatkozások utáni residuumok, kinőtt graftok és billentyűk, a primer, illetve operált coarctatio aortae ellátása továbbra sem jelent problémát. A Senning/Mustard műtéten átesett nagyér-transzpozíciós betegek, illetve „Fontan-keringéssel” korrigált egykamrás betegek nagyon gondos ellenőrzése lenne szükséges az esetleges szívtranszplantáció idejének megállapításához. A szerzők véleménye szerint az emelkedő betegszám ellenére csak célzott betegcsoportok okoznak problémákat. Gondolni kell: 1. a korrekción átesett, panaszmentes betegek (Fallot-IV, Ross-műtét stb.) ellenőrzésére is, 2. a zárt csoportot alkotó Senning/Mustard betegek folyamatos gondozására (mágneses rezonanciás vizsgálat, echokardiográfia, szérum brain natriureticus peptid vizsgálata), 3. az „egykamrás” betegek szívátültetésre való előkészítésére, fokozott figyelemmel a társszerveken (máj, tüdő) kialakuló károsodásra. A magzati kardiológia fejlődése miatt jelentősen csökken a komplex szívhibák száma, ezért a megoldás e betegeknél a csecsemőkori szívátültetés lehetne. Orv. Hetil., 2015, 156(3), 92–97.

 • Hoffman, J. I., Kaplan, S., Liberthson, R. R.: Prevalence of congenital heart disease. Am. Heart J., 2004, 147(3), 425–439.

 • Hartyánszky, I., Kádár, K., Oprea, V., et al.: Is the right ventricle able to maintain the systemic circulation for a long time? The late results of the Senning operation for complete transposition of the great arteries. [Képes-e a jobb kamra hosszú távon biztosítani a szisztémás keringést? Nagyér-transzpozíciós betegeken végzett Senning-műtétek késői eredményei.] Orv. Hetil., 2006, 147(45), 2155–2160. [Hungarian]

 • Gyarmati, G., Simor, T., Kádár, K., et al.: Quantification of right and left ventricular function with magnetic resonance imaging after Senning operation for complete transposition of the great arteries. [Mágneses rezonancia vizsgálat a jobb és bal kamra funkciójának megítélésére nagyér-transzpozíciós gyermekek Senning-műtétje után.] Orv. Hetil., 2006, 147(4), 171–174. [Hungarian]

 • Tóth, A., Juhász, Cs., Jánosa, C. B., et al.: Role of a novel method for cardiac MR evaluation of congenital heart disease. [Új módszer szerepe a veleszületett szívbetegségek szív MR kiértékelésében.] Cardiol. Hung., 2014, 44, E93. [Hungarian]

 • Havasi, K., Berek, K., Kalapos, A., et al.: Comparative evaluation of long-term follow-up of Senning and Mustard operations according to the Csongrad registry. [A Senning és Mustard-műtétek hosszú távú utánkövetésének összehasonlító vizsgálata a Csongrád regiszter alapján.] Cardiol. Hung., 2014, 44, E121. [Hungarian]

 • Bogáts, G., Hartyánszky, I., Varga, S., et al.: Grown-up congenital heart surgery: current practice and future demands. [Veleszületett szívhibák sebészete felnőttkorban – a jelen gyakorlat és a várható igények.] Cardiol. Hung., 2014, 44, E45. [Hungarian]

 • Hartyánszky, I., Székely, A., Király, L., et al.: Surgical management of congenital heart defects in adolescent and adult patients, between years 2001–2008. [Tapasztalataink a fiatal- és felnőttkori veleszületett szívhibák sebészi kezelésében 2001–2008.] Orv. Hetil., 2009, 150(37), 1739–1743. [Hungarian]

 • Hartyánszky, I., Székely, L., Szudi, L., et al.: Right ventricular outflow tract reconstruction in adolescents and adults after previous repair of congenital heart defects. [A jobbkamra-kifolyási pálya rekonstrukciója előzőleg korrigált veleszületett szívhibák esetén fiatal- és felnőttkorban.] Orv. Hetil., 2012, 153(31), 1219–1224. [Hungarian]

 • Hartyánszky, I., Mihályi, S., Szudi, L., et al.: Homograft or xenograft? Right ventricular outflow tract reconstruction in adults. [Homograft vagy biológiai műbillentyű? – Jobbkamra-kifolyási pálya rekonstrukció felnőttkorban.] Cardiol. Hung., 2012, 42(5), 280–284. [Hungarian]

 • Hartyánszky, I.: Right ventricular outflow tract late reconstruction in tetralogy of Fallot. [Jobbkamra-kifolyási pálya késői rekonstrukciója Fallot-tetralogiában.] Magyar Kardiológusok Társasága és Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermek Kardiológiai Szekciójának Tudományos Ülése, Mátraháza, 2012. [Hungarian]

 • Frigiola, A., Giamberti, A., Chessa, M., et al.: Right ventricular restoration during pulmonary valve implantation in adults with congenital heart disease. Eur. J. Cardiothorac. Surg., 2006, 29(Suppl. 1), S279–S285.

 • Frigiola, A., Tsang, V., Bull, C., et al.: Biventricular response after pulmonary valve replacement for right ventricular outflow tract dysfunction: is age a predictor of outcome? Circulation, 2008, 118(14 Suppl.), S182–S190.

 • Geva, T., Gauvreau, K., Powell, A. J., et al.: Randomized trial of pulmonary valve replacement with and without right ventricular remodeling surgery. Circulation, 2010, 122(11 Suppl.), S201–S208.

 • Frigiola, A., Giardini, A., Taylor, A., et al.: Echocardiographic assessment of diastolic biventricular properties in patients operated for severe pulmonary regurgitation and association with exercise capacity. Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging, 2012, 13(8), 697–702.

 • Menting, M. E., Van den Bosch, A. E., McGhie, J. S., et al.: Right ventricular myocardial deformation and ventricular-ventricular interaction in adults with corrected tetralogy of Fallot. Cardiol. Young, 2014, 24(Suppl. 1), S25.

 • Hartyánszky, I., Prodán, Zs., Király, L., et al.: Challenges in the surgical management of hearts with a functional single ventricle. [Kihívások az egykamrás komplex veleszületett szívhibák sebészi kezelésében.] Orv. Hetil., 2005, 146(33), 1721–1726. [Hungarian]

 • Pasquali, S. K., Jacobs, J. P., He, X., et al.: The complex relationship between center volume and outcome in patients undergoing the Norwood operation. Ann. Thorac. Surg., 2012, 93(5), 1556–1562.

 • Hartyánszky, I., Mihályi, S., Bodor, G., et al.: Rare operation techniques in the surgical treatment of complex congenital heart defects with univentricular heart. [Ritka műtéti megoldások az „egy-kamrás” complex veleszületett szívhibák sebészi kezelésében.] Cardiol. Hung., 2012, 42, A124. [Hungarian]

 • Tweddell, J. S., Nersesian, M., Mussatto, K. A., et al.: Fontan palliation in the modern era: factors impacting mortality and morbidity. Ann. Thorac. Surg., 2009, 88(4), 1291–1299.

 • Khairy, P., Fernandes, S. M., Mayer, J. E. Jr., et al.: Long-term survival, modes of death, and predictors of mortality in patients with Fontan surgery. Circulation, 2008, 117(1), 85–92.

 • Delmo Walter, E. M., Hetzer, R.: Surgical treatment concepts for end-stage congenital heart diseases. HSR Proc. Intensive Care Cardiovasc. Anesth., 2013, 5(2), 81–84.

 • Jayakumar, K. A., Addonizio, L. J., Kichuk-Chrisant, M. R., et al.: Cardiac transplantation after the Fontan or Glenn procedure. J. Am. Coll. Cardiol., 2004, 44(10), 2065–2072.

 • Reardon, L. C., DePasquale, E., Cruz, D., et al.: Survival in adults undergoing primary heart transplant after Fontan palliation. J. Am. Coll. Cardiol., 2014, 63(12_S), doi: 10.1016/50735-1097(14)60565-9

 • Rungan, S., Finucane, K., Gentles, T., et al.: Heart transplantation in pediatric and congenital heart disease: a single-center experience. World J. Pediatr. Congenit. Heart Surg., 2014, 5(2), 200–205.

 • Mori, M., Aguirre, A. J., Elder, R. W., et al.: Beyond a broken heart: circulatory dysfunction in the failing Fontan. Pediatr. Cardiol., 2014, 35(4), 569–579.

 • Rychik, J., Veldtman, G., Rand, E., et al.: The precarious state of the liver after a Fontan operation: summary of a multidisciplinary symposium. Pediatr. Cardiol., 2012, 33(7), 1001–1012.

 • Robinson, J. A., Driscoll, D. J., O’Leary, P. W., et al.: Cardiac and multiorgan transplantation for end-stage congenital heart disease. Mayo Clin. Proc., 2014, 89(4), 478–483.

 • Tanase, D., Balling, G., Eicken, A., et al.: Plastic bronchitis after extracardiac total cavopulmonary connection. Cardiol. Young, 2014, 24(Suppl. 1), S38.

 • Vojtovic, P., Tlaskal, T., Gebauer, R., et al.: Long-term fate of children operated for the hypoplastic left heart syndrome in a country with high foetal termination rate and centralized paediatric cardiovascular care. Cardiol. Young, 2014, 24(Suppl. 1), S52.

 • Bensemlali, M., Bajolle, F., Parisot, P., et al.: A 10-year study of planned delivery of foetuses with prenatally diagnosed congenital heart disease in a single institution. Cardiol. Young, 2014, 24(Suppl. 1), S6.

 • Idorn, L., Olsen, M., Jensen, A. S., et al.: Univentricular hearts in Denmark 1977 to 2009: Incidence and survival. Int. J. Cardiol., 2013, 167(4), 1311–1316.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 107 107 8
Full Text Views 13 2 0
PDF Downloads 6 1 0