View More View Less
 • 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház Hematológiai Osztály Nyíregyháza
Restricted access

Bevezetés: A szerzők 27 év tapasztalatait közreadó közleménye óta nem jelent meg az extranodalis lymphomák hazai epidemiológiájával foglalkozó tanulmány. Célkitűzés: A jelenlegi munka célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszterbe 1983 és 2012 között felvett non-Hodgkin-lymphomás betegek adatainak részletes elemzése, az extranodalis és a nodalis formák főbb epidemiológiai jellemzőinek az összehasonlítása, valamint az eredmények irodalmi adatokkal történő összevetése. Módszer: 1983. január 1. és 2012. december 31. között 1123 újonnan felismert non-Hodgkin-lymphomás – megyéjükben lakó – felnőtt (14 éves vagy annál idősebb) beteg adatait rögzítették. Az 1123 beteg közül 347-nek a betegsége extranodalis kiindulású, 776-nak nodalis eredetű volt. Összehasonlítják az extranodalis és a nodalis non-Hodgkin-lymphomák megyei incidenciáját, a betegek átlagéletkorát, nemek szerinti megoszlását, a B- és a T-sejtes, valamint az indolens és az agresszív formák arányát, a regisztrált esetek területi eloszlását, carcinomával történő társulását. Vizsgálják a familiaritás kérdését, részletesen elemzik az extranodalis formák szervi lokalizáció szerinti megoszlását. Eredmények: A non-Hodgkin-lymphomák előfordulási gyakorisága Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, miként világszerte, emelkedő tendenciát mutat. A megállapítás az extranodalis és a nodalis formákra egyaránt érvényes, jóllehet, az extranodalis formákra jóval kifejezettebb mértékben. A két csoport főbb epidemiológiai jellemzői között a megyei anyagban lényeges különbséget nem találtak, az extranodalis formák legnagyobb csoportját megyéjükben is a gastrointestinalis lymphomák alkották. Következtetések: A szerzők megfigyelései összhangban vannak a nemzetközi felmérések eredményeivel. Adataik lényegében egyeznek a nyugat-európai és az észak-amerikai adatokkal. Orv. Hetil., 2015, 156(3), 98–104.

 • Jakó, J., Szerafin, L., Nagy, P.: Extranodal lymphomas in leukaemia/lymphoma registry of Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [Extranodális lymphomák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszterben.] Hemat. Transzf., 2011, 44(2), 89–95. [Hungarian]

 • Glass, A. G., Karnell, L. H., Menck, H. R.: The National Cancer Data Base report on non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer, 1997, 80(12), 2311–2320.

 • Newton, R., Ferlay, J., Beral, V., et al.: The epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma: comparison of nodal and extra-nodal sites. Int. J. Cancer, 1997, 72(6), 923–930.

 • Zucca, E., Roggero, E., Bertoni, F., et al.: Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphomas. Part 1: Gastrointestinal, cutaneous and genitourinary lymphomas. Ann. Oncol., 1997, 8(8), 727–737.

 • Zucca, E., Cavalli, F.: Extranodal lymphomas. Ann. Oncol., 2000, 11(Suppl. 3), 219–222.

 • Zucca, E.: Management of lymphomas at extranodal locations. Hematol. Educ., 2010, 4(1), 124–129.

 • Udvardy, M.: Gastric MALT lymphoma, clinical features. [A gyomor ún. mucosa asszociált, MALT lymphoma klinikai sajátosságai.] Orv. Hetil., 1999, 140(6), 291–294. [Hungarian]

 • Váróczy, L., Gergely, L., Simon, Zs., et al.: Primary extranodal lymphomas in our practice. Hemat. Transzf., 2007, 40(3), 231–235. [Hungarian]

 • Jakó, J., Nagy, P., Szerafin, L.: Primary gastrointestinal lymphoma in registry of leukaemia/lymphoma in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [Gastrointestinalis lymphomák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszterben.] Magy. Belorv. Arch., 1998, 51(5), 367–370. [Hungarian]

 • Nikl, J., Barakonyi, I., Sipos, J.: Primary central nervous system T-cell lymphoma. [Központi idegrendszeri primer T-sejtes lymphoma.] Ideggy. Szle, 1995, 48(9–10), 3l3–316. [Hungarian]

 • Székely, G., Miltényi, Z., Mezey, G., et al.: Epidural malignant lymphomas of the spine: collected experiences with epidural malignant lymphomas of the spinal canal and their treatment. Spinal Cord, 2008, 46(4), 278–281.

 • Iványi, J. L., Marton, É., Plander, M., et al: Therapeutic management of central nervous system lymphomas in a single hematological institute. [Központi idegrendszeri lymphomás betegek kezelése osztályunkon.] Orv. Hetil., 2009, 150(42), 1937–1944. [Hungarian]

 • Bene, I., Erős, N., Károlyi, Zs., et al.: Oncohematologic malignancies with skin symptoms. [Bőrtünetekkel járó onkohematológiai betegségek.] Lege Art. Med., 2004, 14(6), 405–412. [Hungarian]

 • Kelényi, G.: Malignant lymphomas of the breast. Zentralbl. Pathol., 1991, 137(3), 264–269.

 • Illés, Á., Bányai, A., Jenei, K., et al.: Bilateral primary malignant lymphoma of the breast during pregnancy. Haematologia, 1996, 27(2), 99–105.

 • Kovács, T., Besznyák, I., Farkas, E., et al.: Primary non-Hodgkin’s lymphomas of the breast. [Primer emlő lymphomák.] Magy. Sebészet, 1997, 50(3), 131–134. [Hungarian]

 • Szánthó, A., Bálega, J., Csapó, Zs., et al.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the uterine cervix successfully treated by neoadjuvant chemotherapy: case report. Gynecol. Oncol., 2003, 89(1), 171–174.

 • Egyed, M., Kollár, B., Prievara, F. T., et al.: Successful treatment of a primary uterine B-cell lymphoma with rituximab-CHOP immunochemotherapy. [Primer uterus B-sejtes lymphoma sikeres kezelése rituximab-CHOP immun-kemoterápiával.] Hemat. Transzf., 2007, 40(3), 271. [Hungarian]

 • Rajnics, P., Demeter, J., Csomor, J., et al.: Rare primary extranodal lymphomas: diffuse large B-cell lymphomas of the genital tract. Ann. Hematol., 2009, 88(12), 1223–1228.

 • Romics, M., Demeter, J., Romics, I., et al.: Diagnosis and treatment of primary testicular non-Hodgkin lymphoma. [A primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerése és kezelése.] Orv. Hetil., 2014, 155(2), 69–71. [Hungarian]

 • Ésik, O., Németh, Gy., Pócza, K.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the thyroid. [A pajzsmirigy primer non-Hodgkin lymphomája.] Lege Art. Med., 1993, 3(1), 16–23. [Hungarian]

 • Munkácsy, Gy., Rácz, P., Kelényi, G., et al.: Ocular manifestations of non-Hodgkin malignant lymphomas. [Non-Hodgkin malignus lymphomák szemészeti megjelenése.] Szemészet, 1983, 120(2), 77–83. [Hungarian]

 • Jakó, J., Szerafin, L., Nagy, P.: Incidence of haematological malignancies in adults in Szabolcs-Szatmár-Bereg county between 1983 and 2012. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében.] Orv. Hetil., 2013, 154(47), 1858–1864. [Hungarian]

 • Müller, A. M. S., Ihorst, G., Mertelsmann, R., et al.: Epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL): trends, geographic distribution, and etiology. Ann. Hematol., 2005, 84(1), 1–12.

 • Bosetti, C., Levi, F., Ferlay, J., et al.: Incidence and mortality from non-Hodgkin lymphoma in Europe: The end of an epidemic? Int. J. Cancer, 2008, 123(8), 1917–1923.

 • O’Malley, D. P., Goldstein, N. S., Banks, P. M.: The recognition and classification of lymphoproliferative disorders of the gut. Hum. Pathol., 2014, 45(5), 899–916.

 • Alencar, A., Pitcher, D., Byrne, G., et al.: Primary bone lymphoma – the University of Miami experience. Leuk. Lymphoma, 2010, 51(1), 39–49.

 • Bhagavathi, S., Micale, M. A., Les, K., et al.: Primary bone diffuse large B-cell lymphoma. Clinicopathologic study of 21 cases and review of literature. Am. J. Surg. Pathol., 2009, 33(10), 1463–1469.

 • Jawad, M. U., Schneiderbauer, M. M., Min, E. S., et al.: Primary lymphoma of bone in adult patients. Cancer, 2010, 116(4), 871–879.

 • Decaudin, D., de Cremoux, P., Vincent-Salomon, A., et al.: Ocular adnexal lymphoma: a review of clinicopathologic features and treatment options. Blood, 2006, 108(5), 1451–1460.

 • Stefanovic, A., Lossos, I. S.: Extranodal marginal zone lymphoma of the ocular adnexa. Blood, 2009, 114(3), 501–510.

 • Seymour, J. F.: X. Extra-nodal lymphoma in rare localisations: bone, breast and testes. Hematol. Oncol., 2013, 31(Suppl. 1), 60–63.

 • Guo, H. Y., Zhao, X. M., Li, J., et al.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the breast: eight-year follow-up experience. Int. J. Hematol., 2008, 87(5), 491–497.

 • Validire, P., Capovilla, M., Asselain, B., et al.: Primary breast non-Hodgkin’s lymphoma: a large single center study of initial characteristics, natural history, and prognostic factors. Am. J. Hematol., 2009, 84(3), 133–139.

 • Zucca, E., Roggero, E., Bertoni, F., et al.: Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphomas. Part 2: Head and neck, central nervous system and other less common sites. Ann. Oncol., 1999, 10(9), 1023–1033.

 • Ha, C. S., Shadle, K. M., Medeiros, L. J., et al.: Localized non-Hodgkin lymphoma involving the thyroid gland. Cancer, 2001, 91(4), 629–635.

 • Gurkaynak, M., Cengiz, M., Akyurek, S., et al.: Waldeyer’s ring lymphomas: treatment results and prognostic factors. Am. J. Clin. Oncol., 2003, 26(5), 437–440.

 • Mohammadianpanah, M., Daneshbod, Y., Ramzi, M., et al.: Primary tonsillar lymphomas according to the new World Health Organization classification: to report 87 cases and literature review and analysis. Ann. Hematol., 2010, 89(10), 993–1001.

 • Frey, N. V., Svoboda, J., Andreadis, C., et al.: Primary lymphomas of the cervix and uterus: the University of Pennsylvania’s experience and a review of the literature. Leuk. Lymphoma, 2006, 47(9), 1894–1901.

 • Cheah, C. Y., Wirth, A., Seymour, J. F.: Primary testicular lymphoma. Blood, 2014, 123(4), 486–493.

 • Bostwick, D. G., Iczkowski, K. A., Amin, M. B., et al.: Malignant lymphoma involving the prostate. Report of 62 cases. Cancer, 1998, 83(4), 732–738.

 • Dalia, S., Forsyth, P., Chavez, J., et al.: Primary B-cell CNS lymphoma clinicopathologic and treatment outcomes in 89 patients from a single tertiary care center. Int. J. Hematol., 2014, 99(4), 450–456.

 • Howell, J. M., Auer-Grzesiak, I., Zhang, J., et al.: Increasing incidence rates, distribution and histological characteristics of primary gastrointestinal non-Hodgkin lymphoma in a North American population. Can. J. Gastroenterol., 2012, 26(7), 452–456.

 • Ara, C., Coban, S., Kayaalp, C., et al.: Spontaneous intestinal perforation due to non-Hodgkin’s lymphoma: Evaluation of eight cases. Dig. Dis. Sci., 2007, 52(8), 1752–1756.

 • Jakó, J., Szerafin, L., Nagy, P., et al.: Anticipation in familial malignant haematologic diseases (epidemiologic observations). [Anticipáció familiáris malignus hematológiai kórképekben.] Orv. Hetil., 2002, 143(32), 1887–1891. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 59 59 2
Full Text Views 9 4 0
PDF Downloads 6 3 0