Authors:
János JakóSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház Hematológiai Osztály Nyíregyháza

Search for other papers by János Jakó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
László SzerafinSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház Hematológiai Osztály Nyíregyháza

Search for other papers by László Szerafin in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Bevezetés: A szerzők 27 év tapasztalatait közreadó közleménye óta nem jelent meg az extranodalis lymphomák hazai epidemiológiájával foglalkozó tanulmány. Célkitűzés: A jelenlegi munka célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszterbe 1983 és 2012 között felvett non-Hodgkin-lymphomás betegek adatainak részletes elemzése, az extranodalis és a nodalis formák főbb epidemiológiai jellemzőinek az összehasonlítása, valamint az eredmények irodalmi adatokkal történő összevetése. Módszer: 1983. január 1. és 2012. december 31. között 1123 újonnan felismert non-Hodgkin-lymphomás – megyéjükben lakó – felnőtt (14 éves vagy annál idősebb) beteg adatait rögzítették. Az 1123 beteg közül 347-nek a betegsége extranodalis kiindulású, 776-nak nodalis eredetű volt. Összehasonlítják az extranodalis és a nodalis non-Hodgkin-lymphomák megyei incidenciáját, a betegek átlagéletkorát, nemek szerinti megoszlását, a B- és a T-sejtes, valamint az indolens és az agresszív formák arányát, a regisztrált esetek területi eloszlását, carcinomával történő társulását. Vizsgálják a familiaritás kérdését, részletesen elemzik az extranodalis formák szervi lokalizáció szerinti megoszlását. Eredmények: A non-Hodgkin-lymphomák előfordulási gyakorisága Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, miként világszerte, emelkedő tendenciát mutat. A megállapítás az extranodalis és a nodalis formákra egyaránt érvényes, jóllehet, az extranodalis formákra jóval kifejezettebb mértékben. A két csoport főbb epidemiológiai jellemzői között a megyei anyagban lényeges különbséget nem találtak, az extranodalis formák legnagyobb csoportját megyéjükben is a gastrointestinalis lymphomák alkották. Következtetések: A szerzők megfigyelései összhangban vannak a nemzetközi felmérések eredményeivel. Adataik lényegében egyeznek a nyugat-európai és az észak-amerikai adatokkal. Orv. Hetil., 2015, 156(3), 98–104.

 • Jakó, J., Szerafin, L., Nagy, P.: Extranodal lymphomas in leukaemia/lymphoma registry of Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [Extranodális lymphomák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszterben.] Hemat. Transzf., 2011, 44(2), 89–95. [Hungarian]

 • Glass, A. G., Karnell, L. H., Menck, H. R.: The National Cancer Data Base report on non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer, 1997, 80(12), 2311–2320.

 • Newton, R., Ferlay, J., Beral, V., et al.: The epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma: comparison of nodal and extra-nodal sites. Int. J. Cancer, 1997, 72(6), 923–930.

 • Zucca, E., Roggero, E., Bertoni, F., et al.: Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphomas. Part 1: Gastrointestinal, cutaneous and genitourinary lymphomas. Ann. Oncol., 1997, 8(8), 727–737.

 • Zucca, E., Cavalli, F.: Extranodal lymphomas. Ann. Oncol., 2000, 11(Suppl. 3), 219–222.

 • Zucca, E.: Management of lymphomas at extranodal locations. Hematol. Educ., 2010, 4(1), 124–129.

 • Udvardy, M.: Gastric MALT lymphoma, clinical features. [A gyomor ún. mucosa asszociált, MALT lymphoma klinikai sajátosságai.] Orv. Hetil., 1999, 140(6), 291–294. [Hungarian]

 • Váróczy, L., Gergely, L., Simon, Zs., et al.: Primary extranodal lymphomas in our practice. Hemat. Transzf., 2007, 40(3), 231–235. [Hungarian]

 • Jakó, J., Nagy, P., Szerafin, L.: Primary gastrointestinal lymphoma in registry of leukaemia/lymphoma in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [Gastrointestinalis lymphomák a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei leukaemia/lymphoma regiszterben.] Magy. Belorv. Arch., 1998, 51(5), 367–370. [Hungarian]

 • Nikl, J., Barakonyi, I., Sipos, J.: Primary central nervous system T-cell lymphoma. [Központi idegrendszeri primer T-sejtes lymphoma.] Ideggy. Szle, 1995, 48(9–10), 3l3–316. [Hungarian]

 • Székely, G., Miltényi, Z., Mezey, G., et al.: Epidural malignant lymphomas of the spine: collected experiences with epidural malignant lymphomas of the spinal canal and their treatment. Spinal Cord, 2008, 46(4), 278–281.

 • Iványi, J. L., Marton, É., Plander, M., et al: Therapeutic management of central nervous system lymphomas in a single hematological institute. [Központi idegrendszeri lymphomás betegek kezelése osztályunkon.] Orv. Hetil., 2009, 150(42), 1937–1944. [Hungarian]

 • Bene, I., Erős, N., Károlyi, Zs., et al.: Oncohematologic malignancies with skin symptoms. [Bőrtünetekkel járó onkohematológiai betegségek.] Lege Art. Med., 2004, 14(6), 405–412. [Hungarian]

 • Kelényi, G.: Malignant lymphomas of the breast. Zentralbl. Pathol., 1991, 137(3), 264–269.

 • Illés, Á., Bányai, A., Jenei, K., et al.: Bilateral primary malignant lymphoma of the breast during pregnancy. Haematologia, 1996, 27(2), 99–105.

 • Kovács, T., Besznyák, I., Farkas, E., et al.: Primary non-Hodgkin’s lymphomas of the breast. [Primer emlő lymphomák.] Magy. Sebészet, 1997, 50(3), 131–134. [Hungarian]

 • Szánthó, A., Bálega, J., Csapó, Zs., et al.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the uterine cervix successfully treated by neoadjuvant chemotherapy: case report. Gynecol. Oncol., 2003, 89(1), 171–174.

 • Egyed, M., Kollár, B., Prievara, F. T., et al.: Successful treatment of a primary uterine B-cell lymphoma with rituximab-CHOP immunochemotherapy. [Primer uterus B-sejtes lymphoma sikeres kezelése rituximab-CHOP immun-kemoterápiával.] Hemat. Transzf., 2007, 40(3), 271. [Hungarian]

 • Rajnics, P., Demeter, J., Csomor, J., et al.: Rare primary extranodal lymphomas: diffuse large B-cell lymphomas of the genital tract. Ann. Hematol., 2009, 88(12), 1223–1228.

 • Romics, M., Demeter, J., Romics, I., et al.: Diagnosis and treatment of primary testicular non-Hodgkin lymphoma. [A primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerése és kezelése.] Orv. Hetil., 2014, 155(2), 69–71. [Hungarian]

 • Ésik, O., Németh, Gy., Pócza, K.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the thyroid. [A pajzsmirigy primer non-Hodgkin lymphomája.] Lege Art. Med., 1993, 3(1), 16–23. [Hungarian]

 • Munkácsy, Gy., Rácz, P., Kelényi, G., et al.: Ocular manifestations of non-Hodgkin malignant lymphomas. [Non-Hodgkin malignus lymphomák szemészeti megjelenése.] Szemészet, 1983, 120(2), 77–83. [Hungarian]

 • Jakó, J., Szerafin, L., Nagy, P.: Incidence of haematological malignancies in adults in Szabolcs-Szatmár-Bereg county between 1983 and 2012. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében.] Orv. Hetil., 2013, 154(47), 1858–1864. [Hungarian]

 • Müller, A. M. S., Ihorst, G., Mertelsmann, R., et al.: Epidemiology of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL): trends, geographic distribution, and etiology. Ann. Hematol., 2005, 84(1), 1–12.

 • Bosetti, C., Levi, F., Ferlay, J., et al.: Incidence and mortality from non-Hodgkin lymphoma in Europe: The end of an epidemic? Int. J. Cancer, 2008, 123(8), 1917–1923.

 • O’Malley, D. P., Goldstein, N. S., Banks, P. M.: The recognition and classification of lymphoproliferative disorders of the gut. Hum. Pathol., 2014, 45(5), 899–916.

 • Alencar, A., Pitcher, D., Byrne, G., et al.: Primary bone lymphoma – the University of Miami experience. Leuk. Lymphoma, 2010, 51(1), 39–49.

 • Bhagavathi, S., Micale, M. A., Les, K., et al.: Primary bone diffuse large B-cell lymphoma. Clinicopathologic study of 21 cases and review of literature. Am. J. Surg. Pathol., 2009, 33(10), 1463–1469.

 • Jawad, M. U., Schneiderbauer, M. M., Min, E. S., et al.: Primary lymphoma of bone in adult patients. Cancer, 2010, 116(4), 871–879.

 • Decaudin, D., de Cremoux, P., Vincent-Salomon, A., et al.: Ocular adnexal lymphoma: a review of clinicopathologic features and treatment options. Blood, 2006, 108(5), 1451–1460.

 • Stefanovic, A., Lossos, I. S.: Extranodal marginal zone lymphoma of the ocular adnexa. Blood, 2009, 114(3), 501–510.

 • Seymour, J. F.: X. Extra-nodal lymphoma in rare localisations: bone, breast and testes. Hematol. Oncol., 2013, 31(Suppl. 1), 60–63.

 • Guo, H. Y., Zhao, X. M., Li, J., et al.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the breast: eight-year follow-up experience. Int. J. Hematol., 2008, 87(5), 491–497.

 • Validire, P., Capovilla, M., Asselain, B., et al.: Primary breast non-Hodgkin’s lymphoma: a large single center study of initial characteristics, natural history, and prognostic factors. Am. J. Hematol., 2009, 84(3), 133–139.

 • Zucca, E., Roggero, E., Bertoni, F., et al.: Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphomas. Part 2: Head and neck, central nervous system and other less common sites. Ann. Oncol., 1999, 10(9), 1023–1033.

 • Ha, C. S., Shadle, K. M., Medeiros, L. J., et al.: Localized non-Hodgkin lymphoma involving the thyroid gland. Cancer, 2001, 91(4), 629–635.

 • Gurkaynak, M., Cengiz, M., Akyurek, S., et al.: Waldeyer’s ring lymphomas: treatment results and prognostic factors. Am. J. Clin. Oncol., 2003, 26(5), 437–440.

 • Mohammadianpanah, M., Daneshbod, Y., Ramzi, M., et al.: Primary tonsillar lymphomas according to the new World Health Organization classification: to report 87 cases and literature review and analysis. Ann. Hematol., 2010, 89(10), 993–1001.

 • Frey, N. V., Svoboda, J., Andreadis, C., et al.: Primary lymphomas of the cervix and uterus: the University of Pennsylvania’s experience and a review of the literature. Leuk. Lymphoma, 2006, 47(9), 1894–1901.

 • Cheah, C. Y., Wirth, A., Seymour, J. F.: Primary testicular lymphoma. Blood, 2014, 123(4), 486–493.

 • Bostwick, D. G., Iczkowski, K. A., Amin, M. B., et al.: Malignant lymphoma involving the prostate. Report of 62 cases. Cancer, 1998, 83(4), 732–738.

 • Dalia, S., Forsyth, P., Chavez, J., et al.: Primary B-cell CNS lymphoma clinicopathologic and treatment outcomes in 89 patients from a single tertiary care center. Int. J. Hematol., 2014, 99(4), 450–456.

 • Howell, J. M., Auer-Grzesiak, I., Zhang, J., et al.: Increasing incidence rates, distribution and histological characteristics of primary gastrointestinal non-Hodgkin lymphoma in a North American population. Can. J. Gastroenterol., 2012, 26(7), 452–456.

 • Ara, C., Coban, S., Kayaalp, C., et al.: Spontaneous intestinal perforation due to non-Hodgkin’s lymphoma: Evaluation of eight cases. Dig. Dis. Sci., 2007, 52(8), 1752–1756.

 • Jakó, J., Szerafin, L., Nagy, P., et al.: Anticipation in familial malignant haematologic diseases (epidemiologic observations). [Anticipáció familiáris malignus hematológiai kórképekben.] Orv. Hetil., 2002, 143(32), 1887–1891. [Hungarian]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 2 2
Sep 2022 1 0 0
Oct 2022 7 3 1
Nov 2022 4 0 0
Dec 2022 6 0 0
Jan 2023 4 0 0
Feb 2023 0 0 0