Author: Sándor Sipka1
View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032
Restricted access

Cross Mark

Absztrakt

Az allergiás betegségek laboratóriumi diagnosztikájának indikációi és optimális alkalmazásának elvi lehetőségei mostanra mind Magyarországon, mind a nemzetközi irodalomban ismertté váltak. Ezek főként az allergénspecifikus IgE-méréseket, továbbá a sejt közvetítette immunválasz reakcióinak vizsgálatát jelentik. Az IgE-mérések közül a szérum-IgE-szint-meghatározást, továbbá az allergénspecifikus IgE-szint-mérések mindkét formáját a szérumban – a kU/l és a RAST-osztályba sorolást – a hazai gyakorlatban változatlanul szükséges fenntartani a QualiCont külső minőség-ellenőrző programjában történő folyamatos részvétel mellett. A mostanra ismertté vált „molekuláris (komponens)alapú allergiadiagnosztika” minél korábbi, regionális bevezetését azonban a közeli jövőben szükséges megteremteni Magyarországon az allergénspecifikus immunterápia hatékony működtetésének érdekében. A sejtközvetített immunreakcióknál az allergén által kiváltott sejtproliferáció-mérés vagy citokintermelés-mérés ajánlott. Nélkülözhetetlen feltétel ugyanakkor e vizsgálatok valódi költségeinek folyamatos fedezése a megrendelő által. Orv. Hetil., 2015, 156(32), 1275–1280.

 • 1

  Eigenmann, P. E., Atanaskovic-Markovic, M., O’B Hourihane, J., et al.: Testing children for allergies: why, how, who and when. An updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr. Allergy Immunol., 2013, 24(2), 195–209.

 • 2

  Palm, N. W., Rosenstein, R. K., Medzhitov R.: Allergic host defences. Nature, 2012, 484(7395), 465–472.

 • 3

  Asher, M. I., Montefort, S., Björkstén, B., et al.: Worldwide time trends on the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood. ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet, 2006, 368(9537), 733–743.

 • 4

  Réthy, L. A.: Pediatric allergy diagnostics – Novelties in the evidence-based recommendations of EAACI in 2013. [Gyermekkori allergiadiagnosztika – a 2013-as evidencia alapú EAACI ajánlás újdonságai.] Gyermekgyógyászat, 2014, 65(3), 127–132. [Hungarian]

 • 5

  Gyimesi, E., Gönczi, F., Opre, J., et al.: Occurrence of allergy in infants and children of 1–6 years in Debrecen. [Az allergia előfordulása csecsemőkben és 1–6 éves gyermekekben Debrecenben.] Allerg. Immunol., 2009, 11(2), 77–80. [Hungarian]

 • 6

  Nékám, K.: Epidemiology of food allergies. New results and the problems of evaluation. Guideline for the diagnosis, therapy and prevention. [MAKIT Táplálékallergia és Gyermekgyógyászati Szekció Kiadványa. Szerk. Polgár, M. és Novák, Z.] D-PLUS, 2012, 7–11. [Hungarian]

 • 7

  Makra, L., Matyasovszky, I., Bálint, B., et al.: Association of allergic rhinitis or asthma with pollen and chemical pollutants in Szeged, Hungary, 1999–2007. Int. J. Biometeorol., 2014, 58(5), 753–768.

 • 8

  Endre, L.: Occupational asthma in Hungary. [A foglalkozási asztma napjainkban Magyarországon.] Orv. Hetil., 2015, 156(19), 769–778. [Hungarian]

 • 9

  Baena-Cagnani, C. E., Canonica, G. W., Zaky Helal, M., et al.: The international survey on the management of allergic rhinitis by physicians and patients (ISMAR). World Allergy Organ. J., 2015, 8(1), 10.

 • 10

  Bernstein, I. L., Li, J. T., Bernstein, D. I., et al.: Allergy diagnostic testing: an updated practice parameter. Ann. Allergy Asthma Immunol., 2008, 100(3 Suppl.), S1–S148.

 • 11

  Sipka, S.: The role of in vitro laboratory tests in the diagnosis of allergic diseases. [Az in vitro laboratóriumi módszerek helye az allergológiában.] MOTESZ Magazin, 2003, 11(3), 19–21. [Hungarian]

 • 12

  Hidvegi, E., Cserhati, E., Kereki, E., et al.: Serum immunoglobulin E, IgA and IgG antibodies to different cow’s milk proteins in children with cow’s milk allergy: association with prognosis and clinical manifestations. Pediatr. Allergy Immunol., 2002, 13(4), 255–261.

 • 13

  Ishizaka, K., Ishizaka, T., Hornbrook, M. M.: Physico-chemical properties of human reaginic antibody. IV. Presence of a unique immunoglobulin as a carrier of reaginic activity. J. Immunol., 1966, 97(1), 75–85.

 • 14

  Wide, L., Bennich, H., Johansson, S. G.: Diagnosis of allergy by an in-vitro test for allergen antibodies. Lancet, 1967, 2(7526), 1105–1107.

 • 15

  Sentsova, T. B., Vorozhko, I. V., Isakov, V. A., et al.: Immune status estimation algorithm in irritable bowel syndrome patients with food intolerance. Eksp. Klin. Gastroenterol., 2014, 7, 13–17.

 • 16

  Canonica, G. W., Ansotegui, I. J., Pawankar, R., et al.: A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ. J., 2013, 6(1), 17.

 • 17

  Naisbitt, D. J., Nattrass, R. G., Ogese, M. O.: In vitro diagnosis of delayed-type drug hypersensitivity: mechanistic aspects and unmet needs. Immunol. Allergy Clin. North Am., 2014, 34(3), 691–705.

 • 18

  Dobozy, A., Hunyadi, J., Kenderessy, A. S., et al.: Lymphocyte transformation test in detection of drug hypersensitivity. Clin. Exp. Dermatol., 1981, 6(4), 367–372.

 • 19

  Baló-Banga, J. M., Schweitzer, K., Lakatos, S., et al.: A novel rapid (20-minute) IL-6 release assay using blood mononuclear cells of patients with various clinical forms of drug induced skin injuries. World Allergy Organ. J., 2015, 8(1), 1.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 87 87 9
Full Text Views 13 7 0
PDF Downloads 16 6 0