View More View Less
 • 1 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár, Budapest, Apród u. 1–3., 1013
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Selye János egyaránt mély benyomást tett mind a magyar orvosi, tudományos, mind pedig a közéletre. 1938-ban értekezett először az Orvosi Hetilapban az alarm reakcióról. A háború utáni magyar kapcsolatai is széles körűek voltak és kiterjedtek nemcsak a hazai előadások és tudományos publikációk, hanem a magyar hallgatók montreali képzésére is. A gazdag levéltári anyag feltárása folyamatban van és minden bizonnyal izgalmas adatokat tartogat még számunkra. Orv. Hetil., 2015, 156(35), 1436–1440.

 • 1

  Bertók, L.: Hans Selye the investigator. In: Vince, J. (ed.): Remember our physicians. [Selye János a kutató. In: Vince, J. (szerk.): Emlékezzünk orvosainkra.] NDP Kiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • 2

  Selye, J.: The stress of life. [Életünk és a stressz.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. [Hungarian]

 • 3

  Curling, T. B.: On acute ulceration of the duodenum in cases of burns. Med. Chir. Trans., 1842, 25, 260–281.

 • 4

  Kenéz, J.: Hans Selye is 55. [Hans Selye 55 éves.] Orv. Hetil., 1962, 103(3), 125–127. [Hungarian]

 • 5

  Rácz, K., Tóth, M. (eds.): Chapters from the history of Hungarian endocrinology. [Fejezetek a magyar endokrinológia történetéből.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 6

  Karády, I., Selye, H., Browne, J. S.: The influence of “alarm-reaction” on the experimental anaphylaxis. [Az „alarm-reactio” hatása a kisérleti anaphylaxia lefolyására.] Orv. Hetil., 1938, 82, 681–683. [Hungarian]

 • 7

  Karády, I.: On alarm-reaction. [Az alarm-reactióról.] Orv. Hetil., 1940, 84(11), 127. [Hungarian]

 • 8

  Szállási, Á.: Hans Selye was born 105 years ago. [105 éve született Selye János.] http://www.orvostortenet.hu [Hungarian]

 • 9

  Halmágyi, D., Felkai, B., Iványi, J.: The role of hypophysis-adrenal system in the pathomechanism of chronic cardiac failure. [A hypophysis-adrenalis rendszer szerepe az idült szívelégtelenség pathomechanizmusában.] Orv. Hetil., 1951, 92(10), 293–295. [Hungarian]

 • 10

  Kovács, K., Korpássy, B.: The influence of protein-inhalt of the nutrition on hypophyseodrenocortical system and lymphatic organs in rats being in normal and alarm-status. [Az étrend fehérjetartalmának hatása normális és vészreakcióban levő patkányok hypophyseoadrenocorticalis rendszerére és lymphaticus szerveire.] Orv. Hetil., 1952, 93(1), 1–5. [Hungarian]

 • 11

  Braun, S., Komor, K.: Non-hypertensive nephrosclerosis; contribution to the role of adrenals in hypertension. [Anhypertoniás nephrosclerosis.] Orv. Hetil., 1953, 94(11), 302–305.

 • 12

  Arató, E.: Sport and stress. [Sport és stress.] Orv. Hetil., 1953, 94(2), 55. [Hungarian]

 • 13

  Hetényi, G.: Pavlov Days in Leipzig in 1954. [Az 1954. évi lipcsei Pavlov-napok.] Akadémiai Értesítő, 1954, 61(503), 30–33. [Hungarian]

 • 14

  Selye, J., Bajusz, E.: Recent progress in stress research and the role of stress theory in modern pathophysiological experimental work. I. What is stress? [A stress-kutatás újabb eredményei és a stress-elmélet szerepe a modern kórtani munkában.] Orv. Hetil., 1960, 101(1), 1–12. [Hungarian]

 • 15

  Archive of the Hungarian Academy of Sciences. [Magyar Tudományos Akadémia Levéltára.] President, 84/4/32 d. [Hungarian]

 • 16

  Waltner, J.: Selye professor’s lecture on calciphylasis. [Selye professzor előadása a calciphylaxisról.] Orvosegyetem, 1965, 9(20), 2. [Hungarian]

 • 17

  Anonymous: The name of Szombathely is highly appreciated overseas as well. A popular speech of Prof. Selye in the county town. [Szombathely neve a tengeren túl is tiszteletnek örvend. Selye professzor nagysikerű előadása a megyeszékhelyen.] Vas Népe, 1968, 13(108), 1. [Hungarian]

 • 18

  The visitor’s book of Markusovszky Hospital. Hospital Archive. [A Markusovszky Kórház vendégkönyve. Kórházi Archívum.] Markusovszky Kórház, Szombathely, 1968. [Hungarian]

 • 19

  Matos, L.: Prof. Hans Selye and the art of speech. [Prof. Selye János és az előadás művészete.] Orvosegyetem, 1968, 12(11), 3. [Hungarian]

 • 20

  Nikolényi, I.: A conversation with Prof. Hans Selye. [Beszélgetés dr. Selye János professzorral.] Dél-Magyarország, 1968, 58(110), 3. [Hungarian]

 • 21

  Letter of Lóránd Bertók to Béla Boros. [Bertók Lóránd levele Boros Bélának]. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, Pécs, Archívum, 1968. [Hungarian]

 • 22

  Hungarian State Archive [Magyar Országos Levéltár], XIX-A33-b0066/3/1974/Kanada (166d). [Hungarian]

 • 23

  Lissák, K.: Foreword. In: Selye, J.: The Stress of life. [Előszó. In: Életünk és a stress.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. [Hungarian]

 • 24

  Hungartian State Archive [Magyar Országos Levéltár], XIX-A-33-b-0066/4/1970/Kanada (105.d.). [Hungarian]

 • 25

  Lázár, G.: Hans Selye, father of stress-research. [Selye János, a stresszkutatás atyja.] Vasváry Collection, NewsLetter, 2007, 37. [Hungarian]