View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Rákóczi út 2., 7623
Restricted access

Absztrakt

A gyász az élet természetes része, és mindig egyedi formát ölt. A kutatók mégis megpróbáltak és megpróbálnak különböző teóriákat kidolgozni, hogy értelmezzék, magyarázzák és emberközelivé tegyék ezt a különleges jelenséget. A szerzők célja napjaink gyászelméleti irodalmának áttekintése és a külföldön már bemutatásra került gyászelméletek megismertetése a hazai szakemberekkel. A XX. század első fele óta a gyászelméletek jelentős változáson mentek keresztül. Az újabb gyászelméletek több ponton is szakítanak a korábbi elméletek elgondolásaival. A gyász szakaszokra osztása helyett a rugalmas, megküzdésorientált kettős folyamatmodell, a jelentésalkotási folyamatot középpontba helyező jelentéskonstrukció-elmélet, valamint a veszteséget követő, fejlődésre fokuszáló modellek a meghatározóak. A szerzők fontosnak tartják, hogy a klinikumban tevékenykedő kollégák megismerjék a legújabb gyászelméleteket, hiszen munkájuk során gyakran találkoznak veszteséggel és veszteséget megélő emberekkel. A bemutatott modellek hozzájárulnak a hatékony munkavégzéshez, a gyászfolyamat jobb megértéséhez és a gyászolók megfelelőbb támogatásához. Orv. Hetil., 2015, 156(39), 1569–1576.

 • 1

  Radbruch, L., Payne S.: White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe – part 1. Recommendations from the European Association for Palliative Case. [Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai – 1. rész.] KHARÓN Thanatológiai Szemle, 2010, 14(3), 1–28. http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wesley.hu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffajlok%2Fcikk_hospice_feherkonyv.pdf&ei=gpDQVMTnK4TwUsiJhJAL&usg=AFQjCNGtcUNzR2sSfuC2cBun9IbsAfWVSQ&sig2=p08GfFrYatIGM4ki6z1rbA&bvm=bv.85076809,d.d24 [Hungarian]

 • 2

  Sarungi, E., Varga, H.: Mourning and health. In: Csabai, M., Pintér, J. N. (eds.): Psychology in healing. [Gyász és egészség. In: Csabai, M., Pintér, J. N. (szerk.): Pszichológia a gyógyításban.] Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 3

  Wright, P. M., Hogan, N. S.: Grief theories and models. J. Hospice Palliat. Nurs., 2008, 10(6), 350–356.

 • 4

  Kübler-Ross, E.: On death and dying. [A halál és a hozzá vezető út.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • 5

  Pilling, J.: Mourning. [Gyász.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003. [Hungarian]

 • 6

  Keegan, O.: Bereavement – a world of difference. In: Oloviere, D., Monroe, B., Payne, S. (eds.): Death dying and social differences. 2nd ed. Oxford University Press, 2011.

 • 7

  Neimeyer, R. A.: Narrative strategies in grief therapy. J. Construct. Psychol., 1999, 12, 65–85.

 • 8

  Stroebe, M., Schut, H.: The dual process model of coping with bereavement: rationale and description. Death Stud., 1999, 23(3), 197–224.

 • 9

  Gillies, J., Neimeyer, R. A.: Loss, grief, and the search for significance toward a model of meaning reconstruction in bereavement. J. Construct. Psychol., 2006, 19, 31–65.

 • 10

  Hogan, N. S., Schmidt, L. A.: Testing the grief to personal growth model using structural equation modeling. Death Stud., 2002, 26(8), 615–634.

 • 11

  Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G.: Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychol. Inquiry, 2004, 15(1), 1–18.

 • 12

  Stroebe, M., Schut, H.: The dual process model of coping with bereavement: a decade on. Omega (Westport), 2010, 61(4), 273–289.

 • 13

  Stroebe, M., Schut, H.: The dual process model of coping with bereavement: Overview and update. Grief matters. Austr. J. Grief Bereavement, 2008, 11(1), 4–10.

 • 14

  Neimeyer, R. A., Prigerson, H. G., Davies, B.: Mourning and meaning. Am. Behav. Scientist, 2002, 46(2), 235–251.

 • 15

  Neimeyer, R. A., Klass, D., Dennis, M. R.: A social constructionist account of grief: Loss and the narration of meaning. Death Stud., 2014, 38(8), 485–498.

 • 16

  Neimeyer, R. A., Burke, L. A., Mackay, M. M., et al.: Grief therapy and the reconstruction of meaning: from principles to practice. J. Contemp. Psychother., 2010, 40(2), 73–83.

 • 17

  Neimeyer, R. A.: Meaning reconstruction and the experience of loss. American Psychological Association, Waschington, DC, 2002.

 • 18

  Michael, C., Cooper, M.: Post-traumatic growth following bereavement: A systematic review of the literature. Counselling Psyc. Rev., 2013, 28(4), 18–33.

 • 19

  Lehman, D. R., Wortman, C. B., Williams, A.: Long-term effects of losing a spouse or child in a motor vehicle crash. J. Pers. Soc. Psychol., 1987, 52(1), 218–231.

 • 20

  McIntosh, D. N., Silver, R. C., Wortman, C. B.: Religion’s role in adjustment to a negative life event: coping with the loss of a child. J. Pers. Soc. Psychol., 1993, 65(4), 812–821.

 • 21

  Lichtenthal, W. G., Currier, J. M., Neimeyer, R. A., et al.: Sense and significance: a mixed methods examination of meaning making after the loss of one’s child. J. Clin. Psychol., 2010, 66(7), 791–812.

 • 22

  Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Cann, A., et al.: Positive outcomes following bereavement: paths to posttraumatic growth. Psychol. Belgica, 2010, 50(1–2), 125–143.

 • 23

  Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G.: The foundations of posttraumatic growth: New considerations. Psychol. Inquiry, 2004, 15(1), 93–102.

 • 24

  Doka, K. J.: Disenfranchised grief: New directions, challenges, and strategies for practice. Research Press, Champaign, 2002.

 • 25

  Lieberman, M. A.: Doors close, doors open: Widows, grieving, and growing. G. P. Putnam & Sons, New York, 1996.

 • 26

  Linley, P. A., Joseph, S.: Positive change following trauma and adversity: a review. J. Traumat. Stress, 2004, 17(1), 11–21.

 • 27

  Milam, J. E., Ritt-Olson, A., Unger, J. B.: Posttraumatic growth among adolescents. J. Adolesc. Res., 2004, 19(2), 192–204.

 • 28

  Helgeson, V. S., Reynolds, K. A., Tomich, P. L.: A meta-analytic review of benefit finding and growth. J. Consult. Clin. Psychol., 2006, 74(5), 797–816.

 • 29

  Wolchik, S. A., Coxe, S., Tein, J. Y., et al.: Six-year longitudinal predictors of post-traumatic growth in parentally bereaved adolescents and young adults. Omega (Westport), 2008–2009, 58(2), 107–128.

 • 30

  Parkes, C. M.: Traditional models and theories of grief. Bereavement Care, 1998, 17(2), 21–23.

 • 31

  Rohánszky, M.: The psychosocial characteristics of the disease process. In.: Rohánszky, M., Kegye, A., Molnár, M., et al. (eds.): The psychosocial oncology. [A betegségfolyamat szakaszainak pszichoszociális sajátosságai. In: Rohánszky, M., Kegye, A., Molnár, M., et al. (szerk.): Pszichoszociális onkológia.] Zafír Press Könyvkiadó, Budapest, 2014. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 232 232 21
Full Text Views 52 14 0
PDF Downloads 61 23 0