View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Pécs Ifjúság útja 6. 7622
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

A pszichoterápiás hatékonyság vizsgálatai tulajdonképpen egyidősek a pszichoterápiával. Ezen vizsgálatok elvégzése korántsem egyszerű feladat: nagy költséggel jár és számos módszertani kérdést vet fel. A szerzők a pszichoterápiás hatékonyság vizsgálatainak néhány módszertani problémáját járják körül: melyek az esetek válogatásának szempontjai, illetve pontosan mi a mérés tárgya? Ezt követően bemutatják a narratív pszichológiai tartalomelemzést, amely eljárás – a páciens által önmagáról alkotott szövegei pszichológiai jegyeinek, illetve ezek változásának elemzése – új utat nyithat a pszichoterápiára vonatkozó vizsgálatokban. Orv. Hetil., 2015, 156(4), 135–140.

 • Pintér, G.: Research. In: Szőnyi, G., Füredi, J. (eds.): Textbook of psychotherapy. [Kutatás. In: Szőnyi, G., Füredi, J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • Society of Psychotherapy Research: About Society. http://www.psychotherapyresearch.org/?A1

 • Freud, S.: From the History of an Infantile Neurose (The Wolf Man). [Egy kisgyermekkori neurosis története: A „Farkasember”. In: Klinikai esettanulmányok. 2. köt. Filum Kiadó, Budapest, 1918/1998.[Hungarian]; Freud, S.: Notes upon a Case of Obsessional Neurosis (The Rat Man).[Megjegyzések egy kényszerneurotikus esetről – A „Patkányember”. In: A patkányember: Négy klinikai esettanulmány. Akadémiai, Budapest, 1909/1999. 203-276. [Hungarian]

 • Lambert, M. J.: The efficacy and effectiveness in psychotherapy. In: Lambert, M. J. (ed.): Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. John Wiley and Sons, Hoboken, 2013.

 • Szentagotai, A., David, D., Lupu, V., et al.: Rational emotive behavior therapy versus cognitive therapy versus pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder: Mechanisms of change analysis. Psychotherapy (Chic.), 2008, 45(4), 523–538.

 • Péley, B.: Search on effectiveness of psychotherapies. In: Vincze, O., Bigazzi, S. (eds.): Pleasure, Story: Pleasure of Stories. [A pszichoterápiák hatékonyságának vizsgálata. In: Vincze, O., Bigazzi, S. (szerk.): Élmény, történet: A történetek élménye.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Tryon, G. S., Blackwell, S. C., Hammel, E. F.: The magnitude of client and therapist working alliance ratings. Psychotherapy (Chic.), 2008, 45(4), 546–551.

 • Levy, K. N., Meehan, K. B., Kelly, K. M., et al.: Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. J. Consult. Clin. Psychol., 2006, 74 (6), 1027–1040.

 • Stephenson, G. M., László, J., Ehmann, B., et al.: Diaries of significant events: Social-linguistic correlates of therapeutic outcome in drug addicts. In: Kelemen, G. B., Erdős, M. (eds.): Horizons of addictology. [Jelentős események naplójegyzetekben: A terápiás kimenetel szociolingvisztikai megfelelői szenvedélybetegeknél. In: Kelemen, G. B., Erdős, M. (szerk.): Az addiktológia horizontja.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 2001. [Hungarian]

 • Ehmann, B.: Linguistic technology and psychological content analysis. In: Ittzés, G. (ed.): Cura mentis – salus populi: Mental Hygiene for Serving Society. [Nyelvtechnológia és pszichológiai tartalomelemzés. In: Ittzés, G. (szerk.): CURA MENTIS – SALUS POPULI: Mentálhigiéné a Társadalom Szolgálatában: Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára.] Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Pohárnok, M.: Broken stories: Psychopathologic events in narratives. In: Vincze, O., Bigazzi, S. (eds.): Pleasure, Story: Pleasure of Stories. [Széttört történetek: Pszichopatológiai jelenségek az elbeszélésekben. In: Vincze, O., Bigazzi, S. (szerk.): Élmény, történet: A történetek élménye.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Pohárnok, M., Naszódi, M., Kis, B., et al.: Exploring the spatial organization of interpersonal relations by means of computational linguistic analysis. Empir. Text Culture Res., 2007, 3, 39–49.

 • Péley, B., Kis, B., Naszódi, M., et al.: Expression of self-states in life history narratives. [A szelf-állapotok kifejeződése az élettörténeti elbeszélésekben: A LAS-Vertikum szereplő-funkció modulja.] Pszichológia, 2005, 25(2), 171–178. [Hungarian]

 • Szalai, K.: Linguistic signs of agency. Role of active and passive verbs in narratives. PhD dissertation. [Az ágencia nyelvi jegyei: Az aktív és a passzív igék szerepe a narratívumokban.] Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Doktori Iskola, Pécs, 2011. [Hungarian]

 • Hargitai, R.: Fate and story. Analysis of the fate of Lipot Szondi in the mirror of narrative psychology. [Sors és történet: Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Láng, A.: Narrative psychological content analysis as a possibility to measure attachment between patient and therapist. In: Hámori, E. (ed.): Intersections of research and therapy – From prenatal life to adulthood. [A narratív tartalomelemzés mint lehetőség a páciens-terapeuta kötődés mérésében. In: Hámori, E. (szerk.): Kutatás és terápia metszéspontjai – várandósságtól a felnőttkorig.] Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Piliscsaba, 2010. [Hungarian]

 • Láng, A.: Possibilities in measuring attachment in individual adult psychotherapy. Procedia Soc. Behav. Sci., 2010, 5, 679–683.

 • Láng, A.: Attachment and connection in psychotherapy. [Kötődés és pszichoterápiás kapcsolat.] Animula Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Papp, B., Holló, A., Láng, A., et al.: Is it a matter of opinion? Outcome of psychotherapy from the view of the patient and the therapist. In: “Corpus sanum in mente sana”: 8th National Congress of the Hungarian Society of Psychiatry. [Kétféle objektív? A pszichoterápia hatása a terapeuta és a kutató szemszögéből. In: „Ép lélekben ép test”: A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa.] Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • Papp, B.: Change of depression in brief dynamic psychotherapy. In: 23rd National Meeting of the Hungarian Society of Psychology. [Depresszió változása rövid dinamikus terápiában részt vevő pácienseknél. In: A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése.] Magyar Pszichológiai Társaság, Marosvásárhely, 2014. [Hungarian]