View More View Less
 • 1 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Anyagcsere Központ Budapest Tétényi út 12–16. 1115
 • 2 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar Élettani Szabályozások Csoport Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: Jól ismert, hogy a magas koleszterinszint fontos módosítható cardiovascularis kockázati tényező. A lipidcsökkentő kezelés során a cardiovascularis kockázat csökkentése miatt fontos a betegek terápiahűsége. Célkitűzés: A szerzők célja a simvastatin/ezetimib szabad és fix kombinációk, illetve a leghatékonyabb statin, a rozuvastatin egyéves perzisztenciájának összehasonlítása volt. Módszer: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vényforgalmi adataira támaszkodva 2012. október 1. és 2013. szeptember 30. között első alkalommal a simvastatin/ezetimib szabad és fix kombinációi és a rozuvastatinmonoterápia receptjeit kiváltó betegeket választották ki, akik az ezt megelőző egy évben hasonló hatóanyaggal végzett antilipaemiás terápiában nem részesültek. A perzisztenciagörbéket Kaplan–Meier-becsléssel határozták meg, 95%-os, log-skálán számolt pontonkénti konfidenciaintervallummal. Cenzoráltnak azokat a betegeket vették, akik a vizsgálat záró időpontjában is perzisztensek voltak. A görbék modellezéséhez félparaméteres eljárást, Cox-regressziót használtak, ahol az egyetlen – kategoriális – magyarázó változó a terápia volt; referenciacsoportnak a simvastatin/ezetimib fix kombinációt vették. Eredmények: A bevonási kritériumoknak összesen 204 699 beteg felelt meg. E betegek közül 10 030 beteg kezdett simvastatin/ezetimib szabad, 7613 beteg simvastatin/ezetimib fix, illetve 187 056 beteg rozuvastatinmonoterápiát. Az egyéves perzisztencia a simvastatin/ezetimib szabad kombináció esetében 10,97%, a simvastatin/ezetimib fix kombinációt szedőkben 24,35%, míg a rozuvastatinmonoterápián lévők esetében 30,47% volt. A simvastatin/ezetimib fix kombinációhoz képest a simvastatin/ezetimib szabad kombináció elhagyásának az esélye 73%-kal volt nagyobb (kockázatarány = 1,73 [95% konfidenciaintervallum: 1,61–1,85], p<0,0001), míg a rozuvastatiné 20%-kal volt alacsonyabb (kockázatarány = 0,80 [95% konfidenciaintervallum: 0,78–0,82], p<0,0001). A 360. napra számított átlagos perzisztencia a simvastatin/ezetimib szabad kombináció esetén 107 nap, a simvastatin/ezetimib fix kombináció szedésekor 164 nap, míg a rozuvastatint szedőknél 185 nap volt. Következtetések: Vizsgálatukban igazolták, hogy a simvastatin/ezetimib szabad és fix kombináció egyéves perzisztenciája szignifikánsan alacsonyabb a rozuvastatinéhoz képest. Orv. Hetil., 2015, 156(4), 141–145.

 • Kannel, W. B.: Lipids, diabetes, and coronary heart disease: insights from the Framingham Study. Am. Heart J., 1985, 110(5), 1100–1107.

 • Józan, P.: Lowering cardiovascular mortality, better life expectancies: beginning of a new epidemiologic era in Hungary. [Csökkenő kardiovaszkuláris mortalitás, javuló életkilátások, új epidemiológiai korszak kezdete Magyarországon.] IME, 2009, 8(4), 21–25. [Hungarian]

 • Stamler, J., Wentworth, D., Neaton, J. D.: Is relationship between serum cholesterol and risk of premature death from coronary heart disease continuous and graded? Findings in 356,222 primary screenees of the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). JAMA, 1986, 256(20), 2823–2828.

 • Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration: Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet, 2010, 376(9753), 1670–1681.

 • Jermendy, Gy., Wittman, I., Nagy, L., et al.: Persistence of oral antidiabetic therapy in Hungary between 2007 and 2009 years. [Az orális antidiabetikum-terápia perzisztenciája hazai cukorbetegek körében, 2007–2009 között.] Metabolizmus, 2011, 9(1), 21–27. [Hungarian]

 • Hosmer, D. W., Lemeshow, S., May, S.: Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data. John Wiley & Sons, New York, 2011.

 • Kamat, S. A., Bullano, M. F., Chang, C. L., et al.: Adherence to single-pill combination versus multiple-pill combination lipid-modifying therapy among patients with mixed dyslipidemia in a managed care population. Curr. Med. Res. Opin., 2011, 27(5), 961–968.

 • Kiss, Z., Nagy, L., Reiber, I., et al.: Persistence with statin therapy in Hungary. Arch. Med. Sci., 2013, 9(3), 409–417.

 • Heeschen, C., Hamm, C. W., Laufs, U., et al.: Withdrawal of statins increases event rates in patients with acute coronary syndromes. Circulation, 2002, 105(12), 1446–1452.

 • Foody, J. M., Joyce, A. T., Rudolph, A. E., et al.: Persistence of atorvastatin and simvastatin among patients with and without prior cardiovascular diseases: a US managed care study. Curr. Med. Res. Opin., 2008, 24(7), 1987–2000.

 • Shepherd, J., Cobbe, S. M., Ford, I., et al.: Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. [West of Scotland Coronary Prevention Study Group.] N. Engl. J. Med., 1995, 333(20), 1301–1307.

 • Bradford, R. H., Shear, C. L., Chremos, A. N., et al.: Expanded Clinical Evaluation of Lovastatin (EXCEL) study results. I. Efficacy in modifying plasma lipoproteins and adverse event profile in 8245 patients with moderate hypercholesterolemia. Arch. Intern. Med., 1991, 151(1), 43–49.

 • Colhoun, H. M., Betteridge, D. J., Durrington, P. N., et al.: Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet, 2004, 364(9435), 685–696.

 • Sever, P. S., Dahlöf, B., Poulter, N. R., et al.: Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT–LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet, 2003, 361(9364), 1149–1158.

 • Downs, J. R., Clearfield, M., Weis, S., et al.: Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels. Results of AFCAPS/TexCAPS. Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study. JAMA, 1998, 279(20), 1615–1622.

 • Vermeire, E., Hearnshaw, H., Van Royen, P., et al.: Patient adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review. J. Clin. Pharm. Therap., 2001, 26(5), 331–342.

 • Gurwitz, J. H., Field, T. S., Harrold, L. R., et al.: Incidence and preventability of adverse drug events among older persons in the ambulatory setting. JAMA, 2003, 289(9), 1107–1116.