View More View Less
 • 1 SK – 93 008 Csilizradvány 284.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Antall, J.: The illness and death of Semmelweis. [Semmelweis betegsége és halála]. Comm. Hist. Artis Med., 1978, 83–84, 9–21. [Hungarian]

 • Benedek, I.: Semmelweis. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1980. [Hungarian]

 • Friedman, M., Friedland, G. W.: Medicine´s 10 Greatest Discoveries. Yale University Press, New Haven, 1998.

 • Gebhardt, F.: About the pox and cowpox. (Az ember- és tehénhimlőről.) Magyar Academiai Értesítő, 1851, XI(1), 40–57. [Hungarian]

 • Győry, T.: History of the Medical Faculty 1770–1935. (Az orvostudományi kar története 1770–1935.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1936. [Hungarian]

 • A. J.: Poór Imre. Pallas Nagy Lexikona, XIV. kötet, 1897, 110. [Hungarian]

 • Hőgyes, E.: (ed.) Memory book of the past and presence of the Medical Faculty of the Royal Hungarian University of Budapest. (Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról és jelenéről.) Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1896. [Hungarian]

 • Benedek, I.: Semmelweis and his Times. (Semmelweis és kora.) Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1967. [Hungarian]

 • Patrubány, G.: Proposal for the settlement of the Central Vaccination Institute lead by Gerő Patrubány submitted to the Royal Ministry of the Interior. (Patrubány Gerő trnak a vezetése alatt álló „központi oltó-intézet” rendezése végett a m. Kir. Belügyministeriumhoz benyujtott felterjesztése.) Közegészségügyi és törvényszéki orvostan. Orv. Hetil., 1868, 10(Suppl. 1), 1–5. [Hungarian]

 • Gortvay, Gy., Zoltán, I.: Semmelweis. His Life and Work. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968.