View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs, Vörösmarty M. út 4., 7621
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: A sürgősségi betegellátás dolgozói nap mint nap szemtanúi a haldoklás és a halál élményének. Célkitűzés: A vizsgálat célja a jelenlegi és jövőbeli mentődolgozók körében a halálfélelem és az azt befolyásoló tényezők felmérése és összehasonlítása. Módszer: A kvantitatív, keresztmetszeti, összehasonlító vizsgálat 106 fő részvételével készült (mentődolgozó 45 fő, mentőtiszthallgató 61 fő). Az adatgyűjtés önkéntes alapon, anonim módon, kérdőíves módszerrel történt, a Neimeyer és Moore-féle Multidimenzionális Halálfélelem Skála és saját szerkesztésű kérdések segítségével. Az adatokat leíró és matematikai statisztikai próbák (T-próba, ANOVA-elemzés és korrelációanalízis) segítségével elemezték. Eredmények: A tanulók félelme nagyobb volt a „Jelentős társak féltése” faktorban (p = 0,001). Erőteljesebb félelmet mutattak azok a női hallgatók, akik városban éltek, magasabb iskolai végzettségük volt (p = 0,036), az egyedülállók (p = 0,046), akik még nem láttak haldoklót (p = 0,017) és akik még nem voltak szemtanúi halál bekövetkeztének. A mentődolgozók közül erőteljesebb félelem jellemezte a faluban lakókat, a partnerkapcsolatban élőket (p = 0,027), az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőket (p = 0,041) és akik régebb óta dolgoztak. Következtetések: A jelenlegi és a leendő mentődolgozók halálfélelmének mértékében nincs számottevő különbség. Nagyon fontos a gyakorlatorientált oktatás, továbbá a hallgatók képzési programjába be kell építeni a halállal és a haldoklással kapcsolatos képzést is. Orv. Hetil., 2015, 156(40), 1618–1624.

 • 1

  Tomer, A., Eliason, G.: Toward a comprehensive model of death anxiety. Death Stud., 1996, 20(4), 343–365.

 • 2

  Makai, N. Cs.: The normal and complicated grief-related behaviors and the perception of support options. [A normál és komplikált gyászhoz kötődő viselkedésformák, valamint a támogató lehetőségek megítélése.] Kharón Thanatológiai Szemle, 2012, 16(3), 1–34. [Hungarian]

 • 3

  http://www.ksh.hu [Hungarian]

 • 4

  Bodrogi, J.: Demographic, economic and social context of aging. [Az idősödés néhány demográfiai, közgazdasági és társadalombiztosítási összefüggése.] Lege Artis Med., 2009, 19(8–9), 527–530. [Hungarian]

 • 5

  Tróznai, T., Kullmann, L.: The study regarding aging and the quality of life of the older people. [Az idős emberek életminőségének és idősödéssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata.] Lege Artis Med., 2007, 17(2), 137–143. [Hungarian]

 • 6

  Graber, H., Magyar, T.: Treatment at the end of life. [Kezelés az élet végén.] Lege Artis Med., 2003, 13(5), 360–363.

 • 7

  Zana, Á., Konkolÿ Thege, T. B.: Is profession associated with fear of death? [Összefüggésbe hozható-e a halálfélelem a foglalkozással?] Orv. Hetil., 2014, 155(31), 1236–1240. [Hungarian]

 • 8

  Neimeyer, R. A., Moore, M. K.: Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale. In: Neimeyer R. A. (ed.): Death Anxiety Handbook. Taylor and Francis, New York, 1994, 103–119.

 • 9

  Zana, Á., Hegedűs, K., Szabó, G.: Validity and reliability of Multidimensional Fear of Death Scale in Hungarian population. [A Neimeyer és Moore-féle Multidimenzionális Halálfélelem Skála validálása magyar populáción.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7(3), 257–266. [Hungarian]

 • 10

  Zana, Á., Szabó, G., Hegedűs, K.: The comparative study of the relationship between fear of death, attitudes towards death and mental health. [A halálfélelem, a halál iránti attitűd és a mentális egészség kapcsolatának korosztályos összehasonlító vizsgálata.] Lege Artis Med., 2008, 18(4), 319–320. [Hungarian]

 • 11

  Cicirelli, V. G.: Personal meanings of death in older adults and young adults in relation to their fears of death. Death Stud., 2001, 25(8), 663–683.

 • 12

  Zana, Á.: Death attitude and changes of death image in the Hungarian society. Examination of generational value-judgment and possibilities of measurement. Is death still a taboo? [A halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál?] Orv. Hetil., 2009, 150(25), 1183–1187. [Hungarian]

 • 13

  Gregov, L., Kovačević, A., Slišković, A.: Stress among Croatian physicians: comparison between physicians working in emergency medical service and health centers: pilot study. Croat. Med. J., 2011, 52(1), 8–15.

 • 14

  Sterud, T., Hem, H., Ekeberg, Q., et al.: Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel. BMC Emerg. Med., 2008, 8, 16.

 • 15

  Venegas, M. E., Alvarado, O. S., Barriga, O.: Validation of Collett-Lester’s Fear of Death Scale in a sample of nursing students. Rev. Lat. Am. Enfermagem, 2011, 19(5), 1171–1180.

 • 16

  Hegedűs, K., Pilling, J., Kolosai, N.: The attitudes of nurses and medical students regarding death and dying. [Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdje.] Lege Artis Med., 2001, 11(6–7), 492–499. [Hungarian]

 • 17

  Dickinson, G. E.: Teaching end-of-life issues in US medical schools: 1975 to 2005. Am. J. Hosp. Palliat. Care, 2006, 23(3), 197–204.

 • 18

  Roff, L. L., Butkeviciene, R., Klemmack, D. L.: Death anxiety and religiosity among Lithuanian health and social service professionals. Death Stud., 2002, 26(9), 731–742.

 • 19

  Zana, Á., Szabó, G., Hegedűs, K.: The development and change of death image in Hungary. Differences in value judgement according to age and analysis of possible measurement methods. Is death still a taboo? Thesis. Clin. Exp. Med. J., 2009, 3(2), 353–359.

 • 20

  Hamama-Raz, Y., Solomon, Z., Ohry, A.: Fear of personal death among physicians. Omega, 2000, 41(2), 139–149.

 • 21

  Hegedűs, K., Pilling, J., Kolosai, N., et al.: Attitude of physicians toward death and dying. [Orvosok halállal és haldoklással kapcsolatos attitűdjei.] Orv. Hetil., 2002, 143(42), 2385–2391.

 • 22

  Marosvölgyi, Zs. M.: Examination of the human mind. The fear of death and the change in values due to the near-death experience. [Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására.] Kharón Thanatológiai Szemle, 2008, 12(3–4), 16–52. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 4 11 5
Dec 2020 6 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 10 0 1
Mar 2021 16 7 9
Apr 2021 2 1 2
May 2021 0 0 0