View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Rakitta, A.: Dissertatio inauguralis politico-medica de historia vaccinae in Hungaria – The history of vaccination in Hungary. [Dissertatio inauguralis politico-medica de historia vaccinae in Hungaria – A himlőoltás története Magyarországon. Beimel József betűivel.] Pest, 1846. [Hungarian]

 • Elekes, Gy.: Life and medical correspondence of József Szentgyörgyi (1765–1832), a physician from Debrecen. [Dr. Szentgyörgyi József debreceni orvos (1765–1832) élete és orvosi levelei.] Orvosok és Gyógyszerészek Lapja, 1937, (4), 95–96; 1937, (5), 119–120; 1937, (6), 141–144; 1937, (7), 166–168; 1937, (8), 190–192; 1937, (9), 215–216; 1937, (10), 239; 1937, (11), 262–263; 1937, (12), 287; 1938, (1), 23–24; 1938, (2), 46; 1938, (3), 71–72. [Hungarian]

 • Batári, Gy.: About a significant national medico-historical initiation: the periodical “Orvostörténelem” in Debrecen. [Egy jelentős hazai orvostörténelmi kezdeményezésről: a debreceni „Orvostörténelem” című folyóiratról.] Egészségnevelés, 1995, 36, 26–27. [Hungarian)

 • Halmy, M.: The letters of József Szentgyörgyi to Ferenc Kazinczy. [Szentgyörgyi József orvosi levelei Kazinczy Ferenchez.] A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1991, 333–357. [Hungarian]

 • N. László, E.: The gold of Danube. Gold-panning in Csallóköz. [A Duna aranya. Aranymosás a Csallóközben). Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1988. [Hungarian)

 • Koncsol, L.: Towns and villages of Csallóköz. First Volume. [A Csallóköz városai és falvai. Első kötet. Albár – Füss.] Csallóközi Kiskönyvtár. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2001. [Hungarian)

 • Szilágyi, F.: Mirror of students. Life of students in Hungary in the age of Enlightenment. [Deákok tüköre. Magyar diákvilág a felvilágosodás korában.) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1986. [Hungarian]

 • Szodoray, L.: Physicians, healers and hospitals in Debrecen in 17th and 18th century. [Debreceni orvosok, gyógyítók és kórházak a XVII–XVIII. században.] Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica) 18., Budapest, 1960, 132–145. [Hungarian]

 • Kiss, L.: Who was the Hungarian Jenner? [Ki volt a magyar Jenner?] Orv. Hetil., 1997, 138(4), 224–225. [Hungarian]

 • Fodor, I.: Medical historical letters. [Orvostörténeti levelek.] Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica) 34., Budapest, 1965, 85–245. [Hungarian]

 • Kiss, L.: The role of Sámuel Decsy and Magyar Kurír in the adoption of vaccination. [Decsy Sámuel és a Magyar Kurír egészségnevelő szerepe a vakcináció meghonosodásában.] Egészségnevelés, 1991, 32, 117–122. [Hungarian]

 • Kiss, L.: Samuel Zay (1753–1812) was born 250 years ago [250 éve született Zay Sámuel (1753–1812).] Orv. Hetil., 2003, 144(19), 949–952. [Hungarian]

 • Kazinczy, F.: [„A Mondolatot pirulás nélkül hirdetem, mutogatom”.] Széphalom: a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2013, 23, 277–282. [Hunagarian)

 • Kiss, L.: Recollection of Ferenc Pethe. [Pethe Ferenc „természeti historicus” emlékezete.] Széphalom: a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2011, 21, 111–120. [Hungarian]