View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6., 6720
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: Interdiszciplináris kutatásokkal igazolták, hogy a betegek transzplantált szervvel kapcsolatos reprezentációi fontos szerepet játszanak a szervátültetés sikerességében. Célkitűzés: A szerzők célja ezen reprezentációk felmérésére kifejlesztett Transzplantált Szerv Kérdőív magyar változatának validitás- és reliabilitásvizsgálata. Módszer: A keresztmetszeti vizsgálatban 151, vesetranszplantáción átesett páciens töltötte ki a kérdőívcsomagot, amely a Spielberger-féle Szorongás Kérdőívet, a Beck Depresszió Kérdőívet és a Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőívet tartalmazta. A prediktív validitás vizsgálata céljából a szérum kreatininértékét rögzítették. Eredmények: A kérdőív belső megbízhatósága (Cronbach-alfa = 0,89; 0,87; 0,80) és a teszt-reteszt megbízhatósága kiváló. A konstruktumvaliditást vizsgálva közepesen szoros összefüggést találtak a szorongás, a depresszió, a poszttraumás növekedés és a Transzplantált Szerv Kérdőív között. Továbbá igazolást nyert, hogy a „Pszichológiai rejekció” skála összefüggésben áll a magasabb szérumkreatinin-szinttel (p = 0,001, t = 5,17). Következtetések: A Transzplantált Szerv Kérdőív magyar verziójának reliabilitása és validitása a vizsgált populációban jónak bizonyult. A mérőeszköz megbízható információt ad a veseátültetésen átesett személy donorral és szervvel kapcsolatos reprezentációiról. Orv. Hetil., 2016, 157(10), 385–391.

 • 1

  Burloux, G., Bachmann, D.: Psychology and hand transplantation: Clinical experiences. In: MacLachlan, M., Gallagher, P. (eds.): Enabling Technologies: Body image and body function. Churchill Livingstone, Edingburgh, 2004.

 • 2

  Fukunishi, I.: Psychosomatic problems surrounding kidney transplantation. Incidence of alexithymia and psychiatric disturbances. Psychother. Psychosom., 1992, 57(1), 42–49.

 • 3

  Látos, M., Barabás, G., Lázár, Gy., et al.: Mental representations of the new organ and posttransplant patient’s anxiety as related to kidney function. Transplant. Proc., 2012, 44(7), 2143–2146.

 • 4

  Mai, F. M., McKenzie, F. N., Kostuk, W. J.: Psychiatric aspects of heart transplantation: preoperative evaluation and postoperative sequelae. Br. Med. J., 1986, 292(6516), 311–313.

 • 5

  Csabai, M., Erős, F.: Boundaries of the body and the self. The changing context of identity. [Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei.] Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 6

  Baines, L. S., Joseph, J. T., Jindal, R. M.: Emotional issues after kidney transplantation: a prospective psychotherapeutic study. Clin. Transplant., 2002, 16(6), 455–460.

 • 7

  Abram, H. S., Buchanan, D. C.: The gift of life: A review of the psychological aspects of kidney transplantation. Int. J. Psychiatry Med., 1976–1977, 7(2), 153–164.

 • 8

  Schlitt, H. J., Brunkhorst, R., Schmidt, H. H., et al.: Attitudes of patients before and after transplantation towards various allografts. Transplantation, 1999, 68(4), 510–514.

 • 9

  Corruble, E., Barry, C., Varescon, I., et al.: The Transplanted Organ Questionnaire: a validation study. J. Psychosom. Res., 2012, 73(4), 319–324.

 • 10

  Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., et al.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry, 1961, 4(6), 561–571.

 • 11

  Rózsa, S., Szádóczky, E., Füredi, J.: Characteristics of the Beck Depression Scale in Hungarian Sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatria Hungarica, 2001, 16(4), 384–402. [Hungarian]

 • 12

  Sipos, K., Sipos, M., Spielberger, C. D.: Hungarian version of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). In: Mérei, F., Szakács, F. (eds.): Psychodiagnostic vademecum, I. Exploration and biographic methods, questionnaries, 2. [A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei, F., Szakács, F. (szerk.): Pszichodiagnosztikai vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2.] Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • 13

  Kovács, É., Balogh, P., Preisz, L.: Psychometric characteristics of the Posttraumatic Growth Inventory in a Hungarian sample. [A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív pszichometriai mutatói hazai mintán.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, 13(1), 57–84. [Hungarian]

 • 14

  Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G.: The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. J. Trauma Stress, 1996, 9(3), 455–471.

 • 15

  Cronbach, L. J.: Essentials of Psychological Testing (5th Ed.). Harper & Row, New York, 1990.

 • 16

  Jennrich, R. I., Sampson, P. F.: Rotation for simple loadings. Psychometrika, 1966, 31(3), 313–323.

 • 17

  García-Llana, H., Barbero, J., Olea, T., et al.: Incorporation of a psychologist into a nephrology service: criteria and process. Nefrologia, 2010, 30(3), 297–303.

 • 18

  Ilić, S., Avramović, M.: Psychological aspects of living donor kidney transplantation. Med. Biol., 2002, 9(3), 195–200.

 • 19

  Nilsson, M., Persson, L. O., Forsberg, A.: Perceptions of experiences of graft rejection among organ transplant recipients striving to control the uncontrollable. J. Clin. Nurs., 2008, 17(8), 2408–2417.

 • 20

  Rodrigue, J. R., Mandelbrot, D. A., Pavlakis, M.: A psychological intervention to improve quality of life and reduce psychological distress in adults awaiting kidney transplantation. Nephrol. Dial. Transplant., 2011, 26(2), 709–715.