View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6., 6720
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Interdiszciplináris kutatásokkal igazolták, hogy a betegek transzplantált szervvel kapcsolatos reprezentációi fontos szerepet játszanak a szervátültetés sikerességében. Célkitűzés: A szerzők célja ezen reprezentációk felmérésére kifejlesztett Transzplantált Szerv Kérdőív magyar változatának validitás- és reliabilitásvizsgálata. Módszer: A keresztmetszeti vizsgálatban 151, vesetranszplantáción átesett páciens töltötte ki a kérdőívcsomagot, amely a Spielberger-féle Szorongás Kérdőívet, a Beck Depresszió Kérdőívet és a Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőívet tartalmazta. A prediktív validitás vizsgálata céljából a szérum kreatininértékét rögzítették. Eredmények: A kérdőív belső megbízhatósága (Cronbach-alfa = 0,89; 0,87; 0,80) és a teszt-reteszt megbízhatósága kiváló. A konstruktumvaliditást vizsgálva közepesen szoros összefüggést találtak a szorongás, a depresszió, a poszttraumás növekedés és a Transzplantált Szerv Kérdőív között. Továbbá igazolást nyert, hogy a „Pszichológiai rejekció” skála összefüggésben áll a magasabb szérumkreatinin-szinttel (p = 0,001, t = 5,17). Következtetések: A Transzplantált Szerv Kérdőív magyar verziójának reliabilitása és validitása a vizsgált populációban jónak bizonyult. A mérőeszköz megbízható információt ad a veseátültetésen átesett személy donorral és szervvel kapcsolatos reprezentációiról. Orv. Hetil., 2016, 157(10), 385–391.

 • 1

  Burloux, G., Bachmann, D.: Psychology and hand transplantation: Clinical experiences. In: MacLachlan, M., Gallagher, P. (eds.): Enabling Technologies: Body image and body function. Churchill Livingstone, Edingburgh, 2004.

 • 2

  Fukunishi, I.: Psychosomatic problems surrounding kidney transplantation. Incidence of alexithymia and psychiatric disturbances. Psychother. Psychosom., 1992, 57(1), 42–49.

 • 3

  Látos, M., Barabás, G., Lázár, Gy., et al.: Mental representations of the new organ and posttransplant patient’s anxiety as related to kidney function. Transplant. Proc., 2012, 44(7), 2143–2146.

 • 4

  Mai, F. M., McKenzie, F. N., Kostuk, W. J.: Psychiatric aspects of heart transplantation: preoperative evaluation and postoperative sequelae. Br. Med. J., 1986, 292(6516), 311–313.

 • 5

  Csabai, M., Erős, F.: Boundaries of the body and the self. The changing context of identity. [Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei.] Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 6

  Baines, L. S., Joseph, J. T., Jindal, R. M.: Emotional issues after kidney transplantation: a prospective psychotherapeutic study. Clin. Transplant., 2002, 16(6), 455–460.

 • 7

  Abram, H. S., Buchanan, D. C.: The gift of life: A review of the psychological aspects of kidney transplantation. Int. J. Psychiatry Med., 1976–1977, 7(2), 153–164.

 • 8

  Schlitt, H. J., Brunkhorst, R., Schmidt, H. H., et al.: Attitudes of patients before and after transplantation towards various allografts. Transplantation, 1999, 68(4), 510–514.

 • 9

  Corruble, E., Barry, C., Varescon, I., et al.: The Transplanted Organ Questionnaire: a validation study. J. Psychosom. Res., 2012, 73(4), 319–324.

 • 10

  Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., et al.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry, 1961, 4(6), 561–571.

 • 11

  Rózsa, S., Szádóczky, E., Füredi, J.: Characteristics of the Beck Depression Scale in Hungarian Sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatria Hungarica, 2001, 16(4), 384–402. [Hungarian]

 • 12

  Sipos, K., Sipos, M., Spielberger, C. D.: Hungarian version of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). In: Mérei, F., Szakács, F. (eds.): Psychodiagnostic vademecum, I. Exploration and biographic methods, questionnaries, 2. [A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei, F., Szakács, F. (szerk.): Pszichodiagnosztikai vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2.] Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • 13

  Kovács, É., Balogh, P., Preisz, L.: Psychometric characteristics of the Posttraumatic Growth Inventory in a Hungarian sample. [A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív pszichometriai mutatói hazai mintán.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, 13(1), 57–84. [Hungarian]

 • 14

  Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G.: The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. J. Trauma Stress, 1996, 9(3), 455–471.

 • 15

  Cronbach, L. J.: Essentials of Psychological Testing (5th Ed.). Harper & Row, New York, 1990.

 • 16

  Jennrich, R. I., Sampson, P. F.: Rotation for simple loadings. Psychometrika, 1966, 31(3), 313–323.

 • 17

  García-Llana, H., Barbero, J., Olea, T., et al.: Incorporation of a psychologist into a nephrology service: criteria and process. Nefrologia, 2010, 30(3), 297–303.

 • 18

  Ilić, S., Avramović, M.: Psychological aspects of living donor kidney transplantation. Med. Biol., 2002, 9(3), 195–200.

 • 19

  Nilsson, M., Persson, L. O., Forsberg, A.: Perceptions of experiences of graft rejection among organ transplant recipients striving to control the uncontrollable. J. Clin. Nurs., 2008, 17(8), 2408–2417.

 • 20

  Rodrigue, J. R., Mandelbrot, D. A., Pavlakis, M.: A psychological intervention to improve quality of life and reduce psychological distress in adults awaiting kidney transplantation. Nephrol. Dial. Transplant., 2011, 26(2), 709–715.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 102 102 5
Full Text Views 28 11 1
PDF Downloads 27 14 2