View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • 2 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt

A XX. században a szülészeti ellátás intézményesítése nem jelentette az otthon szülések megszűnését, bár a tervezett intézeten kívüli szülések aránya minimálisra csökkent. A szerzők áttekintik a magyarországi bábák helyzetének átalakulását, az otthon szülés helyzetét. A magyar kormány 2011-ben törvényileg szabályozta a kórházon kívüli szülészeti ellátást, majd 2014. július 1-jétől lehetővé tette a szülésznői várandósgondozást, ami előrelépést jelent a bábai modell kialakulása felé. A tanulmányban a szerzők bemutatják öt nyugati kutatás eredményeit, amelyek az otthon szülés biztonságosságának kérdésével foglalkoznak. Egy közelmúltban publikált tanulmányt is feldolgoznak, amelyben a kórházi beszállításokat több szempontból is elemezték. Végül megvizsgálják három magyar bábapraxis statisztikai adatait. Megállapítják, hogy az alacsony esetszámú hazai adatok ellenére a beszállítások aránya hasonló a külföldi tanulmányok adatsoraihoz. A kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok áttekintésével arra a következtetésre jutnak, hogy a résztvevők közötti tiszteletteljes kommunikáció és a családok felkészítése az esetleges kórházi transzportra lehet az alapja a zökkenőmentes ellátásnak. Orv. Hetil., 2016, 157(11), 415–423.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Deáky, Z.: The midwife in the Hungarian society. [A bába a magyarországi népi társadalomban.] Centrál Európa Közhasznú Alapítvány, Budapest, 1996. [Hungarian]

 • 2

  Szállási, Á.: History of the Hungarian obstetrics practices from the beginnings until the end of World War I. [A magyar szülészet története a kezdetektől az I. világháború végéig.] http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf_Szallasi/szuleszet_tortenete.pdf [Hungarian]

 • 3

  Forrai, M.: Main stages of Hungarian midwifery education. [A magyarországi bábaképzés főbb állomásai.] http://vmek.oszk.hu/01800/01887/html/ezersz13.htm [Hungarian]

 • 4

  Steidele, J.: Hungarian midwifery. [Magyar bábamesterség.] Szeli Károly kiadása, Bécs, 1777. [Hungarian]

 • 5

  Stoeckel, W.: Textbook of obstetrics. [A szülészet tankönyve.] A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Kiadása, Budapest, 1930. [Hungarian]

 • 6

  Buda, J.: History of motherhood and midwifery. [Az anyaság és bábaság története.] Pécsi Orvostudományi Egyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar, Pécs, 1995. [Hungarian]

 • 7

  Ministry of Welfare: Central programme of midwifery training 1994. [Népjóléti Minisztérium: A szülésznő szakképesítés központi programja 1994.] http://www.odrportal.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAZ0003769137 [Hungarian]

 • 8

  Wiegers, T. A., van der Zee, J., Keirse, M. J.: Maternity care in the Netherlands: the changing home birth rate. Birth, 1998, 25(3), 190–197.

 • 9

  Wiegers, T. A., Keirse, M. J., van der Zee, J., et al.: Outcome of planned home and planned hospital births in low risk pregnancies: prospective study in midwifery practices in The Netherlands. BMJ, 1996, 313(7068), 1309–1313.

 • 10

  Johnson, K. C., Daviss, B. A.: Outcomes of planned home births with certified professional midwives: Large prospective study in North America. BMJ, 2005, 330(7505), 1416–1422.

 • 11

  De Jonge, A., van der Goes, B. Y., Ravelli, A. C., et al.: Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG, 2009, 116(9), 1177–1184.

 • 12

  Birthplace in England Collaborative Group, Brocklehurst, P., Hardy, P., Hollowell, J., et al.: Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ, 2011, 343, d7400.

 • 13

  Cheyney, M., Bovbjerg, M., Everson, C., et al.: Outcomes of care for 16,924 planned home births in the United States: The midwives alliance of North America Statistics Project, 2004 to 2009. J. Midwifery Womens Health, 2014, 59(1), 17–27.

 • 14

  World Health Organization: Appropriate technology for birth. Lancet, 1985, 2(8452), 436–437.

 • 15

  Cheyney, M., Everson, C., Burcher, P.: Homebirth transfers in the United States: narratives of risk, fear, and mutual accommodation. Qual. Health Res., 2014, 24(4), 443–456.