View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Fogorvos-tudományi Kar, Szeged, Tisza Lajos körút 64–66. 6720
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: A fogászati sérülések dokumentációja és véleményezése meglehetősen hiányos. Szakmai elemzést igényel, hogy miért nem tekintik fontosnak egy baleset után a fogazat állapotát, illetve a korszerű fogorvosi módszerek hogyan befolyásolják a sérülések jellegét, diagnosztikáját és kezelését. Célkitűzés: A fogsérülések rendszerezése, valamint a szakirodalmi és saját adatok összevetése a sérülések eredete és jellege szempontjából, a diagnosztikára vonatkozó javaslatok megfogalmazása. Módszer: A szerzők elemezték a Szegedi Tudományegyetem, Igazságügyi Orvostani Intézetben a sérülést túlélt betegekre vonatkozó „fogászati sérüléses” szakvéleményeket a 2009 és 2013 közötti időszakban. Eredmények: A közel 7000 szakvéleményben csak 20 fogászati jellegű eset volt, míg a szakirodalmi adatok szerint jelentősen nagyobb számban fordulhatnak elő a fogazat sérülései. Következtetések: Elhanyagolhatóan kevés olyan eset található, amelyikben konkrétan szó van a fogazatot ért kárról, míg több olyan is előfordult, ahol a trauma hatására a fogazatban is szinte biztosan történt elváltozás, de dokumentálva nem volt. A sérülések keletkezési mechanizmusa, a gyógyulás prognosztikai értékelése és a szükséges korrekció szakértői véleményezése a jövőben nagyobb figyelmet érdemel. Orv. Hetil., 2016, 157(11), 430–435.

 • 1

  Kovács, Á.: Maxillofacial traumatology [Maxillofaciális traumatológia.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999. [Hungarian]

 • 2

  Mantri, S. S., Mantri, S. P., Deogade, S., et al.: “Intra-oral mouth-guard in sport related oro-facial injuries: prevention is better than cure!” J. Clin. Diagn. Res., 2014, 8(1), 299–302.

 • 3

  Radnai, M.: Partially removable dentures. [Részleges kivehető fogpótlások.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 4

  Andreasen, J. O., Andreasen, F., Andersson, L.: Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 3rd ed. Blackwell Munksgaard, Copenhagen, 1994.

 • 5

  Gábris, K., Tarján, I., Rózsa, N.: Dental trauma in children presenting for treatment at the Department of Dentistry for Children and Orthodontics, Budapest, 1985–1999. Dent. Traumatol., 2001, 17(3), 103–108.

 • 6

  22/2012 (IX. 14.) Order of the Minister of Human Resources on the Training Requirement for Obtaining Board Certification in Medical Specialities. [22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154386.295441 [Hungarian]