View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs, Dischka Győző u. 5., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Fogorvos-tudományi Kar, Pécs
 • | 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségügyi ellátások közül a fogászati beavatkozások száma a legmagasabb, és a finanszírozása is jelentős kiadásokat jelent. Célkitűzés: A vizsgálat célja négy európai ország egészségügyi rendszerének összehasonlítása a közösségi fogászati ellátás oldaláról. Módszer: A fogászati ellátásra fordított összegek és módszerek összehasonlításának alapját az egészségbiztosítók által biztosított adatok képezték. A vizsgálatban a következő indikátorokat értékelték: a közösségi fogászat arányszámait és a legfontosabb, szájegészséghez kapcsolódó indexeket. Az általános fogászati ellátások közül a prevenciós, konzerváló fogászati, endodonciai és szájsebészeti beavatkozásokat választották. Eredmények: Az egy aktív fogorvosra jutó lakosok száma Németországban (1247 lakos/fogorvos) a legkedvezőbb, míg Magyarországon (2020 lakos/fogorvos) a legrosszabb. A szájegészséghez kapcsolt indikátorok szignifikáns különbséget mutatnak a nyugat- és kelet-európai országok között. Ezzel ellentétben a teljes foghiányos lakosok százalékában nincsenek jelentős különbségek. A közösségi fogászati ellátás finanszírozására fordított összeg jelentősen magasabb Németországban és az Egyesült Királyságban. Következtetések: A fogászati ellátás finanszírozása jelentősen különbözik a vizsgált országokban. Orv. Hetil., 2016, 157(14), 547–553.

 • 1

  Widström, E., Eaton, K. A., Borutta, A., et al.: Oral healthcare in transition in Eastern Europe. Br. Dent. J., 2001, 190(11), 580–584.

 • 2

  McKee, M., Dubois, C. A.: Health systems in transition in Central and Eastern Europe. J. R. Coll. Physicians Edinb., 2004, 34(4), 305–312.

 • 3

  Endrei, D., Zemplényi, A., Molics, B., et al.: The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy, 2014, 115(2–3), 152–156.

 • 4

  Boncz, I., Vajda, R., Ágoston, I., et al.: Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur. J. Health Econ., 2014, 15(Suppl. 1), 137–141.

 • 5

  Sebestyén, A., Dózsa, Cs., Bánóczy, J., et al.: Preventive oral health services in dental practices of Hungary. Oral Health Dental Manag. Black Sea Countries, 2008, 7(1), 24–30.

 • 6

  Marada, G., Nagy, A., Benke, B., et al.: Health insurance financing of dental care in Hungary. [A fogászati ellátás egészségbiztosítási finanszírozása Magyarországon.] Fogorv. Sz., 2012, 105(1), 3–8. [Hungarian]

 • 7

  Sebestyén, A., Boncz, I., Pál, M.: Preventive dental care in the south part of Transdanubium. [Fogászati preventív vizsgálatok a Dél-Dunántúlon.] Egészségügyi Menedzsment, 2002, 4(4),61–65. [Hungarian]

 • 8

  Davidson, T., Rohlin, M., Hultin, M., et al.: Reimbursement systems influence prosthodontic treatment of adult patients. Acta Odontol. Scand., 2015, 73(6), 414–420.

 • 9

  Ngorsuraches, S., Meng, W., Kim, B. Y., et al.: Drug reimbursement decision-making in Thailand, China, and South Korea. Value Health, 2012, 15(Suppl. 1), S120–S125.

 • 10

  Tan, S. S., Redekop, W. K., Rutten, F. F.: Cost and prices of single dental fillings in Europe: a micro-costing study. Health Econ., 2008, 17(Suppl. 1), S83–S93.

 • 11

  Lundqvist, M., Davidson, T., Ordell, S., et al.: Health economic analyses of domiciliary dental care and care at fixed clinics for elderly nursing home residents in Sweden. Community Dent. Health, 2015, 32(1), 39–43.

 • 12

  Sagan, A., Panteli, D., Borkowski, W., et al.: Poland health system review. Health Syst. Transit., 2011, 13(8), 1–193.

 • 13

  Gaál, P., Szigeti, S., Csere, M., et al.: Hungary health system review. Health Syst. Transit., 2011, 13(5), 1–266.

 • 14

  Boyle, S.: United Kingdom (England): Health system review. Health Syst. Transit., 2011, 13(1), 1–483.

 • 15

  Boncz, I., Sebestyén, A.: Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet, 2006, 368(9539), 917–918.

 • 16

  Boncz, I., Nagy, J., Sebestyén, A., et al.: Financing of health care services in Hungary. Eur. J. Health Econ., 2004, 5(3), 252–258.

 • 17

  Endrei, D., Molics, B., Ágoston, I.: Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-word experiences from Hungary. Value Health, 2014, 17(4), 487–489.

 • 18

  EU Manual of Dental Practice. http://www.eudental.eu/index.php?ID=2740

 • 19

  What is included in each NHS dental band charge? http://www.nhs.uk/chq/Pages/nhs-dental-band-charges.aspx

 • 20

  Gebüehrenordnung für Zahnärzte. http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/goz/nov/gebuehrenordnung_fuer_zahnaerzte_2012_EN.pdf

 • 21

  Code list of dental interventions. [A fogászati beavatkozások kódlistája.] http://www.oep.hu/data/cms993643/FOGASZATI_SZABALYKONYV_71_2011_NEFMI_R_OEP.pdf?query=fog%C3%A1szat%20k%C3%B3dlista [Hungarian]

 • 22

  Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu. http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5902 [Polish]

 • 23

  Cappelli, D. P., Mobley, C. C.: Prevention in Clinical Oral Health Care. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2007.

 • 24

  Schützhold, S., Holtfreter, B., Hoffmann, T., et al.: Trends in dental health of 35- to 44-year-olds in West and East Germany after reunification. J. Public Health Dent., 2013, 73(1), 65–73.

 • 25

  Harris, R., Mosedale, S., Garner, J., et al.: What factors influence the use of contracts in the context of NHS dental practice? A systematic review of theory and logic model. Soc. Sci. Med., 2014, 108, 54–59.

 • 26

  Act 83 of the year 1997 on obligatory health insurance provision. [1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV [Hungarian]

 • 27

  Government Order 284/1997. (XII. 23.) on tariff of health care services available in case of payment [284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR [Hungarian]

 • 28

  Quiñonez, C., Grootendorst, P.: Equity in dental care among Canadian households. Int. J. Equity Health, 2011, 10, 14.

 • 29

  Tchicaya, A., Lorentz, N.: Socioeconomic inequalities in the non-use of dental care in Europe. Int. J. Equity Health, 2014, 13, 7. http://www.equityhealthj.com/content/13/1/7

 • 30

  Bock, J. O., Matschinger, H., Brenner, H., et al.: Inequalities in out-of-pocket payments for health care services among elderly Germans – results of a population-based cross-sectional study. Int. J. Equity Health, 2014, 13, 3.

 • 31

  Davis, E. E., Deinard, A. S., Maïga, E. W.: Doctor, my tooth hurts: the costs of incomplete dental care in the emergency room. J. Public Health Dent., 2010, 70(3), 205–210.

 • 32

  Boncz, I., Evetovits, T., Dózsa, Cs., et al.: The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Regional, 2015, 7, 27–33.

 • 33

  Greenberg, D., Mohamed Ibrahim, M. I. B., Boncz, I.: What are the challenges in conducting cost-of-illness studies? Value Health Regional, 2014, 4, 115–116.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 16 0 0
Feb 2021 14 0 0
Mar 2021 11 1 0
Apr 2021 8 0 0
May 2021 7 0 0
Jun 2021 14 0 0
Jul 2021 0 0 0