View More View Less
 • 1 Magyar Hospice Alapítvány, Budapest, Kenyeres u. 18–22., 1032
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Orvos és beteg között kommunikációs szempontból nyelvzavar áll fenn, amely gátat szab egymás megértésének. A daganatos betegség – fenyegető és krónikus volta miatt – kidomborítja a kommunikációs nehézségeket, felerősíti a kapcsolat jelentőségét. Minden nyelvzavar csak úgy oldható fel, ha megértjük a másik fél motivációit és helyzetét. Célunk az, hogy ennek érdekében az orvosokat hozzásegítsük a beteg, a betegséggel terhelt állapot kommunikációs szempontból lényeges jellemzőinek megismeréséhez. Mélyinterjúkat készítettünk érintett laikusokkal és szakemberekkel, hogy kirajzolódjanak a tipikus kommunikációs zavarok. Jellemzően akkor keletkezik kommunikációs vákuum, amikor a beteg – és ezáltal az orvos – számára is súlyos híreket kell közölni. A beteg számára pszichésen megterhelő a rossz hírek befogadása, az orvosnak pedig aránytalan kihívás, hogy minél kisebb lelki fájdalmat okozzon a páciensnek, miközben saját lelki tartalmaira sem áll módjában tekintettel lenni. Az orvos ezt a nehézséget csak úgy csökkentheti a kiégés veszélye nélkül, ha ismeri a pszichés jellemzőket, amelyek a befogadó felől gátat szabnak a hatékony kommunikációnak. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 649–653.

 • 1

  Jaspars, J., King, J., Pendleton, D.: The consultation: A social psychologycal analysis. In: Pendleton, D., Hasler, D. (eds.): Doctor-patient communication. Academic Press, London, 1990.

 • 2

  Ferenczi, S.: Confusion of tongues between adults and children. In: Ferenczi, S.: Technical writings. [Nyelvzavar a felnőttek és a gyermekek között. In: Ferenczi, S.: Technikai írások.] Animula Kiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

 • 3

  Conversation. [Beszélgetés.] http://www.hospicehaz.hu/orvos-beteg-kapcsolat/beszelgetes. [Hungarian]

 • 4

  Bálint, M.: The doctor, his patient and the illness. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1957.

 • 5

  Németh, E.: The nonverbal communication. In: Pilling, J. (ed.): Medical communication. [A nonverbális (nem szóbeli) kommunikáció. In: Pilling, J. (szerk.): Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 6

  Dósa, Á.: Liability of health care providers. [Az orvos kártérítési felelőssége.] HVG-Orac. Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 7

  Greminger, É.: The effect of the right of information in Hungary. [A tájékoztatáshoz való jog megvalósulása hazánkban.] Nővér Praxis, 2003, 6(9), 37–44. [Hungarian]

 • 8

  Gunnarsdottir, S., Donovan, H. S., Serlin, R. C., et al.: Patient-related barriers to pain management: the Barriers Questionnaire II (BQ-II). Pain, 2002, 99(3), 385–396.

 • 9

  Foley, K. M.: How well is cancer pain treated? Palliat. Med., 2011, 25(5), 398–401.

 • 10

  Shermer, M.: The (other) secret. Scientific American, 2007, 39, 296.

 • 11

  Varga, K., Lénárt, Á., Biró, E.: Applied affective psychology: mobilizing human resources in special situations. In: Bányai, É., Varga, K. (eds.): Affective psychology. [Alkalmazott affektív pszichológia: emberi erőforrások mozgósítása kitüntetett élethelyzetekben. In: Bányai, É., Varga, K. (szerk.): Affektív pszichológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 12

  Muszbek, K., Székely, A., Balogh, É. M., et al.: Validation of the Hungarian translation of Hospital Anxiety and Depression Scale. Qual. Life Res., 2006, 15(4), 761–766.

 • 13

  Kübler-Ross, E.: On death and dying. [A halál és a hozzá vezető út.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • 14

  Pilling, J. (ed.): [Medical communication. Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 15

  Buda, B.: The regularity of the common human communication. [A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.] Animula Kiadó, Budapest, 1986. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 44 5 6
Oct 2020 37 0 0
Nov 2020 28 3 4
Dec 2020 62 0 0
Jan 2021 52 2 6
Feb 2021 26 0 0
Mar 2021 1 0 0