View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest
 • | 2 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • | 3 Baylor University, Texas, USA
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az ultrahangvizsgálatok kommunikációs hatékonyságát vizsgáló kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a szorongásoldáson túl alkalmasak az anya és magzata közötti kötődés megerősítésére. Célkitűzés: A szerzők célja az intrauterin kötődés mérésére használt leggyakoribb eszköz, a Maternal–Fetal Attachment Scale magyar nyelvű adaptálása volt. Módszer: 114 várandós anya a második és harmadik trimeszter idején vett részt a kérdőíves vizsgálatban, amelyben a Maternal–Fetal Attachment Scale magyar nyelvű változatát és egy adatlapot töltöttek ki. Eredmények: A kérdőív belső konzisztenciája kiváló volt, a Cronbach-alfa 0,87-os értéket mutatott az összpontszám tekintetében. A kérdőívben szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a házasságban élő anyák, és emelkedett a pontszám a várandósság előrehaladásával. A magzat nemére vonatkozó bizonytalanság negatív irányba befolyásolta a kötődést. Nem találtak szignifikáns kapcsolatot a kötődési összpontszám és számos pszichoszociális tényező között. Következtetések: A Maternal–Fetal Attachment Scale magyar nyelvű változata alkalmas mérőeszköz lehet a kötődést erősítő ultrahangos szűrővizsgálati helyzetek elemzésére a családközpontú várandósgondozásban. Orv. Hetil., 2016, 157(20), 789–795.

 • 1

  Villeneuve, C., Laroche, C., Lippman, A., et al.: Psychological aspects of ultrasound imaging during pregnancy. Can. J. Psychiatry, 1988, 33(6), 530–536.

 • 2

  Whynes, D. K.: Receipt of information and women’s attitudes towards ultrasound scanning during pregnancy. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2002, 19(1), 7–12.

 • 3

  Kline-Fath, B.: Prenatal imaging. Newborn Infant. Nurs. Rev., 2007, 7(4), 197–204.

 • 4

  Van der Zalm, J. E., Byrne, P. J.: Seeing baby: women’s experience of prenatal ultrasound examination and unexpected fetal diagnosis. J. Perinatol., 2006, 26(7), 403–408.

 • 5

  Baillie, C., Mason, G., Hewison, J.: Scanning for pleasure. Br. J. Obstet. Gynaecol., 1997, 104(11), 1223–1224.

 • 6

  Sedgmen, B., McMahon, C., Cairns, D., et al.: The impact of two-dimensional versus three-dimensional ultrasound exposure on maternal–fetal attachment and maternal health behavior in pregnancy. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2006, 27(3), 245–251.

 • 7

  Boukydis, Z.: Ultrasound consultation to reduce risk and increase resilience in pregnancy. Ann. N.Y. Acad. Sci., 2006, 1094(1), 268–271.

 • 8

  Varga, K.: Beyond the Words: Communication and suggestion in medical practice. [A szavakon túl – Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 9

  Erikson, M.: Predictors of maternal-fetal attachment: an integrative review. Online J. Knowledge Synth. Nursing, 1996, 3(1), 56–72.

 • 10

  Canella, B. L.: Maternal–fetal attachment: an integrative review. J. Adv. Nurs., 2005, 50(1), 60–68.

 • 11

  Alhusen, J. L.: A literature update on maternal-fetal attachment. J. Obstet. Gynecol. Neonatal Nurs., 2008, 37(3), 315–328.

 • 12

  Brandon, A. R., Pitts, S., Denton, W. H., et al.: A history of the theory of prenatal attachment. J. Prenat. Perinat. Psychol. Health, 2009, 23(4), 201–222.

 • 13

  Cranley, M. S.: Development of a tool for the measurement of maternal attachment during pregnancy. Nurs. Res., 1981, 30(5), 281–284.

 • 14

  Beck, C. T.: Available instruments for research on prenatal attachment and adaptation to pregnancy. Am. J. Matern. Child Nurs., 1999, 24(1), 25–32.

 • 15

  Field, A.: Discovering statistics using. IBM SPSS statistics. SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, 2013.

 • 16

  Costello, A. B., Osborne, J. W.: Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 2005, 10(7). Available online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=10&n=7

 • 17

  Szokolszky, Á.: Research work in psychology. [Kutatómunka a pszichológiában.] Osiris Kiadó, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 18

  Cranley, M. S.: “A critical review of prenatal attachment research”: Response. Sch. Inq. Nurs. Pract., 1992, 6(1), 23–26.

 • 19

  Müller, M. E., Ferketich, S.: Factor analysis of the Maternal Fetal Attachment Scale. Nurs. Res., 1993, 42(3), 144–147.

 • 20

  Shieh, C., Krawitz, M., Wang, H. H.: What do we know about maternal-fetal attachment? Kaohsiung J. Med. Sci., 2001, 17(9), 448–454.

 • 21

  Grace, J. T.: Development of maternal-fetal attachment during pregnancy. Nurs. Res., 1989, 38(4), 228–232.

 • 22

  Doan, H. McK, Cox, N. L., Zimerman, A.: The Maternal Fetal Attachment Scale: some methodological ponderings. J. Prenat. Perinat. Psychol. Health, 2003, 18(2), 167–188.

 • 23

  Yarcheski, A., Mahon, N. E., Yarcheski, T. J., et al.: A meta-analytic study of predictors of maternal-fetal attachment. Int. J. Nurs. Stud., 2009, 46(5), 708–715.

 • 24

  Heidrich, S. M., Cranley, M. S.: Effect of fetal movement, ultrasound scans, and amniocentesis on maternal-fetal attachment during pregnancy. Nurs. Res., 1989, 38(2), 81–84.

 • 25

  Hungarian Central Statistical Office: Population change in Hungary – 2012. [Központi Statisztikai Hivatal: Népmozgalom – 2012.] Statisztikai Tükör, 2013, 7(30), 1–6. [Hungarian]

 • 26

  Lindgren, K.: Relationships among maternal–fetal attachment, prenatal depression, and health practices in pregnancy. Res. Nurs. Health, 2001, 24(3), 203–217.

 • 27

  Pongrácz, T.: Decisions of family planning. [Családtervezési döntések.] Kapocs, 2012, 11(4[55]), 8–16. [Hungarian]

 • 28

  Hjelmstedt, A., Widström, A. M., Collins, A.: Psychological correlates of prenatal attachment in women who conceived after in vitro fertilization and women who conceived naturally. Birth, 2006, 33(4), 303–310.

 • 29

  Armstrong, D. S.: Emotional distress and prenatal attachment after perinatal loss. J. Nurs. Scholarsh., 2002, 34(4), 339–345.

 • 30

  Campbell, S.: 4D and prenatal bonding: still more questions than answers. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2006, 27(3), 243–244.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 181 181 6
Full Text Views 40 14 3
PDF Downloads 47 17 3