View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, Egyetem u. 2., 6722
 • | 2 Università della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland
Restricted access

Cross Mark

Absztrakt

Bevezetés: A gyógyítás sikerességét meghatározza, hogy a beteg érti-e és megfelelően használja-e az orvosi információkat. Ezt jelentős mértékben befolyásolja az úgynevezett „health literacy” (egészségműveltség). Célkitűzés: A tanulmány az egyik legelterjedtebb funkcionális egészségműveltséget mérő eszköz, a Short-Test of Functional Health Literacy, valamint egy előszűrő teszt (Chew-kérdések) magyar adaptációját mutatja be. Módszer: 302 fős felnőttmintán vették fel a célkérdőívet egy nagyobb tesztbattéria részeként, amelyben szerepelt a számolási készségeket mérő Newest Vital Sign teszt is. Eredmények: A Short-Test of Functional Health Literacy olvasott szövegértési rész belső konzisztenciája kimagaslóan jó, a Chew-kérdéseké elfogadható, a számolási részé azonban alacsony megbízhatóságú. A célkérdőív egészségműveltségi szintjeinek magyar eloszlása illeszkedik más európai felmérések adataihoz. A problémás egészségműveltség kategóriába kerülésre a 65 év felettiek és az általános iskolai végzettségűek voltak különösen veszélyeztetettek. A krónikus betegség alacsonyabb egészségműveltséggel jár együtt, ami egybevág más európai eredményekkel. Következtetések: A szerzők által validált mérőeszközök segíthetik a problémás páciensek kiszűrését, a hatékonyabb információmegértést és -felhasználást. Orv. Hetil., 2016, 157(23), 905–915.

 • 1

  Nutbeam, D.: The evolving concept of health literacy. Soc. Sci. Med., 2008, 67(12), 2072–2078.

 • 2

  Chew, L. D., Griffin, J. M., Partin, M. R., et al.: Validation of screening questions for limited health literacy in a large VA outpatient population. J. Gen. Intern. Med., 2008, 23(5), 561–566.

 • 3

  Mårtensson, L., Hensing, G.: Health literacy – a heterogeneous phenomenon: a literature review. Scand. J. Caring Sci., 2012, 26(1), 151–160.

 • 4

  Rudd, R. E., Anderson, J. E., Oppenheimer, S., et al.: Health literacy: An update of medical and public health literature. In: Comings, J., Garner, B., Smith, C. (eds.): Review of adult learning and literacy. Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersey, 2005.

 • 5

  Ratzan, S. C., Parker, R. M.: Introduction. In: Selden, C. R., Zorn, M., Ratzan, S., et al. (eds.): National Library of Medicine. Current Bibliographies in Medicine: Health Literacy. Eds.: NLM Pub. No. CBM 2000-1. National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, Bethesda, 2000.

 • 6

  WHO: Health Promotion Glossary. WHO, Geneva, 1998. http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf

 • 7

  Schulz, P. J., Nakamoto, K.: Emerging themes in health literacy. Stud. Commun. Sci., 2005, 5(2), 1–10.

 • 8

  Nagy, L., Barabás, K.: Possibilities in diagnostic assessment of health literacy and health-behaviour. In: Csapó, B., Zsolnai, A. (eds.): Possibilities of diagnostic assessment of cognitive and affective developmental processes in early school years. [Az egészségműveltség és egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetőségei. In: Csapó, B., Zsolnai, A. (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 9

  Szinapszis Kft.: Do we handle health-related information properly? [Vajon a helyükön kezeljük az egészséggel kapcsolatos információkat?] 2015. december 3. http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/18638/egeszsegtudatossag-health-literacy-survey [Hungarian]

 • 10

  Wick Pharma’s assessment about flue and influenza. [Wick Pharma 2014-es nátha és influenza felmérése.] http://hvg.hu/plazs/20150313_Tobben_hisznek_az_orvosnak_mint_sajat_mag. [Hungarian]

 • 11

  Baker, D. W., Wolf, M. S., Feinglass, J., et al.: Health literacy and mortality among elderly persons. Arch. Intern. Med., 2007, 167(14), 1503–1509.

 • 12

  Wolf, M. S., Davis, T. C., Osborn, C. Y., et al.: Literacy, self-efficacy, and HIV medication adherence. Patient Educ. Couns., 2007, 65(2), 253–260.

 • 13

  Connor, M., Mantwill, S., Schulz, P. J.: Functional health literacy in Switzerland – validation of a German, Italian, and French health literacy test. Patient Educ. Couns., 2013, 90(1), 12–17.

 • 14

  Von Wagner, C., Knight, K., Steptoe, A., et al.: Functional health literacy and health-promoting behaviour in a national sample of British adults. J. Epidemiol. Community Health, 2007, 61(12), 1086–1090.

 • 15

  Baker, D. W., Gazmararian, J. A., Sudano, J., et al.: The association between age and health literacy among elderly persons. J. Gerontol. B Psychol. Sci. Soc. Sci., 2000, 55(6), S368–S374.

 • 16

  HLS-EU Consortium: Comparative report of health literacy in eight EU member states. The European Health Literacy Survey HLS-EU, 2012. http://www.health-literacy.eu

 • 17

  Davis, T. C., Long, S. W., Jackson, R. H., et al.: Rapid estimate of adult literacy in medicine: a shortened screening instrument. Fam. Med., 1993, 25(6), 391–395.

 • 18

  Baker, D. W., Williams, M. V., Parker, R. M., et al.: Development of a brief test to measure functional health literacy. Patient Educ. Couns., 1999, 38(1), 33–42.

 • 19

  Weiss, B. D., Mays, M. Z., Martz, W., et al.: Quick assessment of literacy in primary care: the Newest Vital Sign. Ann. Fam. Med., 2005, 3(6), 514–522.

 • 20

  Molnár, E. K., Nagy, Zs.: Vernacular skills and capabilities. In: Csapó, B. (ed.): Hungarian school weighed. [Anyanyelvi készségek és képességek. In: Csapó, B. (szerk.): Mérlegen a magyar iskola.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2012.[Hungarian]

 • 21

  Schwarzer, R., Jerusalem, M.: Generalized self-efficacy scale. In: Weinman, J., Wright, S., Johnston, M. (eds.): Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs. Nfer-Nelson, Windsor, 1995.

 • 22

  Spreitzer, G. M.: Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Acad. Manage. J., 1995, 38(5), 1442–1465.

 • 23

  Mayer, K., Lukács, A., Pauler, G.: Hungarian adaptation of the 8-item Sensation Seeking Scale (BSSS-8). [A 8 tételes Szenzoros Élménykeresés Skála (BSSS-8) magyarországi adaptálása.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2012, 13(3), 295–310. [Hungarian]

 • 24

  Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., et al.: Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. SPINE, 2000, 25(24), 3186–3191.

 • 25

  Kilencz, T.: Examining health literacy according to demographic variables, subjective health status and general self-efficiency. [Az egészségkompetencia vizsgálata demográfiai változók, egészségi állapot, illetve az énhatékonyság függvényében.] BA Thesis, SZTE BTK Pszichológiai Intézet, 2015. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 74 73 15
Full Text Views 43 27 0
PDF Downloads 46 27 0