View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen, Móricz Zs. krt. 22., 4032
 • | 2 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A cardiovascularis betegségek kialakulása szempontjából a krónikus veseelégtelenség a legfőbb kockázati tényezők egyike. Annak ellenére, hogy a krónikus dialíziskezeléssel szemben a vesetranszplantált betegek életkilátásai és életminősége jelentősen jobb, a jó graftműködés mellett bekövetkezett halálozás leggyakrabban cardiovascularis eredetű. A komplex részfolyamatok érelmeszesedésre gyakorolt hatása tetten érhető a megszokott diagnosztikus eszközökkel, és noninvazívan mérhető az artériás stiffness (érfali merevség) vizsgálatával. Célkitűzés: Artériás funkciós paraméterek változásának noninvazív klinikai vizsgálata közvetlenül a vesetranszplantációt követően. Módszer: Prospektív, követéses vizsgálatban 17 (8 nő, 9 férfi; életkor: 46,16 ± 12,19 év) cadavervese-transzplantáción átesett beteg noninvazív módon rögzített artériás funkciós paramétereit, laboreredményeit, klinikai állapotát vizsgálták a perioperatív időszakban, abból a célból, hogy észlelhető-e már a műtét után közvetlenül mérhető változás. A méréseket a transzplantációs műtétet megelőzően (1. mérés), majd azt követően 24 óra múlva (2. mérés), végül hetente egyszer (3–4. mérés) végezték standard körülmények között. Korrelációanalízist végeztek a stiffness és a hagyományos laboratóriumi paraméterek között. A stiffnessparaméterek rögzítésére az oszcillometriás elven működő, TensioMed Arteriográfot használták. Az arteria carotisok és a kardiális státusz rögzítését ultrahanggal (bal kamrai ejekciós frakció, bal kamra falvastagsága, a diasztolés diszfunkciót jelző E/A hányados, jobb kamrai nyomás) készített leletek alapján végezték. A statisztikai analíziseket Windows StatSoft 7.0 szoftver segítségével végezték. Statisztikai különbözőséget állapítottak meg p<0,05 szignifikanciaszint esetén. Eredmények: A posztoperatív időszakban az augmentációs index és a pulzushullám-terjedési sebesség szignifikáns csökkenését észlelték. Következtetések: Eredményeik szerint az artériás stiffness monitorozása transzplantált betegeik körében alkalmasnak tűnik a globális cardiovascularis kockázat megítélésére. A végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek artériás funkciós tulajdonságai már a műtétet követő napokban noninvazív eszközökkel is kimutathatóan javulnak. Az artériás stiffness rendszeres monitorozása a műtétet követő felülvizsgálatok alkalmával lehetővé teheti a korai és célzott kezelést, hozzájárulva a veseátültetés hosszú távú eredményeinek további javulásához. Orv. Hetil., 2016, 157(24), 956–963.

 • 1

  Laurent, S., Boutouyrie, P., Asmar, R., et al.: Aortic stiffness is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. Hypertension, 2001, 37(5), 1236–1241.

 • 2

  Hungarian Central Statistical Office: Changes in the structure of causes of death in Hungary, 2000–2012. [Központi Statisztikai Hivatal: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000–2012.] https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/halalokistruk.pdf [Hungarian]

 • 3

  Liu, Y., Chen, K. J.: Atherosclerosis, vascular aging and therapeutic strategies. Chin. J. Integr. Med., 2012, 18(2), 83–87.

 • 4

  Puddu, P., Puddu, G. M., Cravero, E., et al.: The functional role of dendritic cells in atherogenesis. Mol. Med. Rep., 2010, 3(4), 551–554.

 • 5

  Libby, P., Ridker, P. M., Hansson, G. K.: Progress and challenges in translating the biology of atherosclerosis. Nature, 2011, 473(7347), 317–325.

 • 6

  Kahan, B. D., Ponticelli, C.: Principles and practice of renal transplantation. Martin Dunitz, London, 2000.

 • 7

  Covic, A., Gusbeth-Tatomir, P., Goldsmith, D. J.: Arterial stiffness in renal patients: an update. Am. J. Kidney Dis., 2005, 45(6), 965–977.

 • 8

  Bahous, S. A., Stephan, A., Barakat, W., et al.: Aortic pulse wave velocity in renal transplant patients. Kidney Int., 2004, 66(4), 1486–1492.

 • 9

  Gámán, G., Gelley, F., Gerlei, Z.: Kidney function and liver transplantation. [Veseérintettség májátültetés során.] Orv. Hetil., 2013, 154(26), 1018–1025. [Hungarian]

 • 10

  Delville, M., Sabbah, L., Girard, D., et al.: Prevalence and predictors of early cardiovascular events after kidney transplantation: Evaluation of pre-transplant cardiovascular work-up. PLoS ONE, 2015, 10(6), e0131237.

 • 11

  Ojo, A. O., Hanson, J. A., Wolfe, R. A., et al.: Long-term survival in renal transplant recipients with graft function. Kidney Int., 2000, 57(1), 307–313.

 • 12

  Lentine, K. L., Costa, S. P., Weir, M. R., et al.: Cardiac disease evaluation and management among kidney and liver transplantation candidates: a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology Foundation: endorsed by the American Society of Transplant Surgeons, American Society of Transplantation, and National Kidney Foundation. Circulation, 2012, 126(5), 617–663.

 • 13

  Greenland, P., Alpert, J. S., Beller, G. A., et al.: 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 2010, 122(25), e584–e636.

 • 14

  Marcén, R.: Cardiovascular risk factors in renal transplantation – current controversies. Nephrol. Dial. Transplant., 2006, 21(Suppl. 3), iii3–iii8.

 • 15

  London, G. M., Drueke, T. B.: Atherosclerosis and arteriosclerosis in chronic renal failure. Kidney Int., 1997, 51(6), 1678–1695.

 • 16

  Newman, A. B., Shemanski, L., Manolio, T. A.: Ankle-arm index as a predictor of cardiovascular disease and mortality in the Cardiovascular Health Study. The Cardiovascular Health Study Group. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 1999, 19(3), 538–545.

 • 17

  Weber, T., Auer, J., O’Rourke, M. F.: Arterial stiffness, wave reflections, and the risk of coronary artery disease. Circulation, 2004, 109(2), 184–189.

 • 18

  Mancia, G., De Backer, G., Dominiczak, A., et al.: 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens., 2007, 25(6), 1105–1187.

 • 19

  Bonetti, P. O., Lerman, L. O., Lerman, A.: Endothelial dysfunction – a marker of atherosclerotic risk. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2003, 23(2), 168–175.

 • 20

  Hansen, T. W., Staessen, J. A., Torp-Pedersen, C.: Prognostic value of aortic pulse wave velocity as index of arterial stiffness in the general population. Circulation, 2006, 113(5), 664–670.

 • 21

  Versari, D., Daghini, E., Virdis, A., et al.: The ageing endothelium, cardiovascular risk and disease in man. Exp. Physiol., 2009, 94(3), 317–321.

 • 22

  Versari, D., Daghini, E., Virdis, A., et al.: Endothelium-dependent contractions and endothelial dysfunction in human hypertension. Br. J. Pharmacol., 2009, 157(4), 527–536.

 • 23

  Briet, M., Bozec, E., Laurent, S., et al.: Arterial stiffness and enlargement in mild-to-moderate chronic kidney disease. Kidney Int., 2006, 69(2), 350–357.

 • 24

  Covic, A., Haydar, A. A., Bhamra-Ariza, P., et al.: Aortic pulse wave velocity and arterial wave reflections predict the extent and severity of coronary artery disease in chronic kidney disease patients. J. Nephrol., 2005, 18(4), 388–396.

 • 25

  Soltész, P., Laczik, R., Veres, K., et al.: Complex angiological examination and care of peripheral atherosclerotic and stroke patients. First results of the Augusta Vascular Trial. [Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata: az Auguszta Vascularis Program első eredményei.] Érbetegségek, 2012, 19(2), 31–38. [Hungarian]

 • 26

  Illyés, M., Böcskei, R.: Simple, fast, automatic, non-invasive method for the measurement of arterial pressure, stiffness and further haemodynamic parameters. [Egyszerű, gyors, automatikus, nem invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejű mérésére.] Érbetegségek, 2006, 13(4), 113–121. [Hungarian]

 • 27

  Baulmann, J., Schillings, U., Rickert, S., et al.: A new oscillometric method for assessment of arterial stiffness: comparison with tonometric and piezo-electronic methods. J. Hypertens., 2008, 26(3), 523–528.

 • 28

  Dér, H., Kerekes, G., Veres, K.: A comparative study of flow-mediated vasodilatation of the brachial artery, the thickness of carotid artery intima media and augmentation index (AIx). [Artéria brachialis flow-mediált vasodilatáció, carotis intima-media vastagság és augmentációs index (AIx) összehasonlító vizsgálata.] Érbetegségek, 2006, 13(3), 79–86. [Hungarian]

 • 29

  Horváth, I. G., Németh, A., Lenkey, Z.: Invasive validation of a new oscillometric device (Arteriograph) for measuring augmentation index, central blood pressure and aortic pulse wave velocity. J. Hypertens., 2010, 28(10), 2068–2075.

 • 30

  Kovács, D., Lőcsey, L., Szabó, L., et al.: Noninvasive perioperative monitoring of arterial function in patients with kidney transplantation. Transplant. Proc., 2013, 45(10), 3682–3684.

 • 31

  Roels, L., Rahmel, A.: The European experience. Transpl. Int., 2011, 24(4), 350–367.

 • 32

  Nemes, B., Gelley, F., Zádori, G., et al.: The role of marginal donors in liver transplantation. The Hungarian experience. [Marginális donorok szerepe a magyar májátültetési programban.] Orv. Hetil., 2009, 150(49), 2228–2236. [Hungarian]

 • 33

  Kovács, D. Á., Mihály, S., Rajczy, K., et al.: Gerundium: A comprehensive public educational program on organ donation and transplantation and civil law in Hungary. Transplant. Proc., 2015, 47(7), 2186–2188.

 • 34

  Nemes, B., Kóbori, L., Gálffy, Z., et al.: Clinical factors influencing the complications and survival of liver transplantation in Hungary. [A májátültetés szövődményeit és túlélési eredményeit befolyásoló tényezők Magyarországon.] Orv. Hetil., 2005, 146(30), 1567–1574. [Hungarian]

 • 35

  Meier-Kriesche, H. U., Schold, J. D., Srinivas, T. R., et al.: Kidney transplantation halts cardiovascular disease progression in patients with end-stage renal disease. Am. J. Transplant., 2004, 4(10), 1662–1668.

 • 36

  Nemes, B., Gaman, G., Gelley, F., et al.: Technical risk factors for hepatic artery thrombosis after orthotopic liver transplantation: the Hungarian experience. Transplant. Proc., 2013, 45(10), 3691–3694.

 • 37

  Ansell, D., Roderick, P., Hodsman, A., et al.: UK Renal Registry 11th Annual Report (December 2008): Chapter 7 Survival and causes of death of UK adult patients on renal replacement therapy in 2007: national and centre-specific analyses. Nephron. Clin. Pract., 2009, 111(Suppl. 1), c113–c139.

 • 38

  Conroy, R. M., Pyörälä, K. Fitzgerald, A. P., et al., for the SCORE Project Group: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE Project. Eur. Heart. J., 2003, 24(11), 987–1003.

 • 39

  Wilson, P. W., D’Agostino, R. B., Levy, D., et al.: Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation, 1998, 97(18), 1837–1847.

 • 40

  Nilsson, P. M., Boutouyrie, P., Laurent, S.: Vascular aging – A tale of EVA and ADAM in cardiovascular risk assessment and prevention. Hypertension, 2009, 54(1), 3–10.

 • 41

  ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension: 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J. Hypertens., 2013, 31(10), 1925–1938.

 • 42

  Pereira, T., Correia, C., Cardoso, J.: Novel methods for pulse wave velocity measurement. J. Med. Biol. Eng., 2015, 35(5), 555–565.

 • 43

  Szabó, R. P., Varga, I., Balla, J., et al.: Cardiovascular screening and management among kidney transplant candidates in Hungary. Transplant. Proc., 2015, 47(7), 2192–2195.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 125 122 6
Full Text Views 31 13 0
PDF Downloads 21 14 0