View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen, Móricz Zs. krt. 22., 4032
 • | 2 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A cardiovascularis betegségek kialakulása szempontjából a krónikus veseelégtelenség a legfőbb kockázati tényezők egyike. Annak ellenére, hogy a krónikus dialíziskezeléssel szemben a vesetranszplantált betegek életkilátásai és életminősége jelentősen jobb, a jó graftműködés mellett bekövetkezett halálozás leggyakrabban cardiovascularis eredetű. A komplex részfolyamatok érelmeszesedésre gyakorolt hatása tetten érhető a megszokott diagnosztikus eszközökkel, és noninvazívan mérhető az artériás stiffness (érfali merevség) vizsgálatával. Célkitűzés: Artériás funkciós paraméterek változásának noninvazív klinikai vizsgálata közvetlenül a vesetranszplantációt követően. Módszer: Prospektív, követéses vizsgálatban 17 (8 nő, 9 férfi; életkor: 46,16 ± 12,19 év) cadavervese-transzplantáción átesett beteg noninvazív módon rögzített artériás funkciós paramétereit, laboreredményeit, klinikai állapotát vizsgálták a perioperatív időszakban, abból a célból, hogy észlelhető-e már a műtét után közvetlenül mérhető változás. A méréseket a transzplantációs műtétet megelőzően (1. mérés), majd azt követően 24 óra múlva (2. mérés), végül hetente egyszer (3–4. mérés) végezték standard körülmények között. Korrelációanalízist végeztek a stiffness és a hagyományos laboratóriumi paraméterek között. A stiffnessparaméterek rögzítésére az oszcillometriás elven működő, TensioMed Arteriográfot használták. Az arteria carotisok és a kardiális státusz rögzítését ultrahanggal (bal kamrai ejekciós frakció, bal kamra falvastagsága, a diasztolés diszfunkciót jelző E/A hányados, jobb kamrai nyomás) készített leletek alapján végezték. A statisztikai analíziseket Windows StatSoft 7.0 szoftver segítségével végezték. Statisztikai különbözőséget állapítottak meg p<0,05 szignifikanciaszint esetén. Eredmények: A posztoperatív időszakban az augmentációs index és a pulzushullám-terjedési sebesség szignifikáns csökkenését észlelték. Következtetések: Eredményeik szerint az artériás stiffness monitorozása transzplantált betegeik körében alkalmasnak tűnik a globális cardiovascularis kockázat megítélésére. A végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek artériás funkciós tulajdonságai már a műtétet követő napokban noninvazív eszközökkel is kimutathatóan javulnak. Az artériás stiffness rendszeres monitorozása a műtétet követő felülvizsgálatok alkalmával lehetővé teheti a korai és célzott kezelést, hozzájárulva a veseátültetés hosszú távú eredményeinek további javulásához. Orv. Hetil., 2016, 157(24), 956–963.

 • 1

  Laurent, S., Boutouyrie, P., Asmar, R., et al.: Aortic stiffness is an independent predictor of all-cause and cardiovascular mortality in hypertensive patients. Hypertension, 2001, 37(5), 1236–1241.

 • 2

  Hungarian Central Statistical Office: Changes in the structure of causes of death in Hungary, 2000–2012. [Központi Statisztikai Hivatal: A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000–2012.] https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/halalokistruk.pdf [Hungarian]

 • 3

  Liu, Y., Chen, K. J.: Atherosclerosis, vascular aging and therapeutic strategies. Chin. J. Integr. Med., 2012, 18(2), 83–87.

 • 4

  Puddu, P., Puddu, G. M., Cravero, E., et al.: The functional role of dendritic cells in atherogenesis. Mol. Med. Rep., 2010, 3(4), 551–554.

 • 5

  Libby, P., Ridker, P. M., Hansson, G. K.: Progress and challenges in translating the biology of atherosclerosis. Nature, 2011, 473(7347), 317–325.

 • 6

  Kahan, B. D., Ponticelli, C.: Principles and practice of renal transplantation. Martin Dunitz, London, 2000.

 • 7

  Covic, A., Gusbeth-Tatomir, P., Goldsmith, D. J.: Arterial stiffness in renal patients: an update. Am. J. Kidney Dis., 2005, 45(6), 965–977.

 • 8

  Bahous, S. A., Stephan, A., Barakat, W., et al.: Aortic pulse wave velocity in renal transplant patients. Kidney Int., 2004, 66(4), 1486–1492.

 • 9

  Gámán, G., Gelley, F., Gerlei, Z.: Kidney function and liver transplantation. [Veseérintettség májátültetés során.] Orv. Hetil., 2013, 154(26), 1018–1025. [Hungarian]

 • 10

  Delville, M., Sabbah, L., Girard, D., et al.: Prevalence and predictors of early cardiovascular events after kidney transplantation: Evaluation of pre-transplant cardiovascular work-up. PLoS ONE, 2015, 10(6), e0131237.

 • 11

  Ojo, A. O., Hanson, J. A., Wolfe, R. A., et al.: Long-term survival in renal transplant recipients with graft function. Kidney Int., 2000, 57(1), 307–313.

 • 12

  Lentine, K. L., Costa, S. P., Weir, M. R., et al.: Cardiac disease evaluation and management among kidney and liver transplantation candidates: a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology Foundation: endorsed by the American Society of Transplant Surgeons, American Society of Transplantation, and National Kidney Foundation. Circulation, 2012, 126(5), 617–663.

 • 13

  Greenland, P., Alpert, J. S., Beller, G. A., et al.: 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 2010, 122(25), e584–e636.

 • 14

  Marcén, R.: Cardiovascular risk factors in renal transplantation – current controversies. Nephrol. Dial. Transplant., 2006, 21(Suppl. 3), iii3–iii8.

 • 15

  London, G. M., Drueke, T. B.: Atherosclerosis and arteriosclerosis in chronic renal failure. Kidney Int., 1997, 51(6), 1678–1695.

 • 16

  Newman, A. B., Shemanski, L., Manolio, T. A.: Ankle-arm index as a predictor of cardiovascular disease and mortality in the Cardiovascular Health Study. The Cardiovascular Health Study Group. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 1999, 19(3), 538–545.

 • 17

  Weber, T., Auer, J., O’Rourke, M. F.: Arterial stiffness, wave reflections, and the risk of coronary artery disease. Circulation, 2004, 109(2), 184–189.

 • 18

  Mancia, G., De Backer, G., Dominiczak, A., et al.: 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens., 2007, 25(6), 1105–1187.

 • 19

  Bonetti, P. O., Lerman, L. O., Lerman, A.: Endothelial dysfunction – a marker of atherosclerotic risk. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2003, 23(2), 168–175.

 • 20

  Hansen, T. W., Staessen, J. A., Torp-Pedersen, C.: Prognostic value of aortic pulse wave velocity as index of arterial stiffness in the general population. Circulation, 2006, 113(5), 664–670.

 • 21

  Versari, D., Daghini, E., Virdis, A., et al.: The ageing endothelium, cardiovascular risk and disease in man. Exp. Physiol., 2009, 94(3), 317–321.

 • 22

  Versari, D., Daghini, E., Virdis, A., et al.: Endothelium-dependent contractions and endothelial dysfunction in human hypertension. Br. J. Pharmacol., 2009, 157(4), 527–536.

 • 23

  Briet, M., Bozec, E., Laurent, S., et al.: Arterial stiffness and enlargement in mild-to-moderate chronic kidney disease. Kidney Int., 2006, 69(2), 350–357.

 • 24

  Covic, A., Haydar, A. A., Bhamra-Ariza, P., et al.: Aortic pulse wave velocity and arterial wave reflections predict the extent and severity of coronary artery disease in chronic kidney disease patients. J. Nephrol., 2005, 18(4), 388–396.

 • 25

  Soltész, P., Laczik, R., Veres, K., et al.: Complex angiological examination and care of peripheral atherosclerotic and stroke patients. First results of the Augusta Vascular Trial. [Perifériás érbetegek és stroke-ot elszenvedett betegek komplex angiológiai vizsgálata és gondozási folyamata: az Auguszta Vascularis Program első eredményei.] Érbetegségek, 2012, 19(2), 31–38. [Hungarian]

 • 26

  Illyés, M., Böcskei, R.: Simple, fast, automatic, non-invasive method for the measurement of arterial pressure, stiffness and further haemodynamic parameters. [Egyszerű, gyors, automatikus, nem invazív módszer a vérnyomás, az artériás stiffness és más hemodinamikai paraméterek egyidejű mérésére.] Érbetegségek, 2006, 13(4), 113–121. [Hungarian]

 • 27

  Baulmann, J., Schillings, U., Rickert, S., et al.: A new oscillometric method for assessment of arterial stiffness: comparison with tonometric and piezo-electronic methods. J. Hypertens., 2008, 26(3), 523–528.

 • 28

  Dér, H., Kerekes, G., Veres, K.: A comparative study of flow-mediated vasodilatation of the brachial artery, the thickness of carotid artery intima media and augmentation index (AIx). [Artéria brachialis flow-mediált vasodilatáció, carotis intima-media vastagság és augmentációs index (AIx) összehasonlító vizsgálata.] Érbetegségek, 2006, 13(3), 79–86. [Hungarian]

 • 29

  Horváth, I. G., Németh, A., Lenkey, Z.: Invasive validation of a new oscillometric device (Arteriograph) for measuring augmentation index, central blood pressure and aortic pulse wave velocity. J. Hypertens., 2010, 28(10), 2068–2075.

 • 30

  Kovács, D., Lőcsey, L., Szabó, L., et al.: Noninvasive perioperative monitoring of arterial function in patients with kidney transplantation. Transplant. Proc., 2013, 45(10), 3682–3684.

 • 31

  Roels, L., Rahmel, A.: The European experience. Transpl. Int., 2011, 24(4), 350–367.

 • 32

  Nemes, B., Gelley, F., Zádori, G., et al.: The role of marginal donors in liver transplantation. The Hungarian experience. [Marginális donorok szerepe a magyar májátültetési programban.] Orv. Hetil., 2009, 150(49), 2228–2236. [Hungarian]

 • 33

  Kovács, D. Á., Mihály, S., Rajczy, K., et al.: Gerundium: A comprehensive public educational program on organ donation and transplantation and civil law in Hungary. Transplant. Proc., 2015, 47(7), 2186–2188.

 • 34

  Nemes, B., Kóbori, L., Gálffy, Z., et al.: Clinical factors influencing the complications and survival of liver transplantation in Hungary. [A májátültetés szövődményeit és túlélési eredményeit befolyásoló tényezők Magyarországon.] Orv. Hetil., 2005, 146(30), 1567–1574. [Hungarian]

 • 35

  Meier-Kriesche, H. U., Schold, J. D., Srinivas, T. R., et al.: Kidney transplantation halts cardiovascular disease progression in patients with end-stage renal disease. Am. J. Transplant., 2004, 4(10), 1662–1668.

 • 36

  Nemes, B., Gaman, G., Gelley, F., et al.: Technical risk factors for hepatic artery thrombosis after orthotopic liver transplantation: the Hungarian experience. Transplant. Proc., 2013, 45(10), 3691–3694.

 • 37

  Ansell, D., Roderick, P., Hodsman, A., et al.: UK Renal Registry 11th Annual Report (December 2008): Chapter 7 Survival and causes of death of UK adult patients on renal replacement therapy in 2007: national and centre-specific analyses. Nephron. Clin. Pract., 2009, 111(Suppl. 1), c113–c139.

 • 38

  Conroy, R. M., Pyörälä, K. Fitzgerald, A. P., et al., for the SCORE Project Group: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE Project. Eur. Heart. J., 2003, 24(11), 987–1003.

 • 39

  Wilson, P. W., D’Agostino, R. B., Levy, D., et al.: Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation, 1998, 97(18), 1837–1847.

 • 40

  Nilsson, P. M., Boutouyrie, P., Laurent, S.: Vascular aging – A tale of EVA and ADAM in cardiovascular risk assessment and prevention. Hypertension, 2009, 54(1), 3–10.

 • 41

  ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension: 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J. Hypertens., 2013, 31(10), 1925–1938.

 • 42

  Pereira, T., Correia, C., Cardoso, J.: Novel methods for pulse wave velocity measurement. J. Med. Biol. Eng., 2015, 35(5), 555–565.

 • 43

  Szabó, R. P., Varga, I., Balla, J., et al.: Cardiovascular screening and management among kidney transplant candidates in Hungary. Transplant. Proc., 2015, 47(7), 2192–2195.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 137 134 11
Full Text Views 32 8 1
PDF Downloads 22 13 1