View More View Less
 • 1 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatala, Pécs, Nagy Lajos király útja 3., 7623
 • | 2 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen
 • | 3 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
 • | 5 Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A csípőtáji töréseket a magas mortalitás, életminőség-romlás, funkciócsökkenés és betegségteher jellemzi. Számuk világszerte növekszik. Jelen közlemény összefoglalja a csípőtáji törések előfordulásával, halálozásával, szövődményeivel, költségeivel és rehabilitációjával kapcsolatosan rendelkezésre álló magyarországi adatokat, amelyek jelentőségéről együttesen kevés tanulmány számol be. A csípőtáji törések menedzsmentjében a halálozások és a szövődmények csökkentése érdekében a szerzők hangsúlyozzák a 12 órán belüli ellátás, a combfej életképességének ismeretében a törési típusnak megfelelő műtéti módszerválasztás, a D-vitamin-pótlás, a hét minden napján történő azonos ellátási feltételek biztosításának, valamint a beteg általános állapotának megfelelő akut ellátás és a rehabilitáció fontosságát. A csípőtáji törések magyarországi adatokon alapuló multidiszciplináris eredményeinek integrált feldolgozása a jövőben egy hatékony ellátási és prevenciós stratégia egységes kialakítását támogathatja, amely a csípőtáji törések költséges törésgyógyulási szövődményeinek és a halálozás csökkenésével az egyén a családok, az egészségügyi ellátórendszer és a társadalom számára egyaránt előnyös. Orv. Hetil., 2016, 157(37), 1469–1475.

 • 1

  Sebestyén, A., Somogyi, P.: Epidemiology of osteoporosis. In: Lakatos, P., Takács, I. (eds.): Diseases of bone metabolism. [Az osteoporosis epidemiológiája. In: Lakatos, P., Takács, I. (szerk.): A csontanyagcsere betegségei.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 2

  Cooper, C., Campion, G., Melton, L. J. 3 rd.: Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporos. Int., 1992, 2(6), 285–289.

 • 3

  Sambrook, P., Cooper, C.: Osteoporosis. Lancet, 2006, 367(9527), 2010–2018.

 • 4

  Cummings, S. R., Melton, L. J.: Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet, 2002, 359(9319), 1761–1767.

 • 5

  Zuckerman, J. D.: Hip fracture. N. Engl. J. Med., 1996, 334(23), 1519–1525.

 • 6

  Budhia, S., Mikyas, Y., Tang, M., et al.: Osteoporotic fractures: a systematic review of U.S. healthcare costs and resource utilization. Pharmacoeconomics, 2012, 30(2), 147–170.

 • 7

  Somogyi, P., Kricsfalusy, M., Gaál, J., et al.: The significance of hip fractures in view of Hungarian data. [Csípőtáji törések jelentősége a magyarországi adatok tükrében.] Osteologiai Közlemények, 2010, 18(2), 67–72. [Hungarian]

 • 8

  Kazár, Gy., Szepesi, A., Manninger, J.: Epidemiology, therapeutic and rehabilitational problems of hip fractures. [A csípőtáji combtörések epidemiológiája, gyógyítási és rehabilitációs problémái.] Orv. Hetil., 1987, 128(29), 1505–1508. [Hungarian]

 • 9

  Szepesi, A., Salamon, A., Kazár, Gy.: Incidence of the fractures on the proximal end of the femur and on the distal end of the lower arm. [A combcsont proximális és az alkar distalis vége töréseinek incidenciája.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1991, 34(3), 201–207. [Hungarian]

 • 10

  Schwartz, A. V., Kelsey, J. L., Maggi, S., et al.: International variation in the incidence of hip fractures: cross-national project on osteoporosis for the World Health Organization Program for Research on Aging. Osteoporos. Int., 1999, 9(3), 242–253.

 • 11

  Poór, Gy.: Epidemiology of osteoporosis and age-related fractures. [Az osteoporosis és az idősebb kori törések epidemiológiai vonatkozásai.] Orv. Hetil., 1992, 133(27), 1695–1703. [Hungarian]

 • 12

  Somogyi, P., Bossányi, A., Kricsfalusy, M., et al.: Assessment of the number of osteoporotic fractures in Hungary. [Az osteoporoticus eredetű csonttörések számának becslése Magyarországon.] Ca és Csont, 2000, 3(3), 111–117. [Hungarian]

 • 13

  Péntek, M., Horváth, Cs., Boncz, I., et al.: Epidemiology of osteoporosis related fractures in Hungary from the nationwide health insurance database, 1999–2003. Osteoporos. Int., 2008, 19(2), 243–249.

 • 14

  Héjj, G.: Hip fractures in Hungary between 2001 and 2008: Assessment of the beneficial effect of bisphosphonates on the risk of hip fractures on basis of Hungarian data. [Csípőtáji törések hazánkban 2001–2008 között: a biszfoszfonátok csípőtáji törési kockázatot csökkentő hatásának vizsgálata hazai adatok alapján.] Ca és Csont, 2009, 12(3), 103–107. [Hungarian]

 • 15

  Lakatos, P., Tóth, E., Szekeres, L., et al.: Efficiency of osteoporosis treatment in Hungary – an analysis of The Hungarian National Insurance Company’s data. [A csontritkulás kezelésének hatékonysága Magyarországon. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatainak elemzése.] LAM KID, 2012, 2(3), 5–12. [Hungarian]

 • 16

  Péntek, M., Gulácsi, L., Tóth E., et al.: Ten-year fracture risk by FRAX® of women with osteoporosis attending osteoporosis care in Hungary. [A szakellátásban megjelenő osteoporosisos nők 10 éves csonttöréskockázata a FRAX® alapján.] Orv. Hetil., 2016, 157(4), 146–153. [Hungarian]

 • 17

  Juhász, K., Gajdácsi, J., Boncz, I., et al.: Evaluation of prognostic factors for contralateral hip fracture among elderly women in Hungary: a 8-year nationwide study. Value in Health, 2015, 18 (3), A156.

 • 18

  Juhász, K., Gajdácsi, J., Boncz, I., et al.: Incidence and prognostic factors for contralateral hip fracture among Hungarian men over 60 years. Value in Health, 2015, 18(3), A153.

 • 19

  Cserháti, P., Fekete, K., Kazár, Gy., et al.: Late functional results of treated patients with fractured neck of femur. [Combnyaktáji töröttek kezelésének késői funkcionális eredménye.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1997, 40(5), 385–394. [Hungarian]

 • 20

  Sebestyén, A., Boncz, I., Tóth, F., et al.: Evaluation of the correlation between risk factors and mortality in elderly patients with femoral neck fracture with 5-year follow-up. [Időskori combnyaktöréseket követő halálozás és kockázati tényezőik kapcsolatának értékelése 5 éves utánkövetéssel.] Orv. Hetil., 2008, 149(11), 493–503. [Hungarian]

 • 21

  Sebestyén, A, Boncz, I.: The separate or combined evaluation of co-morbidities have a different effect on the role of surgical delay on 1 year mortality. Indian J. Orthop., 2011, 45(5), 481–482.

 • 22

  Sebestyén, A., Boncz, I., Sándor, J., et al.: Effect of surgical delay on early mortality in patients with femoral neck fracture. Int. Orthop., 2008, 32(3), 375–379.

 • 23

  Sebestyén, A., Boncz, I., Sándor, J., et al.: Response to an article in the June 2006 issue of Medical Care. Med. Care, 2006, 44(12), 1148.

 • 24

  Fekete, Gy., Kazár, Gy., Magyari, Z., et al.: The importance of primary operation from the point of view of mortality in patients with femoral neck fractures – Comparative study of mortality after primary and delayed operations. The part played by the patients age. [A primer műtétek jelentősége a combnyaktáji töröttek halálozása szempontjából – A primer és halasztott műtét halálozásának összehasonlítása. Az életkor szerepe.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1978, 21(4), 267–275. [Hungarian]

 • 25

  Laczkó, T., Cserháti, P., Vendégh, Zs., et al.: Hip fractures. The choice of treatment. [A combnyaktáji törés – a kezelés megválasztása.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1992, 35(2), 93–101. [Hungarian]

 • 26

  Sebestyén, A., Péntek, M., Gulácsi, L., et al.: Modelling of burden of femoral neck fracture in 2007 from purchaser’s point of view. [A combnyaktörések betegségteher-modellezése finanszírozói szemszögből.] Ca és Csont, 2009, 12(3), 108–117. [Hungarian]

 • 27

  Sebestyén, A., Gacs, B., Tóth, F., et al.: Global cost effectiveness investigation concerning pertrochanteric fractures. [Trochantertáji törések globális költséghatékonysági vizsgálata.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2000, 43(1), 57–62. [Hungarian]

 • 28

  Kricsfalusy, M., Somogyi, P., Udvardy, Cs., et al.: Hungarian cost of osteoporotic fractures. [Az osteoporoticus eredetű törések magyarországi költségvonzatai.] Ca és Csont, 2000, 3(3), 118–123. [Hungarian]

 • 29

  Sebestyén, A., Boncz, I., Dózsa, Cs., et al.: Cost analysis of pertrochanter fractures according to the type of surgical treatment and progressivity from the point of view of purchaser. [Trochantertáji törések ellátásának költségvizsgálata a műtéti eljárások és a progresszív ellátási szintek szerint finanszírozói szemszögből.] Orv. Hetil., 2004, 145(21), 1115–1121. [Hungarian]

 • 30

  Sebestyén, A., Boncz, I., Nyárády, J.: The analysis of health insurance costs of patients under 60 with medial femoral neck fracture treated primarily with screw fixation or hip replacement. [Az egészségbiztosítási költségek elemzése az elsődlegesen csavaros osteosynthesissel, illetve protézisbeültetéssel kezelt, 60 évesnél fiatalabb medialis combnyaktörést szenvedett betegek eseteiben.] Orv. Hetil., 2006, 147(24), 1129–1135. [Hungarian]

 • 31

  National Clinical Guideline Centre. The management of hip fracture in adults. London, 2011. http://www.ncgc.ac.uk

 • 32

  Forgon, M.: Why is femoral neck nailing an “urgent” surgery? [Miért „sürgős” műtét a combnyakszegezés?] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1970, 13, 312. [Hungarian]

 • 33

  Manninger, J., Kazar, G., Fekete, G., et al.: Significance of urgent (within 6h) internal fixation in the management of fractures of the femur. Injury, 1989, 20(2), 101–105.

 • 34

  Flóris, I., Cserháti, P., Laczkó, T., et al.: Treatment of displaced femoral neck fractures: osteosynthesis or arthroplasty? [Diszlokált combnyaktörések ellátása: osteosynthesis vagy arthroplastica?] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2010, 53(3), 197–207. [Hungarian]

 • 35

  Manninger, J., Kazar, G., Fekete, G., et al.: Avoidance of avascular necrosis of the femoral head, following fractures of the femoral neck, by early reduction and internal fixation. Injury, 1985, 16(7), 437–448.

 • 36

  Nyárády, J.: Is the unsolved fracture solved? [Megoldott a „megoldatlan” törés?] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2008, 51(1), 67–72. [Hungarian]

 • 37

  Nyarady, J., Farkas, G., Cseh, G., et al.: Osteoscopy for assessment of blood supply to the femoral head: a preliminary study. J. Orthop. Trauma, 2012, 26(4), 200–205.

 • 38

  Sebestyén, A., Boncz, I., Tóth, F.: Intra-operative femoral head vascularity assessment: an innovative and simple technique (Letter 2). Indian J. Orthop., 2012, 46(1), 114–115.

 • 39

  Sebestyén, A., Vámhidy, L.: Characteristics of utilization of hip replacement in Hungary. [Csípőprotézis implantációk igénybevételének jellegzetességei Magyarországon.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2010, 53(2), 173–180. [Hungarian]

 • 40

  Sebestyén, A., Boncz, I., Farkas, G., et al.: Two years follow up of further treatment after primary surgical treatment of patients under 60 with medial femur neck fracture. [Hatvan évnél fiatalabb medialis combnyaktörött betegek primer műtétét követő további ellátások értékelése az első két évben.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2007, 50(2), 95–106. [Hungarian]

 • 41

  Sebestyén, A., Tóth, F., Sándor, J., et al.: Correlation between risk factors and subsequent surgical management following internal fixation of intracapsular femoral neck fractures in patients under the age of 60 years. Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 2011, 37(5), 503–510.

 • 42

  Sebestyén, A., Mester, S., Vokó, Z., et al.: Wintertime surgery increases the risk of conversion to hip arthroplasty after internal fixation of femoral neck fracture. Osteoporos. Int., 2015, 26(3), 1109–1117.

 • 43

  Sebestyén, A., Gajdácsi, J., Vámhidy, L., et al.: The effects of seasonal periodicity on conversion to hip arthroplasty after displaced femoral neck fractures with reduction internal screw fixation over 60. [Évszakok hatása a csípőprotézis konverziók előfordulására a diszlokált combnyaktörések csavaros osteosynthesiseit követően 60 év felett.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2013, 56(1), 19–29. [Hungarian]

 • 44

  Bhattoa, H. P., Nagy, E., More, C., et al.: Prevalence and seasonal variation of hypovitaminosis D and its relationship to bone metabolism in healthy Hungarian men over 50 years of age: the HunMen Study. Osteoporosos. Int., 2013, 24(1), 179–186.

 • 45

  Salamon, A., Hepp, B., Mátrai, Á., et al.: Vitamin D supply of patients with hip fracture. [A csípőtáji csonttörést szenvedett betegek D-vitamin-ellátottsága.] Orv. Hetil., 2014, 155(17), 659–668. [Hungarian]

 • 46

  Cserháti, P., Laczkó, T., Vendégh, Zs., et al.: Problems of rehabilitation in our coutry and the possibilities of its further development in cases of hip fractures. [A combnyaktáji törés utáni rehabilitáció hazai problémái és a fejlesztés lehetőségei.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1992, 35(2), 149–154. [Hungarian]

 • 47

  Laczkó, T., Vendégh, Zs., Cserháti, P., et al.: One year experiment with the rehabilitation of patients with hip fractures. [A combnyaktáji töröttek rehabilitációjának egyéves tapasztalata.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 1993, 36(4), 365–371. [Hungarian]

 • 48

  Sebestyén, A., Boncz, I., Tantó, Zs., et al.: Utilization of inpatient rehabilitation care in patients under 60 with medial neck fracture on a 2 years follow up. [Fekvőbeteg-rehabilitáció a 60 év alatti medialis combnyaktöröttek ellátását követő két évben.] Rehabilitáció, 2007, 17(1), 10–16. [Hungarian]

 • 49

  Sebestyén, A., Boncz, I., Nyárády, J.: Changes in the impaired ability to work in patients under 60 with medial femoral neck fracture during 3 years follow up. [Munkaképesség-csökkenés alakulása a 60 év alatti mediális combnyaktöröttek ellátását követő 3 évben.] Magyar Epidemiológia, 2006, 3(1), 29–39. [Hungarian]

 • 50

  Cserháti, P., Laczkó, T., Flóris, I., et al.: Evaluation of the treatment and rehabilitation of hip fractures by SAHFE European project. [A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén.] Rehabilitáció, 2010, 20(2), 96–101. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2020 12 2 4
Jan 2021 13 0 0
Feb 2021 21 0 0
Mar 2021 20 0 0
Apr 2021 10 1 1
May 2021 14 0 0
Jun 2021 8 0 0