View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs, Vörösmarty u. 4., 7621
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
 • 3 Országos Mentőszolgálat, Csorna
 • 4 Országos Mentőszolgálat, Szentgotthárd
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: A megfelelő emelt szintű újraélesztési ismeretek elengedhetetlenek a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek számára. Célkitűzés: A szerzők célja a magyarországi mentőtiszthallgatók felnőtt emelt szintű újraélesztési ismereteinek felmérése volt. Módszer: Felmérésüket a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának III. és IV. évfolyamos hallgatói körében végezték, saját szerkesztésű kérdőív segítségével. A mintába 97 fő hallgató került be (n = 97). Eredmények: A hallgatók átlagosan 67,79%-os eredménnyel teljesítettek a felmérésen. A férfiak és a nők összpontszámai között nem volt szignifikáns különbség (p = 0,725). Az alacsony életkor szignifikánsan javította az elért összpontszámokat (p = 0,003). A nappali tagozatosok szignifikánsan magasabb összpontszámot értek el, mint a levelezősök (p = 0,004). Az egyes képzőintézmények hallgatóinak összpontszámai között szignifikáns különbség nem volt a felmérés során (p = 0,254). Következtetések: Célszerű lenne a mentőtisztképzésben a témával foglalkozó tantárgyak számát növelni, a számonkérések kritériumrendszerét szigorítani. A szerzők a jövőben indokoltnak tartanák a gyakorlati ismereteket vizsgáló felmérés elvégzését. Orv. Hetil., 2016, 157(37), 1476–1482.

 • 1

  Nichols, M., Townsend, N., Luengo-Fernandez, R., et al.: European Cardiovascular Disease Statistics 2012. European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, Sophia Antipolis, 2012.

 • 2

  Berdowski, J., Berg, R. A., Tijssen, J. G., et al.: Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: systematic review of 67 prospective studies. Resuscitation, 2010, 81, 1479–1487.

 • 3

  Yearbook of Health Statistics, 2014. [Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, 2014.] Központi Statisztikai Hivatal, 2015. [Hungarian]

 • 4

  Taccone, F. S., Crippa, I. A., Dell’Anna, A. M., et al.: Neuroprotective strategies and neuroprognostication after cardiac arrest. Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol., 2015, 29(4), 451–464.

 • 5

  Hódosi, B.: Nurse perspective of resuscitation education. [Az újraélesztés és oktatása diplomás ápolói szemmel.] Nővér, 2004, 17(4), 8–18. [Hungarian]

 • 6

  Marton, J., Pandúr, A., Pék, E., et al.: Knowledge about basic life support in European students. [Európai fiatalok alapszintű életmentési ismeretei.] Orv. Hetil., 2014, 155(21), 833–837. [Hungarian]

 • 7

  Pande, S., Pande, S., Parate, V., et al.: Evaluation of retention of knowledge and skills imparted to first-year medical students through basic life support training. Adv. Physiol. Educ., 2014, 38(1), 42–45.

 • 8

  Meissner, T. M., Kloppe, C., Hanefeld, C.: Basic life support skills of high school students before and after cardiopulmonary resuscitation training: a longitudinal investigation. Scand. J. Trauma Resusc. Emerg. Med., 2012, 20, 31.

 • 9

  Jones, I., Whitfield, R., Colquhoun, M., et al.: At what age can schoolchildren provide effective chest compressions? An observational study from the Heartstart UK schools training programme. BMJ, 2007, 334(7605), 1201.

 • 10

  Soar, J., Nolan, J. P., Böttiger, B. W., et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation, 2015, 95, 100–147.

 • 11

  http://www.reanimatio.com/sites/reanim_hu/media/files/ERC_MRT_Ujraelesztes_Ajanlas_2015_10_14_v5.pdf [Hungarian]

 • 12

  Deakin, C. D., Nolan, J. P., Soar, J., et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 4. Adult advanced life support. Resuscitation, 2010, 81(10), 1305–1352.

 • 13

  http://www.reanimatio.com/downloads/2011_als_mrt.pdf [Hungarian]

 • 14

  Davis, L. E., Storjohann, T. D., Spiegel, J. J., et al.: High-fidelity simulation for advanced cardiac life support training. Am. J. Pharm. Educ., 2013, 77(3), 59.

 • 15

  Wik, L., Kramer-Johansen, J., Myklebust, H., et al.: Quality of cardiopulmonary resuscitation during out-of-hospital cardiac arrest. JAMA, 2005, 293(3), 299–304.

 • 16

  Abella, B. S., Alvarado, J. P., Myklebust, H., et al.: Quality of cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest. JAMA, 2005, 293(3), 305–310.

 • 17

  Debrődi, G.: Development of emergency care. In: Debrődi, G.: History of emergency care in Hungary, 1769–2012. [A mentéstudomány és fejlődése. In: Debrődi, G.: A magyarországi mentésügy története, 1769–2012.] Magyar Oxiológiai Társaság, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 18

  Betlehem, J., Pék, E.: International dimensions in educational challanges of emergency medical service. [A sürgősségi egészségügyi ellátás képzési kihívásai nemzetközi dimenzióban.] Magyar Mentésügy, 2015, 29(1), 6–12. [Hungarian]

 • 19

  Yang, C. W., Yen, Z. S., McGowan, J. E., et al.: A systematic review of retention of adult advanced life support knowledge and skills in healthcare providers. Resuscitation, 2012, 83(9), 1055–1060.

 • 20

  Tawalbeh, L. I., Tubaishat, A.: Effect of simulation on knowledge of advanced cardiac life support, knowledge retention, and confidence of nursing students in Jordan. J. Nurs. Educ., 2014, 53(1), 38–44.

 • 21

  Passali, C., Pantazopoulos, I., Dontas, I., et al.: Evaluation of nurses’ and doctors’ knowledge of basic and advanced life support resuscitation guidelines. Nurse Educ. Pract., 2011, 11(6), 365–369.

 • 22

  Amin, S. M., Rafi, A., Atique, R., et al.: Knowledge of advanced cardiac life support in doctors concerned with emergency medical services. Ann. Hamd. Uni., 2010, 1(1), 38–40.

 • 23

  Gong, Y., Lu, Y., Zhang, L., et al.: Predict defibrillation outcome using stepping increment of poincare plot for out-of-hospital ventricular fibrillation cardiac arrest. BioMed Res. Int., 2015, 2015, Article ID 493472.

 • 24

  Infinger, A. E., Vandeventer, S., Studnek, J. R.: Introduction of performance coaching during cardiopulmonary resuscitation improves compression depth and time to defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, 2014, 85(12), 1752–1758.

 • 25

  Turle, S., Sherren, P. B., Nicholson, S., et al.: Availability and use of capnography for in-hospital cardiac arrests in the United Kingdom. Resuscitation, 2015, 94, 80–84.

 • 26

  Murphy, R. A., Bobrow, B. J., Spaite, D. W., et al.: Association between prehospital CPR quality and end-tidal carbon dioxide levels in out-of-hospital cardiac arrest. Prehosp. Emerg. Care, 2016, 20(3), 369–377.