View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Semmelweis u. 6., 6725
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: A kemoterápia sikertelenségének oka a tumorsejtek multidrog-rezisztenciájához köthető. Ezek közül az egyik legismertebb a membránban lokalizálódó efflux pumpák fokozott expressziója, például a P-glikoprotein jelenléte. Célkitűzés: A szerző a szubsztituált szteroid- és fenotiazinvegyületek antitumorhatását elemezte egér- és humán tumormodellekben in vitro. Módszer: A P-glikoprotein gátlását és az apoptózisindukciót áramlási citometriával jellemezte, illetve elemezte a doxorubicin és a vizsgált vegyületek közötti kölcsönhatást. A szteroidok és a P-glikoprotein közötti szerkezet–hatás összefüggést molekuláris docking vizsgálattal jellemezte. Eredmények: Az aminoacil-amid szubsztituensek jelenléte a szteroidvázon jelentős rákellenes hatást mutatott multidrog-rezisztens egérlymphoma- és prosztataráksejteken. A szteroidszármazékok többsége doxorubicinnel kombinálva potenciálja annak hatását hormonrezisztens humán prosztatarák-sejtvonalon. Az N-hidroxi-alkil-2-aminofenotiazin-származékok közül a másodlagos aminoknak volt tumorellenes hatása multidrog-rezisztens colonadenocarcinoma-sejteken. Következtetések: A vizsgált fenotiazinok és szubsztituált szteroidok antitumor-hatásúak, továbbá thioridazin esetében a sztereoizomériának nem volt szerepe a tumorsejtek gátlásában. Sem a szteroid, sem a thioridazin vegyületek nem mutattak apoptózist indukáló hatást hormonrezisztens humán prosztatarák-sejtvonalon. Orv. Hetil., 2016, 157(37), 1489–1495.

 • 1

  Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., Lortet-Tieulent, J., et al.: Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. Eur. J. Cancer, 2013, 49(6), 1374–1403.

 • 2

  Song, J. Y., Yu, J., Chan, W. C.: Gene expression profiling in non-Hodgkin lymphomas. Cancer Treat. Res., 2015, 165, 97–123.

 • 3

  Soldini, D., Campo, E.: New insights into the diagnosis of lymphomas. Ann. Oncol., 2012, 23(Suppl. 10), 83–88.

 • 4

  Ferlay, J., Soerjomataram, I., Dikshit, R., et al.: Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int. J. Cancer, 2015, 136(5), E359–E386.

 • 5

  Chai, S., To, K. K., Lin, G.: Circumvention of multi-drug resistance of cancer cells by Chinese herbal medicines. Chin. Med., 2010, 5, 26.

 • 6

  Trimble, W. S., Grinstein, S.: Barriers to the free diffusion of proteins and lipids in the plasma membrane. J. Cell Biol., 2015, 208(3), 259–271.

 • 7

  Gottesman, M. M., Ambudkar, S. V., Xia, D.: Structure of a multidrug transporter. Nat. Biotechnol., 2009, 27(6), 546–547.

 • 8

  Ling, V., Thompson, L. H.: Reduced permeability in CHO cells as a mechanism of resistance to colchicine. J. Cell Physiol., 1974, 83(1), 103–116.

 • 9

  Maliepaard, M., van Gastelen, M. A., de Jong, L. A., et al.: Overexpression of the BCRP/MXR/ABCP gene in a topotecan-selected ovarian tumor cell line. Cancer Res., 1999, 59(18), 4559–4563.

 • 10

  Davidson, A. L., Dassa, E., Orelle, C., et al.: Structure, function, and evolution of bacterial ATP-binding cassette systems. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 2008, 72(2), 317–364.

 • 11

  Szendi, Z., Dombi, G., Vincze, I.: Steroids, LIII: New routes to aminosteroids. Monatshefte für Chemie, 1996, 127(11), 1189–1196.

 • 12

  Vincze, I., Hackler, L., Szendi, Z., et al.: Steroids 54. Amino acylamidosteroids. Steroids, 1996, 61(12), 697–702.

 • 13

  Vincze, I., Somlai, Cs., Schneider, Gy., et al.: Steroids, XLV. Neighbouring group participation, XII. Decomposition of (Z)-16-amidomethylene-17β-hydroxysteroids mediated by neighbouring group participation. Liebigs Ann. Chem., 1992, 3, 187–192.

 • 14

  Spengler, G., Takács, D., Horváth, A., et al.: Multidrug resistance reversing activity of newly developed phenothiazines on P-glycoprotein (ABCB1)-related resistance of mouse T-lymphoma cells. Anticancer Res., 2014, 34(4), 1737–1741.

 • 15

  Takács, D., Egyed, O., Drahos, L., et al.: Synthesis and pharmacological investigation of new N-hydroxyalkyl-2-aminophenothiazines exhibiting marked MDR inhibitory effect. Bioorg. Med. Chem., 2013, 21(13), 3760–3779.

 • 16

  Csonka, Á., Hamdoun, S., Spengler, G., et al.: Substituted steroidal compounds containing amino and amido groups reverse multidrug resistance of mouse T-lymphoma and two human prostate cancer cell lines in vitro. Anticancer Res., 2015, 35(4), 2105–2112.

 • 17

  Csonka, Á., Spengler, G., Martins, A., et al.: Effect of thioridazine stereoisomers on the drug accumulation of mouse lymphoma and human prostate cancer cell lines in vitro. In Vivo, 2013, 27(6), 815–820.

 • 18

  Takács, D., Csonka, Á., Horváth, Á., et al.: Reversal of ABCB1-related multidrug resistance of colonic adenocarcinoma cells by phenothiazines. Anticancer Res., 2015, 35(6), 3245–3251.

 • 19

  Spengler, G., Molnar, J., Viveiros, M., et al.: Thioridazine induces apoptosis of multidrug-resistant mouse lymphoma cells transfected with the human ABCB1 and inhibits the expression of P-glycoprotein. Anticancer Res., 2011, 31(12), 4201–4205.