View More View Less
 • 1 Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Ráth György u. 7–9., 1122
 • 2 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 3 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 4 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 5 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 6 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • 7 Országos Onkológiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: A European Society of Breast Cancer Specialists létrehozta az emlőrákellátást végző onkológiai központok és szakorvosok európai minőségbiztosítási feltételrendszerét, hogy egységes minimumstandardok bevezetésével csökkentse az emlőrák mortalitását a kontinensen. Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja, hogy az Országos Onkológiai Intézet Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztályán operált, illetve az intézetben multidiszciplinárisan kezelt emlődaganatok komplex onkológiai ellátását a European Society of Breast Cancer Specialists minőségbiztosítási kívánalmai szerint elemezze és a nagy esetszámú, reprezentatív minta révén a magyar emlőrákos populációról részletes klinikopatológiai adatokat szolgáltasson az onkológiai ellátórendszer számára. Módszer: 2011. június 1. és 2012. május 31. között multidiszciplinárisan kezelt emlődaganatok részletes klinikopatológiai retrospektív adatfeldolgozását végezték a European Society of Breast Cancer Specialists egységes nemzetközi kritériumrendszere szerint. Eredmények: A vizsgált időszakban 906 betegnél történt malignus, illetve jóindulatú emlődaganat miatt műtét. Az EUSOMA kötelező minőségbiztosítási minimumelvárásainak az Országos Onkológiai Intézet eredményei mindenben megfeleltek. Következtetések: Az Országos Onkológiai Intézet emlődiagnosztikával és multidiszciplináris onkológiai kezelésével foglalkozó emlőrák-ellátási szervezeti egysége a European Society of Breast Cancer Specialists által meghatározott minimumesetszámot, személyi és tárgyi feltételeket teljesíti. Orv. Hetil., 2016, 157(42), 1674–1682.

 • 1

  Sant, M., Aareleid, T., Berrino, F., et al.: EUROCARE-3: survival of cancer patients diagnosed 1990–94 – results and commentary. Ann. Oncol. 2003, 14(Suppl. 5), v61–v118.

 • 2

  Berrino, F., De Angelis, R., Sant, M., et al.: Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995–1999: results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncol., 2007, 8(9), 773–783.

 • 3

  Cataliotti, L., Costa, A., Daly, P. A., et al.: Florence statement on breast cancer, 1998: Forging the way ahead for more research on and better care in breast cancer. Eur. J. Cancer, 1999, 35(1), 14–15.

 • 4

  The requirements of a specialist Breast Unit. Eur. J. Cancer, 2000, 36(18), 2288–2293.

 • 5

  Piccart, M., Cataliotti, L., Buchanan, M., et al.: Brussels statement document. Eur. J. Cancer, 2001, 37(11), 1335–1337.

 • 6

  Jassem, J., Buchanan, M., Jänicke, F., et al.: The Hamburg statement: the partnership driving the European agenda on breast cancer. Eur. J. Cancer, 2004, 40(12),1810–1811.

 • 7

  Perry, N., Broeders, M., de Wolf, C., et al.: European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth edition – summary document. Ann. Oncol., 2008, 19(4), 614–622.

 • 8

  Wilson, A. R., Marotti, L., Bianchi, S., et al.: The requirements of a specialist Breast Centre. Eur. J. Cancer, 2013, 49(17), 3579–3587.

 • 9

  Aebi, S., Davidson, T., Gruber, G., et al.: Primary breast cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann. Oncol., 2010, 21(Suppl. 5), v9–v14.

 • 10

  Forrai, G., Szabó, E., Ormándi, K., et al.: Imaging methods in the current diagnosis of and screening for breast cancer. [A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása az emlődaganatok korszerű diagnosztikájában és szűrésében.] Magy. Onkol., 2010, 54(3), 211–216. [Hungarian]

 • 11

  Lázár, G., Besznyák, I., Boross, G., et al.: Current surgical therapy in breast cancer. [Az emlőrák korszerű sebészi kezelése.] Magy. Onkol., 2010, 54(3), 227–234. [Hungarian]

 • 12

  Cserni, G., Francz, M., Járay, B., et al.: Pathologic diagnosis and histopathologic record of breast cancer. [Az emlőrák patológiai diagnosztikája, feldolgozása és kórszövettani leletezése.] Magy. Onkol., 2010, 54(3), 217–226. [Hungarian]

 • 13

  Láng, I., Kahán, Z, Pintér, T., et al.: Pharmaceutical therapy of breast cancer. [Az emlőrák belgyógyászati onkológiai (gyógyszeres) kezelése.] Magy. Onkol., 2010, 54(3), 237–254. [Hungarian]

 • 14

  Polgár, C., Csejtei, A., Gábor, G., et al.: Principles of radiotherapy. [Sugárterápiás irányelvek.] Magy. Onkol., 2010, 54(3), 257–265. [Hungarian]

 • 15

  Cataliotti, L., De Wolf, C., Holland, R., et al.: Guidelines on the standards for the training of specialised health professionals dealing with breast cancer. Eur. J. Cancer, 2007, 43(4), 660–675.