View More View Less
 • 1 Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 3 Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft., Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: A tanulmány a gyakorlati egészségértés innovatív mérésének eredményét mutatja be nemzetközi kontextusban. Célkitűzés: Bemutatni a magyar társadalom egészségértését és nemzetközi összehasonlításban elfoglalt helyét. Módszer: A gyakorlati egészségértést az Átlagos Tápérték Teszttel (Newest Vital Sign test) mértük 2015 májusában és júniusában, az Eurobarometer módszertani standardjai szerint, a 16 éves vagy idősebb lakosság 1008 fővel lekérdezett magyarországi országos reprezentatív mintáján. A minta jól reprezentálja a magyarországi 16 éves vagy idősebb lakosságot nem, életkor, régió, továbbá településméret szerint. Eredmények: Az Átlagos Tápérték Teszt alapján a magyar társadalom tagjai kiemelkedően jó gyakorlati egészségértéssel rendelkeznek. Az eredmény ellentmondásban áll az önbevallással mért gyakorlati egészségértéssel, mivel az kifejezetten alacsony egészségértést mutat. Következtetések: Mivel az önbevalláson alapuló egészségértés alacsony mértékét úgy interpretálhatjuk, hogy a válaszadóknak nincs napi rutinjuk képességeik gyakorlati alkalmazásában, szükség lehet arra, hogy felhívjuk a figyelmüket azon információkra, amelyeket fontos ellenőrizniük élelmiszerek megvásárlásakor, továbbá arra, miként alkalmazzák az ott olvasottakat a gyakorlati döntések meghozatalában. Orv. Hetil., 2016, 157(50), 2002–2006.

 • 1

  HLS-EU Consortium (2012): Comparative report of health literacy in eight EU member states. The European Health Literacy Survey HLS-EU (first revised and extended version, date july 5th, 2013), online publication: http://www.health-literacy.eu

 • 2

  Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., et al.: Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health, 2012, 12, 80.

 • 3

  Pelikan, J. M., Röthlin, F., Ganahl, K., et al.: Measuring comprehensive health literacy in general populations – the HLS-EU instruments. The Second International Conference of Health Literacy and Health Promotion, October 6–8, 2014, Taipei/Taiwan.