View More View Less
 • 1 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest, Herman Ottó út 15., 1022
 • | 2 CI&DETS/Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, Viseu, Portugália
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az élelmi rostok az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás kulcselemei, amelyek rendszeres fogyasztása számos betegség kockázatát csökkentheti. Célkitűzés: Jelen munka célja a magyar fogyasztók élelmi rostokkal kapcsolatos ismeretének, vásárlási döntésben betöltött szerepének feltárása, valamint a jelenleg használt és a fogyasztást előremozdító lehetséges információforrások megismerése volt. Módszer: A kérdőíves megkérdezést 303 magyar felnőtt fogyasztó segítségével végezték. Eredmények: Az élelmi rostok forrásait tekintve a résztvevők bizonytalanok voltak, míg a rostfogyasztás egészségügyi hatásainak ismerete viszonylag alapos volt. Az internet jelentős információs forrásként jelent meg a témában, azonban az eredmények rámutatnak az iskolai oktatás fontosságára is. Az élelmi rostban gazdag élelmiszereket gyakrabban fogyasztók, a nők, valamint a 45 éven felüli résztvevők az élelmi rostokkal kapcsolatosan tudatos attitűdöt mutattak. Következtetések: A hazai fogyasztók kiegyensúlyozott táplálkozásának érdekében az élelmi rostokkal kapcsolatos hiteles és gyakorlati elemeket tartalmazó iránymutatás és oktatás elengedhetetlen, amelynek eredményeképpen a latens ismeret várhatóan a fogyasztók vásárlási döntéseiben tudatosan is meg fog jelenni. Orv. Hetil., 2016, 157(8), 302–309.

 • 1

  Gray, J.: Dietary Fibre. ILSI Europe, Brussels, 2006. http://www.ilsi.org/Europe/Publications/C2006Diet_FibEng.pdf

 • 2

  Kendall, C. W., Esfahani, A., Jenkins, D. J.: The link between dietary fibre and human health. Food Hydrocoll., 2010, 24(1), 42–48.

 • 3

  Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series 916. Geneva, 2003.

 • 4

  Szeitz-Szabó, M., Bíró, L., Bíró, Gy., et al.: Dietary survey in Hungary, 2009. Part I. Macronutrients, alcohol, caffeine, fibre. Acta Alimentaria, 2011, 40(1), 142–152.

 • 5

  Sarkadi Nagy, E., Bakacs, M., Illés É., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. II. Energy and macronutrient intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. II. A magyar lakosság energia- és makrotápanyag-bevitele.] Orv. Hetil., 2012, 153(27), 1057–1067. [Hungarian]

 • 6

  Zajkás, G.: Hungarian National Nutrition Policy. [Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikája.] 2004. http://documents.tips/documents/oeti-magyarorszag-nemzeti-taplalkozaspolitikaja-2004.html [Hungarian]

 • 7

  Antal, E.: Pyramid, rainbow, house. [Piramis, szivárvány, házikó.] Új Diéta, 2001, 1, 17. [Hungarian]

 • 8

  About the 3×3 a day program. [Fogyasszon naponta 3×3 féle zöldséget, gyümölcsöt! A naponta 3×3 programról.] http://www.3x3.hu/ [Hungarian]

 • 9

  Gil, A., Ruiz-Lopez, M. D., Fernandez-Gonzalez, M., et al.: The FINUT healthy lifestyles guide: Beyond the food pyramid. Adv. Nutr., 2014, 5(3), 358S–367S.

 • 10

  Czukor, B., Kardos, Gy., Vásárhelyiné, P. K.: Analysis of red small fruit rapes for foodstuffs. [Piros bogyós gyümölcs törkölyök élelmi alkalmazását célzó vizsgálatok.] Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXVI. Vándorgyűlése, 2011. Balatonőszöd. http://www.mttt.hu/portal/downloads/vandorgyules_2011/Abstract_%20kotet.pdf [Hungarian]

 • 11

  Bustos, M. C., Perez, G. T., León, A. E.: Sensory and nutritional attributes of fiber-enriched pasta. LWT – Food Sci. Technol., 2011, 44(6), 1429–1434.

 • 12

  Kranz, S., Marshall, Y. M., Wihgt, A., et al.: Liking and consumption of high-fiber snacks in preschool-age children. Food Qual. Pref., 2011, 22(5), 486–489.

 • 13

  Torri, L., Piochi, M., Monteleone, E.: Descriptive sensory analysis and consumers’ preference for dietary fibre- and polyphenol-enriched tomato purees obtained using winery by-products. LWT – Food Sci. Technol., 2015, 62(1), 294–300.

 • 14

  Grunert, K. G.: Trends in food choice and nutrition. In: Klopčič, M., Kuipers, A., Hocquette, J. F. (eds.): Consumer attitudes to food quality products. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2013.

 • 15

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. [Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.] Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2011, L304, 18–63. [Hungarian]

 • 16

  Grunert, K. G.: 20 years of EUFIC – Consumer information paradox: the evolution of consumer motivations and behaviors. Food Today, The European Food Information Council Newsletter, 2015. http://www.eufic.org/article/en/artid/20_years_of_eufic_consumer_information_paradox_the_evolution_of_consumer_motivations_and_behaviours/

 • 17

  Thøgersen, J., Jørgensen, A. K., Sandager, S.: Consumer decision making regarding a “green” everyday product. Psychol. Market, 2012, 29(4), 187–197.

 • 18

  Grunert, K. G.: Food quality and safety: consumer perception and demand. Eur. Rev. Agric. Econ., 2005, 32(3), 369–391.

 • 19

  Martinho, C. A., Correia, A. C., Gonçalves, F. M., et al.: Study about the knowledge and attitudes of the Portuguese population about food fibres. Curr. Nutr. Food Sci., 2013, 9(3), 180–188.

 • 20

  Nielsen, A. C.: Functional Food and Organics. A global ACNielsen online survey on consumer behaviour and attitudes. November, 2005. http://foodsecurecanada.org/sites/default/files/2005_functional_organics_global_online_survey.pdf

 • 21

  Urala, N., Lähteenmäki, L.: Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods. Food Qual. Prefer., 2004, 15(7–8), 793–803.

 • 22

  Guiné, R. P., Martinho, C. A., Barroca, M. J., et al.: Knowledge and attitudes regarding dietary fibres: a consumer survey in Portugese population. Journal of Basic and Applied Research International, 2014, 1(1), 1–12.

 • 23

  Eurostat: Database. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

 • 24

  Commission Directive 2008/100/EC of 28 October 2008 amending Council Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foodstuffs as regards recommended daily allowances, energy conversion factors and definitions. [A Bizottság 2008/100/EK Irányelve az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK tanácsi irányelvnek az ajánlott napi bevitelek, az energiaátváltási együtthatók és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról.] Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2008, L285, 9. [Hungarian]

 • 25

  Szűcs, V., Fülöp, Á., Juhász, Á.: Analysis of age differences in the risk perception of food additives: Results of focus group interviews. Acta Univ. Sapient. Aliment., 2014, 7, 96–108.

 • 26

  Szűcs, V., Szabó, E., Bánáti, D.: Exploration of healthy nutrition attitudes using a questionnaire survey. [Az egészséges táplálkozással kapcsolatos attitűdök feltárása kérdőíves megkérdezés alapján.] Orv. Hetil., 2015, 156(16), 636–643. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 3 4
Feb 2021 33 1 1
Mar 2021 6 4 8
Apr 2021 14 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0