View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs, Mária u. 5–7., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A magyar egészségügyi szférában munkát vállaló szakdolgozók körében növekvő tendenciát mutat a külföldi munkavállalás. Célkitűzés: A szerzők célja a magyar gyógytornászok migrációs és pályaelhagyási magatartásának, illetve a hátterében lévő főbb kiváltó tényezők bemutatása. Módszer: 2014. áprilistól augusztusig országos felmérést végeztek a Magyarországon munkát vállaló gyógytornászok körében. Összesen 215 fő vett részt a felmérésben. Eredmények: Az eredmények szerint az életkor (p<0,05), illetve a munkahelyen tapasztalható anyagi megbecsülés mértéke (p<0,01) számottevő hatást gyakorol a migrációs gondolatok megjelenésére. Azon gyógytornászok, akik nem érzik anyagilag megbecsültnek magukat, több mint 55-szörös eséllyel vállalhatnak munkát az országhatáron kívül (OR = 55,28, CI [95%] = 18,85–162,12). Ennek hátterében lévő leggyakoribb okok az anyagi és erkölcsi megbecsüléssel kapcsolatos elégedetlenség (p<0,01) mindkét esetben). Következtetések: Annak érdekében, hogy megelőzzük a szakképzett gyógytornászok külföldi munkavállalását, illetve pályaelhagyását, szükséges növelni az anyagi és erkölcsi megbecsülés mértékét a magyar egészségügyi ellátórendszerben. Orv. Hetil., 2016, 157(9), 342–349.

 • 1

  Cooper, R. A., Aiken, L. H.: Health services delivery: reframing policies for global migration of nurses and physicians – a US perspective. Policy Polit. Nurs. Pract., 2006, 7(3 Suppl.), 66S–70S.

 • 2

  Likupe, G.: Experiences of Afriacan nurses in the UK National Health Services: a literature review. J. Clin. Nurs., 2006, 15(10), 1213–1220.

 • 3

  Boncz, I., Nagy, J.: 10 years of experince with the Hungarian DRG/HBCs system from purchaser’s point of view. [A Homogén Betegségcsoportok (HBCS) rendszerének 10 éves tapasztalatai finanszírozói oldalról.] Egészségügyi Menedzsment, 2003, 5(2), 21–27. [Hungarian]

 • 4

  Boncz, I., Dózsa, C., Kaló, Z., et al.: Development of health economics in Hungary between 1990–2006. Eur. J. Health Econ., 2006, 7(Suppl. 1), 4–6.

 • 5

  Girasek, E., Molnár, R., Eke, E., et al.: The medical career choice motivations – Results from a Hungarian study. Cent. Eur. J. Med., 2011, 6(4), 502–509.

 • 6

  Gulácsi, L., Brodszky, V., Péntek, M., et al.: History of health technology assessment in Hungary. Int. J. Technol. Assess. Health Care, 2009, 25(Suppl. 1), 120–126.

 • 7

  Girasek, E., Eke, E., Szócska, M.: Analyis of a survey on young doctors’ willingness to work in rural Hungary. Hum. Resour. Health, 2010, 8, 13.

 • 8

  Kriszbacher, I., Oláh, A., Bódis, J., et al.: Health sciences research in Hungary. CMAJ, 2007, 176(6), 809–812.

 • 9

  Salavecz, Gy., Neculai, K., Rózsa, S., et al.: Reliability and validity of the Hungarian version of the Effort – Reward Imbalance Questionnaire. [Az Erőfeszítés–Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7(3), 231–246. [Hungarian]

 • 10

  Garava-Gubins, I., Scott, S.: Effects of various methodologic strategies. Survey response rates among Canadian physicians and physicians-in-training. Can. Fam. Physician, 2008, 54(10), 1424–1430.

 • 11

  Gelsema, T. I., Van der Doef, M., Maes, S., et al.: A longitudinal study of job stress in the nursing profession: causes and consequences. J. Nurs. Manag., 2006, 14(4), 289–299.

 • 12

  Hegney, D., Plank, A., Parker, V.: Extrinsic and intrinsic work values: their impact on job satisfaction in nursing. J. Nurs. Manag., 2006, 14(4), 271–281.

 • 13

  Li, J., Zhang, M., Loerbroks, A., et al.: Work stress and the risk of recurrent coronary heart disease events: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2015, 28(1), 8–19.

 • 14

  Silva-Junior, J. S., Fischer, F. M.: Long-term sickness absence due to mental disorders is associated with individual features and psychosocial work conditions. PloS ONE, 2014, 9(12), e115885.

 • 15

  Dercyke, H., Vlerick, P., Burnay, N., et al.: Impact of the effort reward imbalance model on intent to leave among Belgian health care workers: a prospective study. J. Occup. Org. Psychol., 2010, 83(4), 879–893.

 • 16

  Hasselhorn, H. M., Tackenberg, P., Peter, R.: Effort-reward imbalance among nurses in stable countries and in countries in transition. Int. J. Occup. Environ. Health, 2004, 10(4), 401–408 .

 • 17

  Lavoie-Tremblay, M., O’Brien-Pallas, L., Gélinas, C., et al.: Addressing the turnover issue among new nurses from a generational viewpoint. J. Nurs. Manag., 2008, 16(6), 724–733.

 • 18

  Sebestyén, A., Boncz, I., Sándor, J., et al.: Response to an article in the June 2006 issue of Medical Care. Med. Care, 2006, 44(12), 1148.

 • 19

  Ujvarine, A. S., Zrinyi, M., Toth, H., et al.: Intent to stay in nursing: internal and external migration in Hungary. J. Clin. Nurs., 2011, 20(5–6), 882–891.

 • 20

  Buchan, J.: International recruitment of nurses: policy and practice in the United Kingdom. Health Serv. Res., 2007, 42(3 Pt 2), 1321–1335.

 • 21

  Fochsen, G., Sjögren, K., Josephson, M., et al.: Factors contributing to the decision to leave nursing care: a study among Swedish nursing personnel. J. Nurs. Manag., 2005, 13(4), 338–344.

 • 22

  Betlehem, J., Olah, A.: Letter to the editor: Refers to: Xtreme nursing and the nursing shortage. Nurs. Outlook, 2007, 55(4), 165.

 • 23

  Betlehem, J., Boncz, I., Kriszbacher, I., et al.: The export of nurses from Europe to the United States. Am. J. Public Health, 2007, 97(12), 2119.

 • 24

  Josephson, M., Lindberg, P., Voss, M., et al.: The same factors influence job turnover and long spells of sick leave – a 3-year follow-up of Swedish nurses. Eur. J. Public Health, 2008, 18(4), 380–385.

 • 25

  Sidebotham, M., Ahern, K.: Factors influencing midwifery migration from the United Kingdom to Australia. Int. Nurs. Rev., 2011, 58(4), 498–504.

 • 26

  Zander, B., Dobler, L., Busse, R.: The introduction of DRG funding and hospital nurses changing perceptions of their practice environment, quality of care and satisfaction: comparison of cross-sectional surveys over a 10-year period. Int. J. Nurs. Stud., 2012, 50(2), 219–229.

 • 27

  Duverne, A., Carnet, D., d’Athis, P., et al.: French doctors working in Great Britain: a study of their characteristics and motivations for migration. Rev. Epidemiol. Sante Publique, 2008, 56(5), 360–373.

 • 28

  Endrei, D., Zemplényi, A., Molics, B., et al.: The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy, 2014, 115(2–3), 152–156.

 • 29

  Boncz, I., Kaló, Z., Mohamed Ibrahim, M.I.B., et al.: Further steps in the development of pharmacoeconomics, outcomes research, and health technology assessment in Central and Eastern Europe, Western Asia, and Africa. Value Health Regional, 2013, 2(2), 169–170.

 • 30

  Endrei, D., Molics, B., Ágoston, I.: Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health, 2014, 17(4), 487–489.

 • 31

  Boncz, I., Sebestyen, A.: Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet, 2006, 368(9539), 917–918.

 • 32

  Boncz, I., Nagy, J., Sebestyén, A., et al.: Financing of health care services in Hungary. Eur. J. Health Econ., 2004, 5(3), 252–258.

 • 33

  Boncz, I., Evetovits, T., Dózsa, Cs., et al.: The Hungarian Care Managing Organization pilot program. Value Health Regional, 2015, 7, 27–33.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 72 70 3
Full Text Views 49 21 0
PDF Downloads 20 14 0