View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Mária u. 5–7., 7621
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Hazánkban az arc-, állcsont-szájsebészeti osztályok száma és szerkezete az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson mentek keresztül. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a maxillofacialis aktív fekvőbetegosztályok aktuális teljesítménymutatóinak a bemutatása, valamint e mutatók alapján az ellátóhelyek összehasonlítása. Adatok és módszer: Elemzésünkhöz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által leszerződött, illetve finanszírozott ágyak számát vettük alapul. Az összevetéshez használt teljesítményadatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából származnak. A vizsgálatban a következő indikátorokat értékeltük: az ágyszámok megoszlása intézeti típus szerint, a finanszírozási esetek száma, a súlyszám összege, a case-mix index, az elszámolt ápolási napok száma, az ágykihasználtság, valamint az átlagos ápolási idő. Eredmények: A vizsgált időszakban az aktív ágyak 40%-a (65) volt egyetemi klinikán. Ehhez hasonló megoszlást mutat a finanszírozási esetek száma is. Az egyetemi klinikákon magasabb a súlyszámösszeg, és a case-mix index értéke is. A arc-, állcsont-szájsebészeti osztályok ágykihasználtsága (45,75%) elmarad az országos átlagtól. Következtetés: A vizsgált időszakban az indikátorok az egyes intézményeknél jelentős eltéréseket mutattak. Orv. Hetil., 2017, 158(12), 447–453.

 • 1

  Kóbor, A.: Commemorating the foundation of the dental clinics. I. The foundation of the Stomatology Clinic (Budapest, Hungary). [Az egyetemi fogászati klinikák alapításának évfordulóira. I. A Stomatológiai Klinika megalapítása.] Fogorv. Sz., 2009, 102(6), 235–241. [Hungarian]

 • 2

  Statute of the Minister of Health of healthcare providers and registration of business licenses, as well as the list of health professional. [2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről.] Available from: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400002.eum [Hungarian]

 • 3

  Suri, Cs.: Changing in the organization of oral surgery and dental care according to the NATO’s principles. PhD thesis. [A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében. PhD-értekezés.] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, Hadtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 4

  Boncz, I., Nagy, J., Sebestyén, A., et al.: Financing of health care services in Hungary. Eur. J. Health Econ., 2004, 5(3), 252–258.

 • 5

  Endrei, D., Molics, B., Ágoston, I.: Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real word experiences from Hungary. Value Health, 2014, 17(4), 487–489.

 • 6

  Boncz, I., Evetovits, T., Dózsa, Cs., et al.: The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Regional, 2015, 7C, 27–33.

 • 7

  Greenberg, D., Ibrahim, M. I., Boncz, I.: What are the challenges in conducting cost-of-illness studies? Value Health Regional, 2014, 4, 115–116.

 • 8

  Khansa, I., Khansa, L., Pearson, G. D.: Surgeon reimbursements in maxillofacial trauma surgery: effect of the affordable care act in Ohio. Plast. Reconstr. Surg., 2016, 137(2), 613–618.

 • 9

  Gigliotti, J., Makhoul, N.: Demographics, training satisfaction, and career plans of Canadian oral and maxillofacial surgery residents. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2015, 44(12), 1574–1580.

 • 10

  Wisaijohn, T., Pimkhaokham, A., Lapying, P., et al.: New casemix classification as an alternative method for budget allocation in Thai oral healthcare service: a pilot study. Int. J. Dent., 2010, 2010, ID 231398. doi:10.1155/2010/231398

 • 11

  Zweifel, D. F., Simon, C., Hoarau, R., et al.: Are virtual planning and guided surgery for head and neck reconstruction economically viable? J. Oral Maxillofac. Surg., 2015, 73(1), 170–175.

 • 12

  Tighe, D., Sassoon, I., Kwok, A., et al.: Is benchmarking possible in audit of early outcomes after operations for head and neck cancer? Br. J. Oral Maxillofac. Surg., 2014, 52(10), 913–921.

 • 13

  Naran, S., Hudovsky, A., Antscherl, J., et al.: Audit of accuracy of clinical coding in oral surgery. Br. J. Oral Maxillofac. Surg., 2014, 52(8), 735–739.

 • 14

  Baujat, B., Altabaa, K., Meyers, M., et al.: Medicoeconomic study of microsurgical head and neck reconstructions. Eur. Ann. Otorhinolaryngol. Head Neck Dis., 2011, 128(3), 121–126.

 • 15

  Dann, J. J.: Outpatient oral and maxillofacial surgery: transition to a surgicenter setting and outcome of the first 200 cases. J. Oral Maxillofac. Surg., 1998, 56(5), 572–577.

 • 16

  Hu, M. L., Perrott, D. H., Rinaldi, R. C., et al.: Outcomes research: a mandate for oral and maxillofacial surgery (Part I). J. Oral Maxillofac. Surg., 2000, 58(1), 91–95.

 • 17

  Erdmann, D., Price, K., Reed, S., et al.: A financial analysis of operative facial fracture management. Plast. Reconstr. Surg., 2008, 121(4), 1323–1327.

 • 18

  Moses, H., Powers, D., Keeler, J., et al.: Opportunity cost of surgical management of craniomaxillofacial trauma. Craniomaxillofac. Trauma Reconstr., 2016, 9(1), 76–81.

 • 19

  Yuvaraj, V.: Maxillofacial infections of odontogenic origin: epidemiological, microbiological and therapeutic factors in an Indian population. Indian J. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2016, 68(4), 396–399.

 • 20

  Stamate, M., Chiriac, N. D.: Retrospective analysis of use and distribution of resources in otolaryngology wards in Romanian hospitals between 2003 and 2008 to improve provision and financial performance of healthcare services. Croat. Med. J., 2010, 51(3), 259–266.

 • 21

  Boncz, I., Sebestyén, A.: Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet, 2006, 368(9539), 917–918.

 • 22

  Boncz, I., Vajda, R., Agoston, I., et al.: Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur. J. Health Econ., 2014, 15(Suppl 1), S137– S141.

 • 23

  Boncz, I, Sebestyén, A.: Health-economics and health insurance aspects of Mendelian randomization. Am. J. Clin. Nutr., 2016, 104(6), 1720.

 • 24

  Cs. Horváth, Z., Sebestyén, A., Österle, A., et al.: Economic burden of long-term care of rheumatoid arthritis patients in Hungary. Eur. J. Health Econ., 2014, 15(Suppl. 1), S131–S35.

 • 25

  Endrei, D., Zemplényi, A., Molics, B., et al.: The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy, 2014, 115(2–3), 152–156.

 • 26

  Gresz, M.: Novel indicator for the assessment of hospital bed occupancy. [Az ágykihasználtság jellemzésének új lehetősége.] Orv. Hetil., 2011, 152(20), 797–801. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 76 75 3
Full Text Views 20 6 0
PDF Downloads 11 3 0