View More View Less
 • 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest, Albert Flórián út 3/A, 1097
 • | 2 Magyar Sportorvos Társaság, Budapest
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A vizsgálat célja a magyar felnőtt lakosság táplálkozási szokásainak, tápanyagbevitelének és ezek időbeli változásainak monitorozása. Módszer: A táplálkozási adatfelvétel háromnapos táplálkozási naplóval történt. A minta a 18 éves és a 18 évesnél idősebb lakosságot reprezentálja nem és életkor szerint. Eredmények: A magyar lakosság táplálkozásában kimutatható a túlzott zsírbevitel (38 E% férfiak, 37 E% nők), ezzel szemben a szénhidrátok energiaaránya túl kevés (45 E% férfiak, 47 E% nők), míg a fehérjebevitel megfelelő. Következtetés: Kedvezőtlen változás a 2009-es táplálkozási vizsgálathoz képest a nők zsír és telített zsírsavak energiaarányának növekedése, és mindkét nem esetén a zöldség-, gyümölcsfogyasztás csökkenése, amely utóbbi magyarázza a rostbevitel csökkenését. A hozzáadott cukor energiaaránya a 2009-es vizsgálathoz képest mindkét nem minden korosztályában növekedést mutat. Így a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelésére, a hozzáadott cukor és telített zsírsavak energiaarányának csökkentésére fókuszáló beavatkozások szükségesek a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. Orv. Hetil., 2017, 158(15), 587–597.

 • 1

  Martos, É., Kovács, V. A., Bakacs, M., et al.: Hungarian diet and nutritional status survey – The OTAP2009 study. I. Nutritional status of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. I. A magyar lakosság tápláltsági állapota.] Orv. Hetil., 2012, 153(26), 1023–1030. [Hungarian]

 • 2

  Erdei, G., Kovács, V. A., Bakacs, M., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2014 study. I. Nutritional status of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2014. I. A magyar lakosság tápláltsági állapota.] Orv. Hetil., 2017, 158(14), 533–540.

 • 3

  Szeitz-Szabó, M., Bíró, L., Bíró, Gy., et al.: Dietary survey in Hungary, 2009. Part I. Macronutrients, alcohol, caffeine, fibre. Acta Alimentaria, 2011, 40(1), 142–152.

 • 4

  Health Report 2015. Data on reducing health loss in Hungary. National Institute for Health Development, National Center of Epidemiology, National Institute of Pharmacy and Nutrition, Central Statistical Office. [Egészségjelentés 2015. Információk a hazai egészségveszteségek csökkentéséhez. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, az Országos Epidemiológiai Központ, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Főigazgatósága és a Központi Statisztikai Hivatal összeállítása.] Available from: http://docplayer.hu/12769735-Egeszsegjelentes-2015.html [Hungarian]

 • 5

  Rurik, I., Ungvári, T., Szidor, J., et al.: Obese Hungary. Trend and prevalence of overweight and obesity in Hungary, 2015. [Elhízó Magyarország. A túlsúly és az elhízás trendje és prevalenciája Magyarországon, 2015.] Orv. Hetil., 2016, 157(31), 1248–1255. [Hungarian]

 • 6

  Global burden of disease (GBD), Hungary. Available from: http://www.healthdata.org/hungary

 • 7

  Eurostat Database, 2013. Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00116

 • 8

  Rodler, I., Bíró, L., Greiner, E., et al.: Dietary survey in Hungary, 2003–2004. [Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003–2004.] Orv. Hetil., 2005, 146(34), 1781–1789. [Hungarian]

 • 9

  Bíró, Gy., Antal, M., Zajkás, G.: Nutrition survey of the Hungarian population in a randomized trial between 1992–1994. Eur. J. Clin. Nutr., 1996, 50(4), 201–208.

 • 10

  Bíró, Gy.: First Hungarian representative nutrition survey (1985–1988) results. Volumes I and II. [Az első magyarországi reprezentatív táplálkozási. Vizsgálat (1985–1988) eredményei. I. és II. kötet.] Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest, 1992, 1993. [Hungarian]

 • 11

  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy. EFSA Journal, 2013, 11(1), 3005.

 • 12

  Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. The National Academies Press, Washington (DC), 2002, 185. Nutrient Recommendations: Dietary Reference Intakes (DRI). Available from: https://ods.od.nih.gov/Health_Information/Dietary_Reference_Intakes.aspx

 • 13

  Sarkadi Nagy, E., Bakacs, M., Illés, É., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. II. Energy and macronutrient intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. II. A magyar lakosság energia- és makrotápanyag-bevitele.] Orv. Hetil., 2012, 153(27), 1057–1067. [Hungarian]

 • 14

  Goldberg, G. R., Black, A. E., Jebb, S. A., et al.: Critical evaluation of energy intake data using fundamental principles of energy physiology: 1. Derivation of cut-off limits to identify under-recording. Eur. J. Clin. Nutr., 1991, 45(12), 569–581.

 • 15

  European Food Safety Authority: General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey. EFSA Journal, 2009, 7(12), 1435.

 • 16

  Antal, M.: Nutrient requirements. In: Rodler, I. (ed.). New food composition table. [Tápanyagszükséglet. In: Rodler, I. (szerk.) Új tápanyagtáblázat.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • 17

  Dietary Guidelines for Americans 2015–2020. Eighth edition. 2015, USDA. Available from: https://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/

 • 18

  Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Techn. Rep. Ser. 916. Geneva, 2003.

 • 19

  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal, 2012, 10(2), 2557.

 • 20

  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal, 2010, 8(3), 1461.

 • 21

  Nutrition Evidence Library. Available from: http://www.nel.gov/topic.cfm?cat=3296

 • 22

  Wang, D. D., Li, Y., Chiuve, S. E., et al.: Association of specific dietary fats with total and cause-specific mortality. JAMA Intern. Med., 2016, 176(8), 1134–1145.

 • 23

  Diet of community-dwelling older adults, 2013. Dutch National Food Consumption Survey Older Adults 2010–2012. Available from: http://www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inline&objectid=rivmp:219800&versionid=&subobjectname=

 • 24

  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre. EFSA Journal, 2010, 8(3), 1462.

 • 25

  Wei, H., Gao, Z., Liang, R., et al.: Whole-grain consumption and the risk of all-cause, CVD and cancer mortality: a meta-analysis of prospective cohort studies – CORRIGENDUM. Br. J. Nutr., 2016, 116(5), 952.

 • 26

  World Cancer Research Fund International: Curbing global sugar consumption. Effective food policy actions to help promote healthy diets and tackle obesity, 2015. Available from: http://www.wcrf.org/sites/default/files/Curbing-Global-Sugar-Consumption.pdf

 • 27

  EU framework for national initiatives on selected nutrients. http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/added_sugars_en.pdf [accessed: January 30, 2017].

 • 28

  Martos, É., Zentai, A., Lugasi, A., et al.: Nutritional priorities of public health. [Táplálkozási prioritások népegészségügyi jelentősége.] Népegészségügy, 2013, 91(2), 101–111. [Hungarian]

 • 29

  Council of the EU: Council conclusions on food product improvement. Press office – General Secretariat of the Council, Brussels. Press Release, 347/16. 17/06/2016. Available from: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642807_en.pdf [accessed: January 30, 2017].

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 330 328 19
Full Text Views 89 37 1
PDF Downloads 108 56 2