View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Boldogasszony sgt. 21/6, 6725
 • 2 Magyar Tudományos Akadémia–Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest
 • 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés: Az egészségügyi dolgozók egymás közti kommunikációja, konfliktuskezelése, a megfelelő együttműködés kiemelkedően fontos a betegellátás sikerességében. Célkitűzés: A bemutatott kutatás egy nemzetközi összehasonlító felmérés része. A vizsgálat célja, hogy feltérképezze az egészségügyi dolgozók körében felmerülő konfliktusokat. Módszer: A magyar felmérésben 73 egészségügyi dolgozóval vettünk fel félig strukturált interjúkat a nemzetközi interjúprotokoll szerint, amely során munkahelyi konfliktushelyzetek elmesélésére kértük a résztvevőket. 30 interjút (15 orvos és 15 nővér) Atlas.ti 7 kvalitatív szoftverelemző programmal elemeztünk. A konfliktustörténeteket négy fő kategória mentén vizsgáltuk, ezek a következők: a konfliktusok forrásai, típusai, hatásai és a használt konfliktuskezelési stratégiák. Eredmények: Az interjúkból megismerhető az egészségügyben részt vevők munkahelyi konfliktusokkal kapcsolatos személyes tapasztalata. Kiemelendő a hierarchia és az implicit munkaszervezés jelentős befolyása, főleg az orvosok körében. Az elkerülő konfliktuskezelés miatt a konfliktusok egy része megoldatlan marad, ami negatív hatással jár az egyénre és a csoportra nézve is. Következtetések: Eredményeink segítségével a későbbiekben kialakítható egy egészségügyre specifikus konfliktuskezelési intervenció. Orv. Hetil., 2017, 158(16), 625–632.

 • 1

  Rahim, M. A., Bonoma, T. V.: Managing organizational conflict: A model for diagnosis and intervention. Psychol. Rep., 1979, 44, 1323–1344.

 • 2

  Leever, A. M., Hulst, M. V., Berendsen, A. J., et al.: Conflicts and conflict management in the collaboration between nurses and physicians – A qualitative study. J. Interprof. Care, 2010, 24(6), 612–624.

 • 3

  Kreitner, R., Kinicki, A.: Organizational behaviour (9th ed.). McGraw-Hill, New York, 2010.

 • 4

  Patton, C. M.: Conflict in health care: A literature review. Internet J. Healthcare Admin., 2014, 9(1), 1–11.

 • 5

  Almost, J., Wolff, A. C., Stewart-Pyne, A., et al.: Managing and mitigating conflict in healthcare teams: an integrative review. J. Adv. Nurs., 2015, 72(7), 1490–1505.

 • 6

  Paradis, E., Whitehead, C. R.: Louder than words: power and conflict in interprofessional education articles, 1954–2013. Med. Educ., 2015, 49(4), 399–407.

 • 7

  Kim, S., Buttrick, E., Bohannon, I., et al.: Conflict narratives from the health care frontline: A conceptual model. Conflict Resolution Quarterly, 2016, 33(3), 255–277.

 • 8

  Jehn, K. A., Mannix, E. A.: The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance. Acad. Manage. J., 2001, 44(2), 238–251.

 • 9

  Le, J. K., Jarzabkowski, P. A.: The role of task and process conflict in strategizing. Br. J. Manag., 2014, 26(3), 439–462.

 • 10

  O’Neill, T. A., Allen, N. J., Hastings, S. E.: Examining the “pros” and “cons” of team conflict: A team-level meta-analysis of task, relationship and process conflict. J. Hum. Performance, 2013, 26(3), 236–260.

 • 11

  Rahim, M. A.: A measure of styles of handling interpersonal conflict. Acad. Manage. J., 1983, 26(2), 368–376.

 • 12

  Leever, A. M., Hulst, M. V. D., Berendsen, A. J., et al.: Conflicts and conflict management in the collaboration between nurses and physicians – a qualitative study. J. Interprof. Care, 2010, 24(6), 612–624.

 • 13

  Losa Iglesias, M. E., Becerro de Bengoa, Vallejo R.: Conflict resolution styles in the nursing profession. Contemp. Nurse, 2012, 43(1), 73–80.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 33 18 15
Dec 2020 27 2 1
Jan 2021 42 4 5
Feb 2021 44 0 0
Mar 2021 82 10 10
Apr 2021 40 6 5
May 2021 0 0 0