View More View Less
 • 1 Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest, Pf. 1216, 1276
Restricted access

Absztrakt:

Traumatikus élmények nemcsak kedvezőtlen következményekkel járhatnak, hanem a traumában érintett személyek fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. Ebben a tanulmányban hat traumatípust vizsgáltam meg különböző festmények és az élettörténet elemzése révén: érzelmi depriváció/elhanyagolás, halálközeli élmény, erőszak áldozatává válás, háború, baleset/betegség és érzelmi frusztráció. A képzőművészeti alkotások felhívhatják a figyelmet alkotójuk traumatikus élményeire gyakran ismétlődő motívumokkal és ábrázolástechnikával (Nap, anyakép, az elveszített személyre utaló tárgyak, erőszakos vagy az erőszakot jelképező motívumok, felduzzadt énkép művészi megnyilvánulásai, szürreális víziók, fanyar irónia, a szeretett személy más tárgyakkal való helyettesítése), illetve hirtelen stílus- és témaváltás, amely az emberi szenvedés iránt megmutatkozó fokozott érdeklődést fejezheti ki (Lovis Corinth). Az önábrázolás hangsúlyos jellege az alkotó fokozott önvizsgálatára, esetleg betegsége, lelkiállapota folyamatos monitorozására utalhat (Frida Kahlo, Otto Dix, Lovis Corinth, Edvard Munch). A művészi tevékenység egyes esetekben hozzájárulhat a trauma feldolgozásához (Hans Bellmer, Oskar Kokoschka, Max Ernst, René Magritte), más esetben nem képes meggátolni a trauma pszichológiai/pszichiátriai következményeinek kialakulását (Artemisia Gentileschi, Edvard Munch, Gulácsy Lajos). Orv Hetil. 2017; 158(17): 668–677.

 • 1

  Wethington, H. R., Hahn, R. A., Fuqua-Whitley, D. S., et al.: The effectiveness of interventions to reduce psychological harm from traumatic events among children and adolescents. Am. J. Prev. Med., 2008, 35, 287–313.

 • 2

  Ferenczi, S.: Trauma in psychoanalysis. [A trauma a pszichoanalízisben.] Gyógyászat, 1934, 71, 20. [Hungarian]

 • 3

  Csuhai, Cs. K.: Trauma and repetition. Psychoanalytic aspects of posttraumatic stress disorder. [Trauma és ismétlés. A poszttraumás stresszbetegség pszichoanalitikus szemmel.] Pszichoterápia, 2003, 12(1), 17–28. [Hungarian]

 • 4

  Hatvani, A.: Psychology of trauma in the psychoanalysis. [A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében.] Available from: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hatvani-andrea-a-trauma-lelektana-a-korai-pszichoanalizis-tukreben_56a727c41e0db.pdf [Hungarian]

 • 5

  Forgeard, M. J.: Perceiving benefits after adversity: The relationship between self-reported posttraumatic growth and creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2013, 7(3), 245–264.

 • 6

  Kaufman, J. C.: The Sylvia Plath effect: Mental illness in eminent creative writers. The Journal of Creative Behavior, 2001, 35(1), 37–50.

 • 7

  Aldwin, C. M., Sutton, K. J.: A developmental perspective on posttraumatic growth. In: Tedeschi, R. G, Park, C. L, Calhoun, L. G. (eds.): Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis. Erlbaum, Mahwah, NJ, 1998, pp. 43–64.

 • 8

  Joseph, S.: Growth following adversity: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress. Psychological Topics, 2009, 18(2), 335–344.

 • 9

  Simonton, D. K.: Greatness: Who makes history and why. Guilford Press, New York, NY, 1994.

 • 10

  Gerevich, J.: Productive desires – Artist and Muses. [Teremtő vágyak – Művészek és múzsák.] Noran Libro Kiadó, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 11

  Gerhardt, S.: The necessary love – The effect of affects on the development of infant’s brain. [A szükséges szeretet – Az affektusok hatása a kisgyermek agyfejlődésére.] Oriold és Társa Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 12

  Miltényi, T.: Preface on second edition of Ferenc Lehel: Csontváry. [Előszó Lehel Ferenc: Csontváry című könyvének második kiadása elé.] Szellemkép könyvek 2., Budapest, 1998, 5–33. [Hungarian]

 • 13

  Gerevich, J.: Girl in the cupboard. [Lány a szekrényben.] Osiris Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • 14

  Kim, S. H., Vincent, L. C., Goncalo, J. A.: Outside advantage: Can social rejection fuel creative thought? [Publication date 2012. Electronic version.] Available from Cornell University, ILR School site: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/613/

 • 15

  Sengendo, J., Nambi, J.: The psychological effect of orphanhood: a study of orphans in Rakai district. Health Transition Review, 1997, 7(Suppl.), 105–124.

 • 16

  Csikszentmihalyi, M.: Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. HarperCollins, New York, NY, 1996.

 • 17

  Barker, J.: The Brontës. Phoenix House, London, UK, 1995.

 • 18

  Gerevich, J.: Pistol shot in the night, or the ”death” of Marat. [Pisztolylövés az éjszakában, avagy Marat halála.] Lege Artis Medicinae, 2015, 25(8–9), 398–399. [Hungarian]

 • 19

  Túry, F.: Painting and eternity: The time in the art of Magritte. [Festészet és örökkévalóság: Az idő Magritte művészetében.] Lege Artis Medicinae, 2010, 20(5), 346–348.

 • 20

  Mezei, O.: Documents from the life of Csontváry, I–II. [Csontváry-dokumentumok I–II.] Új Művészet Kiadó, Budapest, 1995. [Hungarian]

 • 21

  Crawley, K., van Rijswijk, H.: Justice in the gutter: Representing everyday trauma in the graphic novels of Art Spiegelman. Law Text Culture, 2012, 16, 93–118.

 • 22

  Basoglu, M., Jaranson, J. M., Mollica, R., Kastrup, M.: Torture and mental health: a research overview. In: Gerrity, E., Keane, T. M., Tuma, F. (eds.): The mental health consequences of torture. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2001, 35–62.

 • 23

  Kroó, A.: The trauma of torture and the posttraumatic identity. [A kínzás traumája és a poszttraumás identitás.] Imágó, Budapest, 2013, 3[24](3–4), 133–144. [Hungarian]

 • 24

  Gerevich J.: Revenge with brush and canvas. The trials of a talented woman painter. [Bosszú ecsettel és vászonnal – Egy tehetséges nőfestő kálváriája.] Lege Artis Medicinae, 2015, 25(6–7), 304–306. [Hungarian]

 • 25

  Pertorini, R.: Pathography of Csontváry. [Csontváry patográfiája.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. [Hungarian]

 • 26

  Bassie, A.: Expressionism. [Expresszionizmus.] Ventus Libro Kiadó, Budapest, 2006, 141–152. [Hungarian]

 • 27

  Lucie-Smith, E.: Lives of the great twentieth century artists. [XX. századi művészek élete.] Glória Kiadó, Budapest, 2000.

 • 28

  Gerevich, J.: Volcanic eruptions in Bohemia, or revels of a modest artist. [Vulkánkitörések Bohémiában, avagy egy szemérmes festő tobzódásai.] Lege Artis Medicinae, 2016, 26(3) 144–147. [Hungarian]

 • 29

  Bäzner, H. Hennerici, M. G.: Lovis Corinth: Integrating hemineglect and spatial distortions. In: Bogousslavsky, J., Hennerici, M. G. (eds.): Neurological disorders in famous artists – Part 2. Karger, Basel, 2007, 30–43.

 • 30

  Blanke, O.: I and me: Self-portraiture in brain damage. In: Bogousslavsky, J., Hennerici, M. G. (eds.): Neurological disorders in famous artists – Part 2. Karger, Basel, 2007, 14–29.

 • 31

  Gerevich, J.: The silent woman. Story of the Alma doll. [A csöndes asszony, avagy Alma baba története.] Lege Artis Medicinae, 2014, 24(7), 376–379. [Hungarian]

 • 32

  Gerevich, J.: The grip of erotic doll torsos, or the devil of fear. [Erotikus bábutorzók szorítása, avagy a képzelet ördöge.] Lege Artis Medicinae, 2016, 26(4), 226–229. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 36 0 0
Feb 2021 15 0 0
Mar 2021 51 0 0
Apr 2021 25 0 0
May 2021 29 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0