View More View Less
 • 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza
 • | 2 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4032
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A gyermekkori szexuális erőszak prevalenciája világszerte 12–13%. A gyermekek elleni szexuális erőszak orvosi megközelítésének széles körű elterjedése alapvető egészségügyi és társadalmi követelmény. Jelen dolgozatunkban a fiatalkorú lányok szexuális bántalmazásának orvosi felismerésével foglalkozunk. Módszer:Szelektív irodalomgyűjtést végeztünk a rendelkezésre álló fontosabb adatbázisokban és a hazai irodalomban. Eredmények: A bántalmazott leányok többségénél nincs látható, diagnosztizálható sérülés. A közhiedelemmel ellentétben a szexuális bűncselekmények nagyobb része többszörös, krónikus előfordulású, az elkövető családon belüli. A gyermekek elleni bántalmazással kapcsolatba kerülő egészségügyi dolgozók feladata nehéz és sokrétű. A bántalmazás felismerése nem könnyű, ennek okai a gyakran nehezen értékelhető jelek, a bizonyított esetekben a megoldás nehézségei, a szakmai elszigeteltség és a szexuális bántalmazás ma is tabuként kezelt megítélése. A gyermekekkel foglalkozó szakembereknek nincs elegendő ismerete a szexuális visszaélésekről, a bűncselekmények felismeréséről és kezeléséről. Következtetés: A gyermekek védelme és a későbbi jogi eljárás sikere érdekében elengedhetetlen a szakmailag korrekt és precíz diagnosztika, a terápia és a leletek pontos dokumentációja. Orv Hetil. 2017; 158(23): 910–917.

 • 1

  Johnson CF. Child sexual abuse. Lancet. 2004; 364: 462–470.

 • 2

  Djeddah C, Facchin P, Ranzato C, et al. Child abuse: current problems and key public health challenges. Soc Sci Med. 2000; 51: 905–915.

 • 3

  Peredaa N, Guilerab G, Fornsa M, et al. The international epidemiology of child sexual abuse: A continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse Negl. 2009; 33: 331–342.

 • 4

  Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl. 1994; 18: 409–417.

 • 5

  Stoltenborgh M, van Ijzendoorn MH, Euser EM, et al. A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. Child Maltreat. 2011; 16: 79–101.

 • 6

  Antoni P. The battered child syndrome. [A megkínzott gyermek syndroma.] Orv. Hetil. 1965; 106: 1934–1937. [Hungarian]

 • 7

  Bodánszky H, Kelemen J, Váradi S, et al. The etiology, symptoms and forensic aspect of the battered child. [A megkínzott gyermek szindróma etiológiája, klinikuma és orvosszakértői megítélése.] Morphológiai és Ig Orv Szemle. 1988; 28: 140. [Hungarian]

 • 8

  Bognár I, Bodánszky H, Bohár A. The “battered child syndrome” and the “shaken infant syndrome”. [A „megkínzott gyermek syndroma” és a „megrázott gyermek syndroma”.] Orv Hetil. 1976; 117: 2544–2547. [Hungarian]

 • 9

  Osváth L, Barla E, Ács G. The battered child syndrome.[Meggyötört gyermek szindróma.] Gyermekgyógyászat. 1990; 41: 373–376. [Hungarian]

 • 10

  Velkey L. The beaten, tortured, shaken, battered child syndrome. [A „megvert”, „megkínzott”, „megrázott”, „bántalmazott” gyermek syndroma.] Gyermekgyógyászat. 1994; 45: 267–279. [Hungarian]

 • 11

  Csorba R Jr, Aranyosi J, Borsos A, et al. Characteristics of female child sexual abuse in Hungary between 1986 and 2001: A longitudinal, prospective study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 120: 217–221.

 • 12

  Kaplan R, Adams JA, Starling SP, et al. Medical response to child sexual abuse. A resource for professionals working with children and families. STM Learning, St. Louis, 2011.

 • 13

  Kempe CH. Sexual abuse, another hidden pediatric problem: The 1977 C. Anderson lecture. Pediatrics. 1978; 62: 382–389.

 • 14

  Gasza M. Management of female child abuse in the United States of America. [A bántalmazott leánygyermekek ellátása az Egyesült Államokban.] Magy Nőorv L. 2000; 63: 516–517. [Hungarian]

 • 15

  AAP (American Academy of Pediatrics) Committee on Child Abuse and Neglect. Guidelines for the evaluation of sexual abuse of children. Pediatrics. 1999; 103: 186–191.

 • 16

  AAP Committee on Adolescence. Care of the adolescent sexual assault victim. Pediatrics. 2001; 107: 1476–1479.

 • 17

  Melville JD, Kellogg ND, Perez N, et al. Assessment for self-blame and trauma symptoms during the medical evaluation of suspected sexual abuse. Child Abuse Negl. 2014; 38: 851–857.

 • 18

  Finkel MA, Alexander RA. Conducting the medical history. J Child Sex Abus. 2011; 20: 486–504.

 • 19

  Ricci LR. Photodocumentation in child abuse cases. In: Jenny C. (ed.) Child abuse and neglect: Diagnosis, treatment and evidence. Elsevier Saunders, St. Louis, 2011.

 • 20

  Székely P. Injuries, emergency management in adolescent gynecology. In: Borsos A. (ed.) Adolescent gynecology. [Sérülések, sürgősségi ellátás a gyermeknőgyógyászatban. In: Borsos A. (szerk.) Gyermeknőgyógyászat.] Golden Book, Budapest, 1998; pp. 184–191. [Hungarian]

 • 21

  Adams JA, Kellogg ND, Farst KJ, et al. Updated guidelines for the medical assessment and care of children who may have been sexually abused. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016; 29: 81–87.

 • 22

  Jenny C, Crawford-Jakubiak JE, Committee on Child Abuse: The evaluation of children in the primary care setting when sexual abuse is suspected. Pediatrics. 2013; 132: 558–567.

 • 23

  Christian CW. Timing of the medical examination. J Child Sex Abus. 2011; 20: 505–520.

 • 24

  Floyed RL, Hirsh DA, Greenbaum VJ, et al. Development of a screening tool for pediatric sexual assault may reduce emergency-department visits. Pediatrics. 2011; 128: 221–226.

 • 25

  Aszódi I. Few questions according to sexual assaults. [A szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos néhány kérdés.] Magy Nőorv L. 2001; 64: 71–74. [Hungarian]

 • 26

  Adams JA. Medical evaluation of suspected child sexual abuse. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2004; 14: 191–197.

 • 27

  Csorba R, Lampé R, Póka R. Surgical repair of blunt force penetrating anogenital trauma in an 18-month-old sexually abused girl: a case report. Eur J Obstet Reprod Biol. 2010; 125: 217–221.

 • 28

  Csorba R, Lampé R, Póka R. Differential diagnosis of child sexual abuse. [A fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazás elkülönítő diagnosztikája.] Orv Hetil. 2009; 150: 2222–2227. [Hungarian]

 • 29

  Bond GR, Dowd MD, Landsman I, et al. Unintentional perineal injury in prepubescent girls: a multicenter, prospective report of 56 girls. Pediatrics. 1995; 95: 628–631.

 • 30

  Dowd MD, Fitzmaurice L, Knapp JF, et al. The interpretation of urogenital findings in children with straddle injuries. J Pediatr Surg. 1994; 29: 7–10.

 • 31

  Csorba R, Póka R, Székely P, et al. Child sexual abuse. [Fiatalkorúakkal szembeni szexuális bűncselekmények.] Orv Hetil. 2004; 145: 223–227. [Hungarian]

 • 32

  Csorba R, Engel JB, Wieg C. Surgical repair of an impalement genital injury from an inline skating accident in a 7-year-old prepubertal girl: a case report. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2017; 30: e11–e13.

 • 33

  Merritt DF. Evaluation of vaginal bleeding in the praeadolescent girl. Pediatr Surg. 1998; 7: 35–42.

 • 34

  Editorial: The neglect of child neglect. Lancet. 2003; 361: 443.

 • 35

  Adams JA. Medical evaluation of suspected child sexual abuse: it‘s time for standardized training, referral centers, and routine peer review. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999; 153: 1121–1122.

 • 36

  Adams JA, Starling SP, Frasier LD, et al. Diagnostic accuracy in child sexual abuse medical evaluation: role of experience, training, and expert case review. Child Abuse Negl. 2012; 36: 383–392.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 588 588 49
Full Text Views 73 36 0
PDF Downloads 72 39 1