Author: Vilmos Bíró
View More View Less
Restricted access

Absztrakt:

Az autológ idegtranszplantátumokat a kézidegek defektussal járó sérüléseinél régóta alkalmazzák a klinikai gyakorlatban. A publikált végeredmények különösképpen a kevert (mozgató-érző) idegek helyreállítása során azonban korántsem bizonyultak kielégítőnek. Ezért került ez a kérdéskör a témával foglalkozó kutatók állandó figyelmébe, és irodalmi összegező közleményében a szerző is e témakör tanulmányozását és az összefüggések levonását tűzte ki célul. Az újabb vizsgálatok szerint a testazonos idegtranszplantátumok pótlása egyéb anyagokkal (idegvezető csövek, különböző allograftok [azonos speciesből nyert idegszövetek stb.]) jó végeredményeket mutattak kevert idegek esetében is, amennyiben a reszekált idegvégek közötti távolság nem haladta meg a 6 mm-t és az ideg átmérője legfeljebb 3–7 mm között volt. A módszerek használata ennél nagyobb defektus, valamint idegátmérő felett rossz eredményeket mutatott fel. Így ezeknél az eseteknél továbbra is az optimális kezelési módszer az autológ idegátültetés maradt. Orv Hetil. 2017; 158(30): 1163–1167.

 • 1

  Bíró V. Developments in the management of nerve injuries on the hand. Literary analysis and own experiences from the past forty years. [Az idegsérülések ellátásának fejlődése a kézen. Irodalmi elemzés és saját tapasztalatok az elmúlt negyven évről.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2007; 5: 250–263. [Hungarian]

 • 2

  Bíró V. The possibilities of using mesenchymal stem cells in the reconstruction of peripheral nerve injuries. [A mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a perifériás idegsérülések helyreállításában. Irodalmi áttekintés.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2010; 53: 236–245. [Hungarian]

 • 3

  Rbia N, Shin AY. The role of nerve graft substitutes in motor and mixed motor/sensory peripheral nerve injuries. J Hand Surg Am. 2017; 42: 367–377.

 • 4

  Bíró V. Advances in reconstructive options of nerve injuries in the hand. [A kezelési elvek fejlődése a kéz idegsérüléseinek helyreállításában.] Orv Hetil. 2012; 153: 1767–1778. [Hungarian]

 • 5

  Bíró V. Thoughts on the factors that influence the outcome of the hand nerve injuries. [Gondolatok a kéz idegsérüléseinek végeredményét befolyásoló tényezőkről.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2015; 58: 81–85. [Hungarian]

 • 6

  Kós R. The surgery of the hand. [A kéz sebészete.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1961. [Hungarian]

 • 7

  Kovácsy Á. Investigation of the regeneration of injured nerves in the hand. Experimental and clinical researches. [A sérült ideg regenerációjának vizsgálata a kézen. Kísérletes és klinikai vizsgálatok. Kandidátusi értekezés.] Pécs, 1994. [Hungarian]

 • 8

  Móricz O, Bíró V. New methods in the experimental reconstruction of the nerve defects. [Újabb módszerek az idegdefektusok kísérletes helyreállításában.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1994; 37: 447–449. [Hungarian]

 • 9

  Renner A, Sántha E. The surgery of the hand. [A kéz sebészete.] KADIX Press, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • 10

  Renner A, Cserkuti F, Rutek Zs, et al. Late results of the nerve transplantations in the upper extremity and the hand. [Az idegtranszplantációk késői eredményei a felső végtagon és a kézen.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2014; 57: 81–83. [Hungarian]

 • 11

  Simonka JA. Surgical management of peripheral plexus and nerve injury. In: Büki A, Szeifert Gy. (eds.) Baseline of neurotraumatology. [Perifériás plexus- és idegsérülések sebészi ellátása. In: Büki A, Szeifert Gy. (szerk.) A neurotraumatológia alapvonalai.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2014; pp. 282–289.

 • 12

  Semionow M, Brzezicki G. Current techniques and concepts in peripheral nerve repair. Int Rev Neurobiol. 2009; 87: 141–172.

 • 13

  Seidel J, Koenig R, Antoniadis G, et al. Surgical treatment of traumatic peroneal nerve lesions. Neurosurgery 2008; 62: 664–673; discussion 664–673.

 • 14

  Brushart TM. Preferential reinnervation of motor nerves by regenerating motor axons. J Neurosci. 1988; 8:1026–1031.

 • 15

  Brushart TM. Motor axons preferentially reinnervate motor pathways. J Neurosci. 1993; 13: 2730–2738.

 • 16

  Brushart TM, Seiler WA. Selective reinnervation of distal motor stumps by peripheral motor axons. Exp Neurol. 1987; 97: 289–300.

 • 17

  Belkas JS, Shoicet MS, Midha R. Peripheral nerve regeneration through guidance tubes. Neurol Res. 2004; 26: 151–160.

 • 18

  Dellon AL, Mackinnon SE. An alternative to the classic nerve graft for the management of the short nerve gap. Plast Reconstr Surg. 1988; 82: 849–856.

 • 19

  Wangensteen KJ, Kalliainen LK. Collagen tube conduits in peripheral nerve repair: a retrospective analysis. Hand (N.Y.) 2010; 5: 273–277.

 • 20

  Albert E. Berichte des Naturwissenschaftlich-medizins in Innsbruck. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, Austria, 1878; p. 97.

 • 21

  Hudson TW, Zawko S, Deister C, et al. Optimized acellular nerve graft is immunologically tolerated and supports regeneration. Tissue Eng. 2004; 10: 1641–1651.

 • 22

  Sondell M, Lundborg G, Kanje M. Regeneration of the rat sciatic nerve into allografts made acellular through chemical extraction. Brain Res. 1998; 795: 44–54.

 • 23

  Bertleff MJ, Meek MF, Nicolai JP. A prospective clinical evaluation of biodegradable neurolac nerve guide for sensory repair in the hand. J Hand Surg Am. 2005; 30: 513–518.

 • 24

  Taras JS, Amin N, Patel N, et al. Allograft reconstruction for digital nerve loss. J Hand Surg Am. 2013; 38: 1965–1971.

 • 25

  Rosson GD, Williams EH, Dellon AL. Motor nerve regeneration across a conduit. Microsurgery 2009; 29: 107–114.

 • 26

  Moore AM, Kasukurthi R, Magill CK, et al. Limitation of conduits in peripheral nerve repairs. Hand (N.Y.) 2009; 4: 180–186.

 • 27

  Ray WZ, Mackinnon SE. Management of nerve gaps: autografts, allografts, nerve transfers, and end-to-side neurorrhaphy. Exp Neurol. 2010; 223: 77–85.

 • 28

  Stanec S, Stanec Z. Reconstrucion of upper-extermity peripheral nerve injuries with ePTFE conduits. J Reconstr Microsurg. 1998; 14: 227–232.

 • 29

  Braga-Silva J. The use of silicone-tubing in the late repair of the median and ulnar nerves in the forearm. J Hand Surg Br. 1999; 24: 703–706.

 • 30

  Lundborg G, Rosen B, Dahlin L, et al. Tubular repair of the median or ulnar nerve in the human forearm: a 5-year follow-up. J Hand Surg Br. 2004; 29: 100–107.

 • 31

  Ducic I, Maloney CT Jr, Dellon AL. Reconstruction of the spinal accessory nerve with autograft or neurotube? Two case reports. J Rconstr Microsurg. 2005; 21: 29–33.

 • 32

  Ashley WW Jr, Weatherly T, Park TS. Collagen nerve guides for surgical repair of brachial, plexus birth injury. J Neurosurg. 2006; 105(6 Suppl): 452–456.

 • 33

  Chiriac S, Facca S, Diaconu M, et al. Experience of using the bioresorbable copolyester poly(DL-lactide-ε-caprolactone) nerve conduit guide NeurolacTM for nerve repair in peripheral nerve defects: report on a series of 28 lesions. J Hand Surg Eur Vol. 2012; 37: 342–349.

 • 34

  Boekstyns ME, Sorensen AL, Vineta JF, et al. Collagen conduit versus microsurgical neurorrhaphy: 2-year follow-up of a prospective, blinded clinical and electrophysiological multicenter randomized, controlled trial. J Hand Surg Am. 2013; 38: 2405–2411.

 • 35

  Mackinnon SE, Hudson AR. Clinical applicaton of peripheral nerve transplantation. Plast Reconstr Surg. 1992; 90: 695–699.

 • 36

  Mackinnon SE. Nerve allotransplantation following severe tibial nerve injury. Case report. J Neurosurg. 1996; 84: 671–676.

 • 37

  Mackinnon SE, Doolabh VB, Novak CB, et al. Clinical outcome following nerve allograft transplantation. Plast Reconstr Surg. 2001; 107: 1419–1429.

 • 38

  Brooks DN, Weber RV, Chao JD, et al. Processed nerve allografts for peripheral nerve reconstruction: a multicenter study of utilization and outcomes in sensory, mixed and motor nerve reconstructions. Microsurgery 2012; 32: 1–14.

 • 39

  Squintani G, Bonetti B, Paolin A, et al. Nerve regeneration across cryopreserved allografts from cadaveric donors: a novel approach for peripheral nerve reconstruction. J Neurosurg. 2013; 119: 907–913.

 • 40

  Shahgoli L, Bengtson KA, Bishop AT, et al. A comparison of manual and quantitative elbow strenght testing. Am J Phys Med Rehabil. 2012; 91: 856–862.

 • 41

  MacAvoy MC, Green DP. Critical reappraisal of Medical Research Council muscle testing for elbow flexion. J Hand Surg Am. 2007; 32: 149–153.

 • 42

  Bíró V, Nyárády J. Hand injuries. Illustrated pocket book for emergency care. [Kézsérülések ügyeletben. A sürgősségi ellátás képes zsebkönyve.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 121 121 4
Full Text Views 51 21 0
PDF Downloads 31 7 0