View More View Less
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Benedek István: Semmelweis és kora. 2. bővített kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.

 • 2

  Lumnitzer Sándor: Orv Hetil. 1865; 9: 40. szám.

 • 3

  Kapronczay Károly: Ambró János emlékezete – halála centenáriumára. Orv Hetil. 1990; 131: 2209–2210.

 • 4

  Ambró János

 • 5

  Beretzky Endre: Orv. Hetil. 1876; 24. szám

 • 6

  Benedek István

 • 7

  Kapronczay Katalin, Kapronczay Károly: Semmelweis Ignác emlékezetére – 150 évvel halála után. In: Monos Emil (szerk.) Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015; pp. 182–188.

 • 8

  Fekete Sándor

 • 9

  Gortvay György, Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.

 • 10

  Scheuthauer Gusztáv, Meyert Tivadar: Semmelweis Ignácz tanár holt testének vizsgálata. Orv Hetil. 1865; 9: 763–768.

 • 11

  Bartucz Lajos: Semmelweis négyszeri exhumálása. Természettudományi Közlöny, 1965.

 • 12

  Bartucz Lajos: Antropológiai és személyazonossági vizsgálatok Semmelweis Ignác csontvázán. In: Paleopathológia III. Medicina Kiadó, Budapest, 1966; pp. 521–561.

 • 13

  Haranghy László: Semmelweis Ignác betegsége kórbonctani szempontból. Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1960; 18: 29–36.

 • 14

  Regöly-Mérei Gyula: Semmelweis Ignác betegsége orvostörténeti megvilágításban. Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1960; 18: 13–28.

 • 15

  Regöly-Mérei Gyula: Semmelweis betegségének patológiai rekonstrukciója a katamnesztikus elemzés és paleopatológiai vizsgálat alapján. Orvostörténeti Közlemények, 1970; 55–56: 37–64.

 • 16

  Benedek István: Semmelweis és kora. 2. bővített kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 9 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 11 0 0
Dec 2020 4 0 0
Jan 2021 5 0 0
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 0 0 0