View More View Less
 • 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest, Albert Flórián út 3/A; 1097
 • 2 Magyar Sportorvos Társaság, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2014 az előző vizsgálathoz hasonlóan az Európai Lakossági Egészségfelmérés egy kisebb almintáján valósult meg. A szerzők a jelen közleményben a magyar lakosság vitaminbevitelének adatait ismertetik. Módszer: A felmérés a Magyarországon 2013. december 31-ig a 18. életévét betöltött, nem intézményben élő lakosság vitaminbevitelét reprezentálja. Eredmények: A férfiak és a nők vitaminbevitele között jelentős eltérés állapítható meg. Férfiaknál a C-vitamin kivételével valamennyi vízben oldható vitamin bevitele nagyobb, mint a nőknél, a D- és E-vitamin esetében a különbség szignifikáns. Pozitívumnak tekinthető a lakosság ajánlásoknak megfelelő B1-, B2-, B6-, B12-, C-vitamin- és niacinbevitele, a férfiaknál azonban az előző vizsgálathoz képest csökkent az A-vitamin- és β-karotin-bevitel. Továbbra is alacsony a D-vitamin- és folsavbevitel, főleg az idősek D-vitamin-bevitele kritikusan alacsony. A biotin- és pantoténsav-bevitel sem érte el az ajánlott értéket. Következtetés: A megfelelő vitaminellátottság eléréséhez a lakosság tájékoztatása mellett nélkülözhetetlen az egészséges élelmiszer-választék elérhetővé tétele is. Orv Hetil. 2017; 158(33): 1302–1313.

 • 1

  Bíró Gy. (ed.) First Hungarian representative dietary survey (1985–1988) results. Volumes I. and II. [Az első magyarországi reprezentatív táplálkozási vizsgálat (1985–1988) eredményei. I. és II. kötet).] Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest, 1992, 1993. [Hungarian]

 • 2

  Bíró Gy, Antal M, Zajkás G. Dietary habits of a group of Hungarian population between 1992–1994. [A magyarországi lakosság egy csoportjának táplálkozási vizsgálata 1992–1994 között.] Népegészségügy, 1996; 77: 3–13. [Hungarian]

 • 3

  Biró L, Zajkás G, Greiner E, et al. Hungarian national dietary survey, 2003–2004. Micro-nutrients: minerals. [Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003–2004. Mikrotápanyagok: ásványi sók.] Orv Hetil. 2007; 148: 703–708. [Hungarian]

 • 4

  Lugasi A, Bakacs M, Zentai A, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. III. Vitamin intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009: III. A magyar lakosság vitaminbevitele.] Orv Hetil. 2012; 153: 1106–1117. [Hungarian]

 • 5

  Erdei G, Kovács VA, Bakacs M, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2014 study. I. Nutritional status of the Hungarian adult population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2014. I. A magyar felnőtt lakosság tápláltsági állapota.] Orv Hetil. 2017; 158: 533–540. [Hungarian]

 • 6

  Sarkadi Nagy E, Bakacs M, Illés É, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP 2014 study. II. Energy and macronutrient intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2014. II. A magyar lakosság energia- és makrotápanyag-bevitele.] Orv Hetil. 2017; 158: 587–597. [Hungarian]

 • 7

  Nagy B, Nagy-Lőrincz Zs, Bakacs M, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2014 study. III. Macroelement intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP 2014. III. A magyar lakosság makroelem-bevitele.] Orv Hetil. 2017; 158: 653–661. [Hungarian]

 • 8

  Nagy B, Nagy-Lőrincz Zs, Bakacs M, et al. Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2014 study. IV. Microelement intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2014. IV. A magyar lakosság mikroelem-bevitele.] Orv Hetil. 2017; 158: 803–810. [Hungarian]

 • 9

  Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. DC: National Academy Press, Washington, 2001.

 • 10

  Scientific opinion on dietary reference values for niacin. Panel on dietetic products, nutrition and allergies. EFSA J. 2014; 12: 4253.

 • 11

  Antal M. Nutrient requirement. In: Rodler I. (ed.) New food composition table. [Tápanyagszükséglet. In: Rodler I. (szerk.). Új tápanyagtáblázat.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005; pp. 21–70. [Hungarian]

 • 12

  Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 2017. Available from: https://www.dge.de/

 • 13

  Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. [Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről.] Available from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN [Hungarian]

 • 14

  U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015–2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition. December 2015. Available from: http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/

 • 15

  U.S. Department of Health & Human Services. Fact sheet for health professionals: vitamin A, 2016. Available from: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/

 • 16

  Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96: 1911–1930.

 • 17

  Carter GD, Berry JL, Gunter E, et al. Proficiency testing of 25-hydroxyitamin D (25-OHD) assays. J Steroid Biochem Mol Biol. 2010; 121: 176–179.

 • 18

  Heijboer AC, Blankenstein MA, Kema IP, et al. Accuracy of 6 routine 25-hydroxyvitamin D assays: influence of vitamin D binding protein concentration. Clin Chem. 2012; 58: 543–548.

 • 19

  Moreau E, Bächer S, Mery S, et al. Performance characteristics of the VIDAS(R) 25-OH vitamin D total assay – comparison with four immunoassays and two liquid chromatography–tandem mass spectrometry methods in a multicentric study. Clin Chem Lab Med. 2016; 54: 45–53.

 • 20

  Takács I, Bittner N, Bakos B, et al. The third Hungarian consensus of the role of vitamin D in the prevention and treatment of diseases. [Harmadik magyarországi konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében.] Orvostovábbképző Szle. 2016. november 13–26. [Hungarian]

 • 21

  Scholl TO, Johnson WG. Folic acid: influence on the outcome of pregnancy. J Clin Nutr. 2000; 71(5 Suppl): 1295S–1303S.