Author: Zsombor Zrubka1,2,3
View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
 • | 2 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, PhD-hallgató
 • | 3 Sandoz Hungária Kft., Budapest
Restricted access

Absztrakt:

Az informális ellátás az egészségügy formális keretein kívül végzett, nem finanszírozott ápolási tevékenység, amely az idősödő társadalmakban egyre növekvő problémát jelent. Az informális ellátást az egészség-gazdaságtani elemzések gyakran figyelmen kívül hagyták, nemzetközi irodalma az elmúlt években mutatott intenzív fejlődést. A jelen összefoglaló áttekinti az informális ellátás egészség-gazdaságtani értékelésének módszertanát, beleértve a gondozói terhek objektív és szubjektív mérését, pénzügyi és nem pénzügyi értékelését és gyakorlati alkalmazásait, kiemelt figyelmet szentelve a hasznosságalapú gondozói életminőség kérdőívek (például Care Related Quality of Life – CarerQoL kérdőív) bemutatására. A gondozói életminőség az egészséggel kapcsolatos életminőségtől eltérő fogalom, a kettő nem vonható egybe, ezért együttes egészség-gazdaságtani értékelésük több szempontos döntéselemzési módszereket igényel. Ezért fontos, hogy az egészség és az általános gondozói jóllét társadalmi preferenciáit meghatározzuk, illetve a gondozói életminőség hasznosságértékeinek időbeli összefüggéseit feltérképezzük. A gondozói életminőséget mérő eszköztár hazai validálása, szélesebb körű gyakorlati alkalmazása és a döntéshozatalra kifejtett hatásainak elemzése is fontos jövőbeli kutatási feladat. Orv Hetil. 2017; 158(35): 1363–1372.

 • 1

  Brouwer WB, van Exel NJ, Koopmanschap MA, et al. The valuation of informal care in economic appraisal. A consideration of individual choice and societal costs of time. Int J Technol Assess Health Care 1999; 15: 147–160.

 • 2

  Goodrich K, Kaambwa B, Al-Janabi H. The inclusion of informal care in applied economic evaluation: a review. Value Health 2012; 15: 975–981.

 • 3

  Eurostat: Population structure and ageing, 2005 and 2015. Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2005_and_2015_(%25_of_the_total_population)_YB16.png

 • 4

  Hungarian Central Statistical Office. Pensions and other benefits in Hungary, 2013. [Központi Statisztikai Hivatal. Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013. Available from: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/nyugdij/nyugdij13.pdf [accessed: April 22, 2017]. [Hungarian]

 • 5

  Széman Z. Alternatives of long-term care for the elderly: technology and environment. [A tartós idősgondozás alternatívái: technika, környezet.] Esély 2015; 1: 65–84. [Hungarian]

 • 6

  Eurostat: Healthy Life Years (from 2004 onwards) 2017. Available from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [accessed: April 22, 2017].

 • 7

  Luijben AH, Galenkamp H, Deeg DJ, The MOPACT Coordination Team. Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe. Trends in healthy life expectancy and health indicators among older people in 27 EU Countries. 2012. Available from: http://www.euro.centre.org/data/1434034188_96330.pdf [accessed: April 22, 2017].

 • 8

  Bonneux L, Van der Gaag N, Bijwaart G. Demographic epidemiologic projections of long-term care needs in selected European countries: Germany, Spain, The Netherlands and Poland. ENEPRI Research Report No. 112. March 2012. Available from: http://www.ancien-longtermcare.eu/sites/default/files/RR_No_112_ANCIEN_WP2_Demographic_Epidemiologic_Projections_final.pdf [accessed: April 22, 2017].

 • 9

  Boncz I, Sebestyen A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917.

 • 10

  Farkas G, Gyarmati A, Molnár S. Economic and societal challenges of aging society in Hungary. [Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon]. Információs Társadalom 2009; 9: 7–31. [Hungarian]

 • 11

  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Arrangements for workers with care responsibilities for sick or dependent relatives – the situation in the EU. Info Sheet. 2010. Available from: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2010/93/en/1/EF1093EN.pdf [accessed: April 22, 2017].

 • 12

  Colombo F, Llena-Nozal A, Mercier J, et al. Help wanted? Providing and paying for long-term care. In: OECD Health Policy Studies. OECD Publishing, 2011. Available from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264097759-en [accessed: April 22, 2017].

 • 13

  Arno PS, Levine C, Memmott MM. The economic value of informal caregiving. Health Aff. 1999; 18: 182–188.

 • 14

  Wimo A, Jönsson L, Gustavsson A. Alzheimer Europe: Cost of Dementia: Regional/National Cost of Illness Estimates. 2009. Available from: http://www.alzheimer-europe.org/Research/European-Collaboration-on-Dementia/Cost-of-dementia/Regional-National-cost-of-illness-estimates [accessed: April 22, 2017].

 • 15

  Bremer P, Cabrera E, Leino-Kilpi H, et al. Informal dementia care: Consequences for caregivers’ health and health care use in 8 European countries. Health Policy 2015; 119: 1459–1471.

 • 16

  Brouwer WB, van Exel NJ, van Gorp B, et al. The CarerQol instrument: a new instrument to measure care-related quality of life of informal caregivers for use in economic evaluations. Qual Life Res. 2006; 15: 1005–1021.

 • 17

  Hoefman RJ, van Exel J, Brouwer W. How to include informal care in economic evaluations. Pharmacoeconomics 2013; 31: 1105–1119.

 • 18

  Etters L, Goodall D, Harrison BE. Caregiver burden among dementia patient caregivers: a review of the literature. J Am Acad Nurse Pract. 2008; 20: 423–428.

 • 19

  Brouwer WB, van Exel NJ, van den Berg B, et al. Process utility from providing informal care: the benefit of caring. Health Policy 2005; 74: 85–99.

 • 20

  Schulz R, Beach SR. Caregiving as a risk factor for mortality. The Caregiver Health Effects Study. JAMA 1999; 282: 2215–2219.

 • 21

  Deeken JF, Taylor KL, Mangan P, et al. Care for the caregivers: a review of self-report instruments developed to measure the burden, needs, and quality of life of informal caregivers. J Pain Symptom Manage. 2003; 26: 922–953.

 • 22

  Beinart N, Weinman J, Wade D, et al. Caregiver burden and psychoeducational interventions in Alzheimer’s disease: a review. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2012; 2: 638–648.

 • 23

  Kuzuya M, Enoki H, Hasegawa J, et al. Impact of caregiver burden on adverse health outcomes in community-dwelling dependent older care recipients. Am J Geriatr Psychiatry 2011; 19: 382–391.

 • 24

  Christie J, Smith GR, Williamson GM, et al. Quality of informal care is multidimensional. Rehabil Psychol. 2009; 54: 173–181.

 • 25

  Do YK, Norton EC, Stearns SC, et al. Informal care and caregiver’s health. Health Econ. 2015; 24: 224–237.

 • 26

  Baji P, Brodszky V, Rencz F, et al. Health state of the Hungarian population between 2000–2010. [A magyar lakosság egészségi állapota 2000 és 2010 között.] Orv Hetil. 2015; 156: 2035–2044. [Hungarian]

 • 27

  EuroQol Group. EuroQol – a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990; 16: 199–208.

 • 28

  Herdman M, Gudex C, Lloyd A, et al. Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Qual Life Res. 2011; 20: 1727–1736.

 • 29

  Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Med Care 1997; 35: 1095–1108.

 • 30

  Mohide EA, Torrance GW, Streiner DL, et al. Measuring the wellbeing of family caregivers using the time trade-off technique. J Clin Epidemiol. 1988; 41: 475–482.

 • 31

  Al-Janabi H, Flynn TN, Coast J. Estimation of a preference-based carer experience scale. Med Decis Making 2011; 31: 458–468.

 • 32

  Hoefman RJ, van Exel J, Brouwer WB. Measuring care-related quality of life of caregivers for use in economic evaluations: CarerQol tariffs for Australia, Germany, Sweden, UK, and US. Pharmacoeconomics 2017; 35: 469–478.

 • 33

  Hoefman RJ, van Exel J, Rose JM, et al. A discrete choice experiment to obtain a tariff for valuing informal care situations measured with the CarerQol instrument. Med Decis Making 2014; 34: 84–96.

 • 34

  Musschenga AW. The relation between concepts of quality-of-life, health and happiness. J Med Philos. 1997; 22: 11–28.

 • 35

  Gulácsi L. (ed.) Health economics and health technology assessment. [Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 36

  Wimo A, Wetterholm AL, Mastey V, et al. Evaluation of the resource utilization and caregiver time in anti-dementia drug trials – a quantitative battery. In: Wimo A, Jönsson B, Karlsson G, et al. (eds.) Health economics of dementia. John Wiley & Sons, London, 1998; pp. 465–499.

 • 37

  Krol M, Papenburg J, van Exel J. Does including informal care in economic evaluations matter? A systematic review of inclusion and impact of informal care in cost-effectiveness studies. Pharmacoeconomics 2015; 33: 123–135.

 • 38

  De Meijer C, Brouwer W, Koopmanschap M, et al. The value of informal care – a further investigation of the feasibility of contingent valuation in informal caregivers. Health Econ. 2010; 19: 755–771.

 • 39

  Hoefman R, van Exel J, Brouwer, W. iMTA Valuation of Informal Care Questionnaire (iVICQ). Version 1.0 (December 2011). 2011, Volume (Issue), Pages. Available from: https://www.bmg.eur.nl/english/imta/publications/questionnaires_manuals/ivicq/questionnaire_manual/ [accessed: April 22, 2017].

 • 40

  Oliva-Moreno J, Trapero-Bertran M, Peña-Longobardo LM, et al. The valuation of informal care in cost-of-illness studies: a systematic review. Pharmacoeconomics 2017; 35: 331–345.

 • 41

  Péntek M, Herczegfalvi Á, Molnár MJ, et al. Disease burden of Duchenne muscular dystrophy patients and their caregivers. [Duchenne-féle izomdisztrófiával élő betegek és gondozóik betegségterhei.] Ideggy Sz. 2016; 69: 183–193. [Hungarian]

 • 42

  Péntek M, Kosztolányi G, Melegh B, et al. Health-related quality of life and disease burden of patients with cystic fibrosis and their caregivers: results of the European BURQOL-RD survey in Hungary. [Cystás fibrosissal élő betegek és gondozóik életminősége és betegségterhei: A BURQOL-RD európai felmérés magyarországi eredményei.] Orv Hetil. 2014; 155: 1673–1684. [Hungarian]

 • 43

  Érsek K, Kovács T, Wimo A, et al. Costs of dementia in Hungary. J Nutr Health Aging 2010; 14: 633–639.

 • 44

  Péntek M, Bereczki D, Gulácsi L, et al. Survey of adults living with epilepsy in Hungary: health-related quality of life and costs. [Epilepsziával élő felnőttek felmérése Magyarországon: életminőség és költségek.] Ideggyogy Sz. 2013; 66: 251–261. [Hungarian]

 • 45

  Pentek M, Gulacsi L, Rozsa C, et al. Health status and costs of ambulatory patients with multiple sclerosis in Hungary. Ideggyogy Sz. 2012; 65: 316–324.

 • 46

  Tamas G, Gulacsi L, Bereczki D, et al. Quality of life and costs in Parkinson’s disease: a cross sectional study in Hungary. PLoS One 2014; 9: e107704.

 • 47

  Minier T, Péntek M, Brodszky V, et al. Cost-of-illness of patients with systemic sclerosis in a tertiary care centre. Rheumatology (Oxford) 2010; 49: 1920–1928.

 • 48

  Péntek M, Rojkovich B, Czirjak L, et al. Using Biologics in Rheumatoid Arthritis – A Survey of Therapy (BARAT Study): Clinical charateristics and health resource utilisation of patients starting biological therapy. [Biologikumok Alkalmazása Rheumatoid Arthritisben – Terápiafelmérés (BARAT vizsgálat): biológiai terápiát kezdő betegek kilinikai jellemzői és egészségügyi szogáltatások igénybevételének jellemzői.] Immunológiai Szemle 2011; 3: 36–48. [Hungarian]

 • 49

  Brodszky V, Péntek M, Bálint PV, et al. Comparison of the Psoriatic Arthritis Quality of Life (PsAQoL) questionnaire, the functional status (HAQ) and utility (EQ-5D) measures in psoriatic arthritis: results from a cross-sectional survey. Scand J Rheumatol. 2010; 39: 303–309.

 • 50

  Koopmanschap MA, van Exel JN, van den Berg B, et al. An overview of methods and applications to value informal care in economic evaluations of healthcare. Pharmacoeconomics 2008; 26: 269–280.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2021 14 0 0
Aug 2021 24 0 0
Sep 2021 17 0 0
Oct 2021 11 1 1
Nov 2021 22 0 0
Dec 2021 18 1 1
Jan 2022 6 0 0